Instytut Literatury pragnie obejmować patronatem autorów najlepszych poetyckich debiutów. Zdajemy sobie sprawę, że w obecnych realiach rynkowych wsparcia potrzebują zwłaszcza poeci, którzy jak dotąd nie mieli okazji zaistnieć w szerszym obiegu oraz w świadomości czytelników – mimo tego, że niejednokrotnie ich dojrzałe i dopracowane propozycje literackie zasługują na publikację.

Uwaga! Ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 zgłoszenia do Programu przyjmujemy wyłącznie drogą mailową.

Aby wspomóc ich literacki start, Instytut Literatury zaprasza do uczestnictwa w Programie Wsparcia Debiutantów, w ramach którego przyznajemy wybranym wnioskodawcom jednorazowe wsparcie na wydanie debiutanckiej książki poetyckiej.

Regulamin 

Zgłoszenie