Instytut Literatury zaprasza na swoje stoisko podczas 23. edycji Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie w dniach 24-27 października 2019.

To niepowtarzalna okazja nie tylko do nabycia premierowych książek, ale też do spotkania się z autorami i redaktorami serii wydawniczych Instytutu oraz kwartalnika „Nowy Napis”.

Współwystawcy

Wśród wystawców, których będzie można spotkać na stoisku IL podczas Targów, znajdą się także:

  • Dom Literatury w Łodzi / Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi
  • Fundacja Lethe / Animi2
  • Biblioteka „Toposu”

Biblioteka Literacka Kwartalnika „Nowy Napis”

W sobotę 26 października odbędą się premiery wszystkich sześciu książek otwierających serię Biblioteka Literacka Kwartalnika „Nowy Napis”:

  • Stefan Türschmid, Tancerz, kooperacja z Fundacją Lethe / Animi2
  • Jan Polkowski, Portier i inne opowiadania, kooperacja z Biblioteką „Toposu”
  • Bartosz Popadiak, Podzwonne dla Instytutu, kooperacja z Fundacją Lethe / Animi2
  • Tomasz Genow, Kosmos jest ze słów, kooperacja z Fundacją Lethe / Animi2
  • Ewa Frączek, niedoskonałości, Dom Literatury w Łodzi / Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi
  • Maciej Filipek, Formalina, Dom Literatury w Łodzi / Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi

W serii literackiej publikujemy najciekawsze dzieła literackie, które mogłyby zostać przegapione przez rynek komercyjny – poezję, eseistykę, prozę artystyczną, ambitną prozę gatunkową. Oprócz uznanych autorów, w ramach tej serii swoje książki wydają autorzy wyróżnieni w Ogólnopolskim Konkursie na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy”.

Piątek z poezją

W piątkowe popołudnie spotkamy się z autorami nowych książek poetyckich. Pierwszym z nich będzie Patryk Kosenda, którego Robodramy w zieleniakach wydane przez Korporację Ha!Art są pierwszą książką-beneficjentką Programu Wsparcia Debiutantów.

Następnie czytelnicy będą mieli okazję porozmawiać z autorami Domu Literatury w Łodzi – Kasprem Pfeiferem (debiutancki adblock) oraz Krzysztofem Szeremetą (Czarne poszetki).

„Nowy Napis”

Targi to także okazja, by pozyskać wszystkie wydane dotąd numery Kwartalnika Kulturalnego „Nowy Napis” oraz towarzyszącej mu serii krytycznoliterackiej. Jej redaktor, wicedyrektor Instytutu Literatury Wojciech Kudyba, spotka się z czytelnikami w czwartek. Spotkanie wokół samego kwartalnika, uświetnione obecnością autorów – Macieja Bieszczada, Waldemara Jochera i Pawła Rojka – odbędzie się w niedzielę.

 

Spis wydarzeń Instytutu Literatury na stoisku C68: 

Czwartek, 24 X 2019

16:00
Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika „Nowy Napis” – spotkanie z redaktorem serii prof. Wojciechem Kudybą wokół tomów: Jan Błoński. Język właściwie użyty. Szkice o poezji polskiej drugiej połowy XX wieku; Adam Fitas, Tylko prawda jest ciekawa. O twórczości Józefa Mackiewicza; Jerzy Sikora, Żywe ryby na piasku. Poeci londyńskich „Kontynentów”; Wiesław Ratajczak, Jolanta Nawrot Ocalone, nieuśmierzone… O twórczości Włodzimierza Odojewskiego.

Piątek, 25 X 2019

16:30
Program Wsparcia Debiutantów: Patryk Kosenda, spotkanie wokół tomu Robodramy w zieleniakach

17:15
Kasper Pfeifer, spotkanie wokół tomu adblock (Dom Literatury w Łodzi, 2019).

18:00
Krzysztof Szeremeta, spotkanie wokół tomu Czarne poszetki (Dom Literatury w Łodzi, 2019).

Sobota, 26 X 2019

12:00
Biblioteka Literacka Kwartalnika „Nowy Napis”: Stefan Türschmid, premiera książki Tancerz (Instytut Literatury / Animi2)

13:00
Biblioteka Literacka Kwartalnika „Nowy Napis”: Bartosz Popadiak, premiera książki Podzwonne dla Instytutu (Instytut Literatury / Animi2)

16:00
Biblioteka Literacka Kwartalnika „Nowy Napis”: Tomasz Genow, premiera książki Kosmos jest ze słów (Instytut Literatury / Animi2)

17:00
Biblioteka Literacka Kwartalnika „Nowy Napis”: Maciej Filipek, premiera książki Formalina (Instytut Literatury / Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi)

18:00
Biblioteka Literacka Kwartalnika „Nowy Napis”: Ewa Frączek, premiera książki niedoskonałości (Instytut Literatury / Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi)

Niedziela, 27 X 2019

12:30
Kwartalnik Kulturalny „Nowy Napis” 03/2019. Spotkanie z redakcją (dr Józef Maria Ruszar, Adam Leszkiewicz) i autorami pisma (Maciej Bieszczad, Waldemar Jocher, Paweł Rojek).