Stowarzyszenie Filozoficznoliterackie „Hermeneutica” serdecznie zaprasza w dniu

9 września  o godz. 17:00

na seminarium zatytułowane

POEZJA JAKO DROGA POZNANIA

z udziałem

prof. KUL dra hab. Wojciecha Kruszewskiego

oraz

dr Doroty Kuncewicz (KUL)

 

Seminarium odbędzie się w Salonie Instytutu Literatury przy ul. Smoleńsk 20. Spotkanie będzie mieć charakter hybrydowy.

https://meet.google.com/zdi-yzhp-ntt

Warunkiem połączenia jest posiadanie adresu w domenie gogle (gmail).

 

dr Dorota Kuncewicz – psycholog, adiunkt Katedra Psychologii Klinicznej KUL; w swojej pracy zainteresowania psychologiczne z literaturoznawczymi i semiotycznymi. Autorka licznych prac z zakresu psychologii. Ostatnio wydała m.in. książki Po ciszy. Rozważania o komunikacji opartej na kontekście (2019) i Odczytać życie. Analiza opowieści o własnym życiu z wykorzystaniem narzędzi teorii literatury. Założenia i metoda (2022).

 

dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL – historyk literatury polskiej, profesor KUL, edytor oraz redaktor serii wydawniczych. Autor między innymi monografii Deus desideratus. Sacrum w poetyckim dziele Tadeusza Różewicza (2005) oraz Rękopisy i formy. Badanie literatury jako sztuka odnajdywania pytań (2010). Redaktor pism Anny Kamieńskiej, trzytomowych Poezji zebranych i Notatnika z lat 1965–1979 (2020).