Organizator
Organizatorem konkursu jest Czytelnia na Piętrze I Liceum Ogólnokształcącego
im. Bolesława Chrobrego Gnieźnie.

Uczestnicy

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Opis
Patronką konkursu jest gnieźnieńska poetka, autorka prozy poetyckiej i redaktorka, Anna Piskurz (1957-2003).

Uczestnicy mają za zadanie napisać krótkie opowiadanie. Jako motto tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu, Organizatorzy wybrali cytat z pisarki:

Abyśmy byli jak ta walizka, ciągle gotowi do podróży w siebie.

Opowiadania nie mogą być wcześniej publikowane w prasie literackiej ani zgłaszane do innych konkursów.

Nagrody
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę finansową w wysokości 1000 zł, pozostali Laureaci otrzymają cenne nagrody rzeczowe. Najlepsze prace zostaną opublikowane na stronach „Zeszytów Poetyckich” oraz wydane w formie książkowej !

Jury
Prace oceni jury w składzie: Dawid Jung (przewodniczący; redaktor naczelny Zeszytów Poetyckich), dr Wojciech Grupiński (Gnieźnieński Klub Literacki), Łucja Dudzińska (członek Zarządu Głównego i Komisji Kwalifikacyjnej Stowarzyszenia Pisarzy Polskich).

Zgłoszenia należy przesyłać na adres sekretariat@1lo.gniezno.pl (szczegóły w regulaminie).

Termin nadsyłania prac mija 10 czerwca.