Nowy numer „Nowego Napisu”!

Nakładem Instytutu Literatury ukazał się pierwszy numer Kwartalnika Kulturalnego „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat”. Tematem specjalnym premierowego wydania jest Śląsk i jego kultura. Kwartalnikowi towarzyszą dwa pierwsze tomy serii krytycznoliterackiej. Cały zestaw publikacji już niebawem trafi do bibliotek szkolnych i uniwersyteckich.

Czym kultura, którą tworzy się na Śląsku, różni się od tej powstającej w innych rejonach Polski? Skąd biorą się nieporozumienia między „centralą” a Śląskiem? Między innymi na te pytania odpowiadają redaktorzy i autorzy kwartalnika w otwierającym numer dziale Ars Silesiae.

– Oprócz działu głównego w „Nowym Napisie” przeczytać można fragmenty nowej powieści Kult Łukasza Orbitowskiego, wiersze Joanny Mueller czy Wojciecha Brzoski oraz teksty krytyczne Przemysława Rojka lub Dawida Kujawy – mówi dr Józef Maria Ruszar, p.o. dyrektora Instytutu Literatury i redaktor naczelny pisma. – Ważną częścią każdego numeru pisma jest także dział Ars Poetica, w ramach którego poszczególni autorzy opowiadają o swoich metodach twórczych.

Do czasopisma dołączone są dwie publikacje z serii Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika „Nowy Napis”: Liryka i polityka. Jacek Bierezin, Zbigniew Dominiak, Zdzisław Jaskuła, Witold Sułkowski – o twórczości poetów podziemnego pisma „PULS” Konrada Tatarowskiego i Renaty Nolbrzak oraz Język właściwie użyty. Szkice o poezji polskiej drugiej połowy XX wieku – zbiór tekstów Jana Błońskiego pod redakcją Wojciecha Kudyby. Wszystkie publikacje dostępne są do nabycia w sklepie internetowym Instytutu Literatury (sklep.instytutliteratury.eu).

Na papierze – kwartalnik, w internecie – tygodnik

„Nowy Napis” to jednak nie tylko druk, ale też internet. Podczas warszawskiej konferencji prasowej zainaugurowano działalność portalu NowyNapis.eu

– Portal „Nowego Napisu” składa się z repozytorium materiałów dotyczących współczesnych polskich pisarzy, archiwum wydawnictw Instytutu i serii Biblioteka Pana Cogito oraz z pisma „Nowy Napis Co Tydzień” – internetowego tygodnika kulturalnego – tłumaczy Natalia Charysz, sekretarz redakcji portalu. – Oprócz wierszy, opowiadań, esejów, tekstów krytycznych i teoretycznych, na stronie znajdują się także liczne nagrania – wiersze recytowane przez autorów, zapisy imprez i spotkań autorskich, dyskusje i debaty.

W pierwszym wydaniu „Nowego Napisu Co Tydzień” czytelnik znajdzie eseje i wiersze Edwarda Pasewicza, Bianki Rolando oraz Agaty Jabłońskiej. Redakcja przypomina także postać Józefa Łobodowskiego, nieco zapomnianego dziś poety i prozaika, którego Trylogia ukraińska niedawno ukazała się w Polsce po raz pierwszy.

Co nowego w Instytucie?

Wydawcą „Nowego Napisu” jest Instytut Literatury – powołana w lutym narodowa instytucja kultury. Co znajduje się w planach Instytutu na najbliższe miesiące?
– Już we wrześniu kolejna edycja Warsztatów Herbertowskich, zakończyliśmy także nabór projektów książek – było ich aż 454 – do naszego konkursu literackiego, którego wyniki ogłosimy już 6 lipca – opowiada Ruszar. – Równocześnie ogłaszamy Program Wsparcia Debiutantów – doskonale wiedząc, z jakimi problemami borykają się poeci, chcemy pomóc im w wejściu na rynek poprzez pomoc w wydaniu debiutanckiej książki.

Więcej informacji na temat programu znaleźć można na stronie internetowej Instytutu Literatury (www.instytutliteratury.eu).