Jacek Kowalski – poeta, pieśniarz, historyk sztuki,  tłumacz literatury starofrancuskiej

Instytut Literatury serdecznie zaprasza do nadsyłania propozycji artykułów do książki poświęconej twórczości Jacka Kowalskiego – poety, pieśniarza, historyka sztuki, laureata nagród, m.in. Nagrody Naukowej Miasta Poznania (2011) oraz Nagrody Literackiej im. Józefa A. Mackiewicza (2017), znawcy literatury staropolskiej i tłumacza literatury starofrancuskiej. Zarówno dorobek naukowy, jak i twórczość artystyczna tłumacza Villona, składają się na interesujące zjawisko w polskiej kulturze najnowszej – warte krytycznego namysłu. Literaturoznawcza refleksja poświęcona Jackowi Kowalskiemu pozwoli wysnuć wiele wniosków, które – zebrane w tomie poświęconym temu twórcy – mogą przyczynić się do odkrycia nowego oblicza współczesnej gry artystycznej z tradycją.

 

W szczególności zapraszamy do nadsyłania tekstów skupionych wokół:

– szczegółowych zagadnień/motywów/inspiracji widocznych w twórczości Kowalskiego;

– propozycji bliskich interpretacji poszczególnych utworów;

– współczesnych zjawisk literackich poświęconych kulturze sarmackiej;

– związku poezji i muzyki w twórczości Kowalskiego.

Prosimy o nadsyłanie propozycji artykułów wraz z krótkimi abstraktami (ok. 500-1000 znaków) i słowami kluczowymi. Do zgłoszeń dołączyć należy krótką notatkę zawierającą biogram wraz z afiliacją oraz numer ORCID.

 

Termin nadsyłania abstraktów/konspektów:  15 kwietnia 2021 roku na adres: wydawnictwo@instytuliteratury.eu.

Termin nadsyłania artykułów:  30 października 2021 roku na adres: wydawnictwo@instytuliteratury.eu.