W Bibliotece Pana Cogito dostępne są trzy nowe pozycje:

Jakże samotny na niepewnej drodze! O tłumaczeniach literatury polskiej,

Czy są jakieś pytania? Szkice o najnowszej literaturze polskiej.

Stanisław Gawliński, Nomadyzm po polsku. Szkice o literaturze współczesnej,

 

Jakże samotny na niepewnej drodze! O tłumaczeniach literatury polskiej

Artykuły zawarte w tomie dotyczą wielu przekładanych autorów (między innymi Tadeusza Różewicza, Andrzeja Bursy, Rafała Wojaczka, Zbigniewa Herberta, Bolesława Leśmiana, Witolda Gombrowicza czy Wisławy Szymborskiej), liczne są również analizowane języki tłumaczeń, w tym portugalski, słowacki, włoski, angielski, bułgarski i czeski. Autorzy – zarazem tłumacze i teoretycy tłumaczenia na podstawie własnych poszukiwań i praktyki translatorskiej przedstawiają problematykę przekładoznawczą, rolę tłumacza i skomplikowane kwestie językowe, jakie napotyka on w swojej pracy, a także relacje między autorem a jego reprezentantem w obcej kulturze.

Spis treści

OD REDAKCJI / 9

MARCELO PAIVA DE SOUZA
O znaczeniu i godności tłumacza według Zbigniewa Herberta / 13

JEWGIENIJ WASYLIEW
„Bezmiar fizycznego i psychicznego nacisku”. Poezja Zbigniewa Herberta w przekładach na język rosyjski / 33

PIOTR KILANOWSKI
Co w trawie piszczy, czyli rozważania tłumacza o ośmiu świerszczach w wierszach Zbigniewa Herberta / 45

JANA JUHÁSOVÁ
Starzenie się Pana Ó Rudolfa Juroleka i Pana Cogito Zbigniewa Herberta. Studium komparatystyczne / 77

KRISTIYAN YANEW
„Bułgarskie obsesje Różewiczem” (o recepcji twórczości Tadeusza Różewicza w Bułgarii) / 93

LUDMIŁA BERBENEC’
Intermedialny aspekt twórczości Wisławy Szymborskiej / 105

FRANCESCA FRATANGELO
Leśmian w przekładzie. Na podstawie włoskich przekładów Bolesława Leśmiana / 125

PETR LIGOCKÝ
Analogie tematyczne w poezji polskich i czeskich poetów przeklętych 2. połowy XX wieku / 137

NADZIEJA BĄKOWSKA
Operetka Witolda Gombrowicza w tłumaczeniu na język włoski, angielski i francuski. Studium komparatystyczne / 151

 

Stanisław Gawliński, Nomadyzm po polsku. Szkice o literaturze współczesnej

Wszystkie zamieszczone w książce teksty cechuje – tak znamienny dla Stanisława Gawlińskiego, wybitnego historyka literatury najnowszej i krytyka literackiego – emocjonalny ton wypowiedzi: polemiczny, przybierający najczęściej formę eseju, szkicu czy felietonu krytycznoliterackiego. Autor epatuje czytelnika nie tylko szczegółową wiedzą historycznoliteracką, ale także niekonwencjonalnym często przywoływaniem ciekawych kontekstów interpretacyjnych: historycznych, filozoficznych, kulturowych czy teologicznych. Intrygująca jest także tytułowa formuła książki, którą odczytać można na różne sposoby. Nomadyzm w słownikowej definicji oznacza stan przejściowy, koczowniczy, życie w nieustannym ruchu, w drodze. […] Oznaczać też może liczne (i trochę przypadkowe, jakby improwizowane, czynione ad hoc) „wędrówki” Autora po najnowszej literaturze polskiej – jego krytycznoliterackie „wycieczki” w stronę twórczości zakorzenionej w epoce dwudziestolecia międzywojennego, okresu Polski Ludowej, ale przede wszystkim czasów od przełomu 1989 roku aż po lata współczesne.

Spis treści

O POEZJI
Bóg w poezji Józefa Czechowicza / 15
O Piłsudskim Józefa Łobodowskiego / 29
Rozmowy z ojczyzną / 37
Ojczyzny Czesława Miłosza / 49
Życie historią. O wierszu Jana Polkowskiego Czy narodziłeś się człowieku? / 65

O PROZIE
Dyskurs etniczny w prozie Józefa Wittlina / 81
Szczuropolacy (według) Edwarda Redlińskiego / 101
Dojczland po polsku. „Alienacje słowiańskiego pisarza w germańskiej trasie” / 119
Nostalgia w późnej twórczości Jana Józefa Szczepańskiego / 135
Czeskie raje? O książkach Mariusza Szczygła / 147

O KRYTYCE LITERACKIEJ
Miłosz Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / 161
Formy i funkcje krytyki literackiej Przemysława Czaplińskiego / 175

SUPLEMENT
Walor cierpienia, sens ofiary / 189

 

Czy są jakieś pytania? Szkice o najnowszej literaturze polskiej

Publikacja zawiera głównie interpretacje konkretnych wierszy, ale także omówienia tomów lub całej twórczości poetów – przede wszystkim Nowej Fali i twórców skupionych wokół pisma „Topos”, chociaż Czytelnik znajdzie też teksty poświęcone Zuzannie Ginczance – poetce należącej do generacji piszącej jeszcze w II Rzeczpospolitej – czy Urszuli Kozioł oraz poetek i poetów urodzonych w latach 50., jak Marta Fox, Anna Frajlich, Jan Polkowski i Jacek Kaczmarski. To zbiór komplementarny ważny dla szerokiego grona humanistów.

Spis treści

OD REDAKCJI / 13

KRYSTYNA LATAWIEC
Galicyjskie reminiscencje w poezji Janusza Szubera / 17

PATRYK DZIKIEWICZ
Problem bycia. Hermeneutyczne spojrzenie na pewien wiersz Juliana Kornhausera / 29

ADRIAN GLEŃ
„Dzikie mięso”. Lektura Przerostów Stanisława Barańczaka / 49

KONRAD TATAROWSKI
Żywioł liryczny i obywatelskie powinności. O ewolucji poezji Jacka Bierezina w świetle tomiku Tyle rzeczy / 65

TETIANA MYCHAJŁOWA
Od „Ech Szkolnych” do O Centaurach: ewolucja poezji Zuzanny Ginczanki /  81

OLGA PŁASZCZEWSKA
O przedmiotach i pamięci. Świąteczne nieporządki Urszuli Kozioł – notatka z lektury / 101

GRAŻYNA KOZACZKA
Poetyckie migracje: „Ni tu, ni tam” – czy może raczej „i tu, i tam” / 109

WOJCIECH KUDYBA
Jan Polkowski – Adam Ważyk. Dwa poematy dla dorosłych / 127

KRZYSZTOF LIPKA
„Klawiatura grzbietów książek…” Muzyka w poezji Jana Polkowskiego / 141

WADYM JEFREMOW
„Las jaśnieje”: sposób funkcjonowania mitologiczno-poetyckiego toposu lasu w przestrzeni artystycznej zbioru poezji Pochód duchów Jana Polkowskiego / 151

GRAŻYNA HALKIEWICZ-SOJAK
Dotknąć wierszem całości. O krótkim liryku Wojciecha Kudyby / 163

MAREK BERNACKI
Łaknienie Najważniejszego. O tomie poezji Mirosława Dzienia Gościna / 175

DARIUSZ KULESZA
Kilka pytań o współczesną poezję chrześcijańską w związku z wierszem Jarosława Jakubowskiego Chłopakom z „Kurska” / 187

ANNA SPIECHOWICZ
„Świetlista przepaść się nad głową nie otwiera”. Obrazowanie męczeńskiej śmierci w Epitafium dla Księdza Jerzego i innych utworach Jacka Kaczmarskiego / 213

KAMIL DŹWINEL
„Bez debitu i bez beatu / na tych samych czterech taktach”. Piosenka autotematyczna według Jana Krzysztofa Kelusa / 239

JÓZEF FRANCISZEK FERT
Sztuka ekfrazy w poezji Kazimierza Wójtowicza CR / 255

EWA GOCZAŁ
„Może stamtąd przyszedł do mnie Bóg…” Wokół wiersza Nawrócenie Maxa Jacoba Piotra Matywieckiego / 269

ANNA WĘGRZYNIAK
Lacrimosa Marty Fox / 287

MICHAŁ KOPCZYK
Dziennik pisarza po 1989 roku. Kilka uwag z perspektywy postkolonialnej / 305

KRZYSZTOF BRENSKOTT
Przerwać krąg repetycji. Człowiek i czas(y) w prozie Olgi Tokarczuk / 317

MONIKA CIEŚLIK
Muzyka i dźwięk w Widnokręgu Wiesława Myśliwskiego / 343