Rozpoczyna się czwarta edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy”. Na zgłoszenia w dwóch kategoriach – liryka i epika – czekamy do 3 kwietnia 2022. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody w postaci atrakcyjnych honorariów oraz wydania zwycięskich książek w serii Biblioteka Literacka Kwartalnika „Nowy Napis”.

 

Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy pełnoletni autorzy, którzy w nieprzekraczalnym terminie do 3 kwietnia 2022 roku nadeślą na adres konkurs@instytutliteratury.eu poprawne zgłoszenie konkursowe, które powinno zawierać:

 

  • w załączniku – zgłaszany projekt książki w formie pliku .rtf, .odt, .doc lub .docx; w nazwie pliku należy zamieścić tytuł zgłaszanego tomu oraz imię i nazwisko wg schematu „nazwisko imię, tytuł”;
  • w treści maila – dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zamieszkania) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Literatury w celu udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy”, w tym na ewentualną publikację mojego nazwiska jako laureata ww. konkursu”;
  • w temacie maila – zgłoszenie na konkurs – „NDT – KATEGORIA”, w miejsce słowa „KATEGORIA” należy podać nazwę kategorii konkursowej, do której Uczestnik zgłasza swój udział: Liryka lub Epika.

 

W „Nowym Dokumencie Tekstowym” 2022 rywalizacja odbędzie się w dwóch kategoriach:

  • liryka –  premierowe zbiory maksymalnie pięćdziesięciu wierszy
  • epika – zbiory opowiadań lub powieści nieprzekraczające 360 000 znaków ze spacjami.

Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę projektów w obu kategoriach. Do jednego maila można załączyć więcej niż jeden projekt. Jeżeli projekty należą do różnych kategorii, należy zgłaszać je w odrębnych mailach, zawierających odpowiedni wpis w temacie („NDT – Liryka”, „NDT – Epika”).

 

Szczegóły dostępne są w regulaminie konkursu.

 

Zwycięskie prace wybierze jury, którego skład zostanie ogłoszony najwcześniej po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń. W obu kategoriach wybrane zostaną nagrody główne i wyróżnienia, których laureaci otrzymają honoraria w wysokości odpowiednio 5000 i 3000 PLN. Jurorzy będą mogli wskazać także pojedyncze wiersze i opowiadania, za które przyznane zostaną wyróżnienia dodatkowe.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 4 czerwca 2022 roku.

 

Poprzednie edycje

Laureatami ubiegłorocznej edycji konkursu zostali Tomasz Wojtach i Wojciech Kopeć (kategoria liryka) oraz Piotr Dardziński i Wojciech Pul (epika). Na konkurs wpłynęły łącznie 603 prace. Pokłosiem drugiej edycji były książki Damian Kowala i Łukasz Barysa (kategoria liryka) oraz Pawła Hohmanna i Marty Kozłowskiej (epika). W efekcie organizowanej w 2019 roku pierwszej edycji konkursu ukazały się z kolei książki Bartosza Popadiaka, Ewy Frączek, Tomasza Genowa i Macieja Filipka. Wszystkie nagrodzone książki dostępne są – osobno i w promocyjnych zestawach – w sklepie internetowym Instytutu Literatury.

Pakiet Nowego Dokumentu Tekstowego 2019

 

Pakiet Nowego Dokumentu Tekstowego 2020

Pakiet Nowego Dokumentu Tekstowego 2021

Nowy Dokument Tekstowy 2022 – regulamin

Załącznik do regulaminu