W dniu 22 czerwca 2022 komisja Instytutu Literatury, po zapoznaniu się z ofertami, które wpłynęły do dnia 21 czerwca 2022, postanowiła zakwalifikować do „Programu Rezydencji Artystycznych i Translatorskich” dla osób z Ukrainy oraz przyznać stypendium:

  • Mariannie Lelyk 3 miesiące,
  • Larysie Andrijewskiej 1 miesiąc,
  • Helenie Tereszenko – 3 miesiące,
  • Natalii Doliak – 3 miesiące,
  • Mariannie Woskowniuk – 6 miesięcy,
  • Juriemu Wynniczukowi – 4 miesiące,
  • Stanisławowi Szewczenko – 3 miesiące.

Rezydentkom i rezydentom gratulujemy!

Zapraszamy do składania aplikacji. Więcej informacji na temat programu Rezydencji literackich

Program Rezydencji Artystycznych i Translatorskich dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach umowy nr 233/DF-VII/2022.