Instytut Literatury przygotował i wydał przekłady dwóch książek w języku rosyjskim – w tłumaczeniach Anatolija Rojtmana i Jekateriny Starodworskiej:

Zbiór wierszy będący poetyckim apelem Jana Polkowskiego do tytana XX-wiecznej poezji – Tadeusza Różewicza. Teksty uporządkowane są parami – każdemu wierszowi Różewicza towarzyszy odpowiedź Polkowskiego.

Z posłowia Józefa Marii Ruszara:

„Dominantą tej rozmowy jest kwestia słowa: jego kreacyjnej mocy, możliwości i źródeł. Rozważany jest stosunek mowy do prawdy, miłości i Boga, wolności i kłamstwa, ciszy i hałasu, wypowiedzi i milczenia, języka światła i ciemności. Prezentowany tom porusza kwestie związane z poetyką i rolą poezji. Rozmową – ciągnącą się od wielu lat, a zintensyfikowaną w roku 2018 – kierują jednocześnie fascynacja i sprzeciw. Jeśli jednak lektura pozostawia czytelnika w poczuciu szacunku, to niewątpliwie z powodu powagi sporu. Nie ma w nim „pobłażania / dla frywolności form”. Poeci chcą wiedzieć, jak naprawdę jest”.

Książkę w tłumaczeniu rosyjskim opublikowało moskiewskie wydawnictwo Baltrus.

 

Monografia Józefa Marii Ruszara poświęcona jest wcieleniom tematu starożytnego Rzymu (a dokładniej europejskiego mitu starożytnego Rzymu) w twórczości Zbigniewa Herberta, jednego z najważniejszych polskich poetów XX wieku. W ramach analizy intertekstualnej (pierwszy rozdział książki poświęcony jest opisowi zastosowanej metodologii) autor porównuje teksty poezji o cesarzach rzymskich, bohaterach i „małych ludziach” z historycznymi kronikami starożytnego Rzymu i oryginalnymi napisami, ujawniając źródła bezpośredniego cytowania i różnego rodzaju zapożyczenia.

Książkę w tłumaczeniu rosyjskim opublikowała oficyna „Iwan Limbach”.