Obok istniejącego już Programu Wsparcia Debiutantów otwieramy działający na analogicznych zasadach projekt poświęcony autorom, którzy mają już na koncie co najmniej jedną samodzielną książkę poetycką.

Uwaga! Ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 zgłoszenia do Projektu przyjmujemy wyłącznie drogą mailową.

Na adres promocja@instytutliteratury.eu należy nadsyłać zgłoszenia zawierające wniosek, projekt książki poetyckiej oraz pisemne zobowiązanie do wydania książki (w razie uzyskania dotacji) od wydawnictwa o ugruntowanej pozycji rynkowej i udokumentowanym dorobku (min. pięć opublikowanych książek) w nakładzie nie mniejszym niż 300 egzemplarzy.

W razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez komisję, w skład której wejdzie redakcja kwartalnika „Nowy Napis”, współpracujące wydawnictwo otrzyma 6000 PLN brutto na pokrycie kosztów wydawniczych związanych z publikacją tomu, autor zaś – 2500 PLN honorarium.

 

Regulamin

Zgłoszenie