Projekty wydawnicze

Jesteś autorem książki poetyckiej lub prozatorskiej, dramatu, tłumaczeń albo tomu esejów czy szkiców krytyczno- lub historycznoliterackich, Twoja książka ma już wydawcę, ale brakuje środków na wydanie?

Prześlij swoją propozycję w terminie do 31 maja 2021 roku na adres tarcza@instytutliteratury.eu, by ubiegać się o dofinansowanie Twojej książki w ramach Tarczy dla literatów Instytutu Literatury.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • treść planowanej książki
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • kosztorys wydania (w kwotach brutto) uwzględniający honorarium autorskie w wysokości 2500 PLN brutto
 • pisemną deklarację wydania książki w roku 2021 podpisaną przez współpracującego wydawcę.

Decyzję o przyznaniu dofinansowania w terminie do 30 czerwca 2021 roku podejmie dyrektor Instytutu Literatury na podstawie oceny komisji selekcyjnej reprezentującej szeroki przekrój środowisk literackich, której skład zostanie podany do wiadomości publicznej najwcześniej po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, a najpóźniej – przy ogłoszeniu rezultatów naboru.

Ze względu na nieprzewidywalną dynamikę rozwoju pandemii SARS-CoV-2, zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych wyżej terminów.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

 

Teksty niepublikowane

W terminie od 31 maja do 30 czerwca przyjmujemy także propozycje niepublikowanych dotąd wierszy, opowiadań, esejów, dramatów i tekstów krytycznych w celu nabycia do nich licencji na publikację na łamach kwartalnika „Nowy Napis” lub portalu NowyNapis.eu.

Propozycje te w wyżej wymienionych terminach przyjmujemy pod adresem tarcza@instytutliteratury.eu. O ich kwalifikacji w terminie do 31 lipca 2021 roku zadecyduje redakcyjna komisja w składzie:

 • dr hab. Józef Maria Ruszar – przewodniczący
 • Roman Honet
 • Alicja Muller
 • Zuzanna Sala
 • Patryk Kosenda
 • Krzysztof Szeremeta
 • Adam Leszkiewicz

Ze względu na nieprzewidywalną dynamikę rozwoju pandemii SARS-CoV-2, zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych wyżej terminów.