Mamy przyjemność ogłosić, że zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. wydawnictwo Instytutu Literatury znalazło się na liście wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Uplasowaliśmy się na poziomie I z 80 punktami za każdą publikowaną przez nas monografię.

Komisja Ewaluacji Nauki rozpatrzyła złożone przez 312 wydawnictw wnioski zawierające informacje dotyczące ich działalności i oceniła je pod kątem stosowania:

  1. ustalonej procedury recenzji naukowej dla wszystkich monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową;
  2. zasad etyki publikacyjnej, mających na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Celem tych działań jest przywrócenie monografii naukowej należnej jej rangi głównego kanału komunikacji treści naukowych. Ogłoszona lista wydawnictw ma wyeliminować  zjawisko przedstawiania do ewaluacji monografii o niskiej wartości naukowej lub wręcz publikacji pseudonaukowych. Spośród państw Unii Europejskiej podobne rozwiązania w swoich systemach oceny jakości działalności naukowej wprowadziły już Hiszpania (SPI Scholarly Publishers Indicators), Finlandia (Publication Forum) i Norwegia (Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers).