Instytut Literatury zaprasza na bezpłatne szkolenia dla nauczycieli języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych w wojedzwództwie mazowieckim. Szkolenia dotyczyć będą projektu „Opracowania nowych lektur z kanonu szkół ponadpodstawowych”. Uczestnicy otrzymają wartościowe materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o odbytym szkoleniu. Pierwsze szkolenie 1 października w Warszawie.

 

Nowy kanon lektur

Projekt „Opracowania nowych lektur z kanonu szkół ponadpodstawowych” powstał  w związku ze zmianą szkół licealnych na czteroklasowe oraz wdrażaniem nowej podstawy programowej nauczania języka polskiego. Pojawił się w niej znacznie poszerzony względem dotychczasowego kanon lektur zalecający omawianie w szkołach średnich książek, które nie przedostały się dotąd do masowego obiegu czytelniczego i mogą być nieznane nauczycielom. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, już na początku roku 2019 Instytut Literatury uruchomił serię wydawniczą, w ramach której wydaje monografie poświęcone nowym lekturom (m.in. twórczości Marka Nowakowskiego, Józefa Mackiewicza oraz Floriana Czarnyszewicza). To właśnie autorzy tych monografii oraz inni badacze literatury wystąpią jako prelegenci szkoleń.

 

Autorzy i prelegenci

Każde szkolenie składać się będzie z dwóch modułów: pierwszy wykład związany będzie z nowym autorem w kanonie, drugi dotyczyć będzie pisarza, który w kanonie obecny jest już od kilkudziesięciu lat. Pierwsze szkolenie w odbędzie się 1 października o godz. 10:00 w XCIX LO im. Zbigniewa Herberta w Warszawie. Poprowadzi je prof. dr hab. Dariusz Kulesza, który opowie o różnych sposobach odczytań Widnokręgu Wiesława Myśliwskiego oraz o Innym świecie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w kontekście polskiej literatury obozowej. Za podstawę omówienia tematów posłużą: trzynasty numer kwartalnika „Nowy Napis” poświęcony prozie Myśliwskiego oraz książka Magdaleny Śniedziewskiej – Nuta autobiograficzna. O twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

 

Informacje dla uczestników

Uczestnicy szkolenia otrzymają monografię Instytutu Literatury o nowym autorze w kanonie oraz kartę do pracy z uczniami na lekcjach, drugą publikację IL związaną z wykładem oraz zaświadczenie o odbytym szkoleniu do awansu zawodowego.  

Liczba uczestników jest ograniczona. Organizator prosi o zgłoszenia pod adresem: szkolenia@instytutliteratury.eu.

 

Pełna lista prelegentów wraz z tematami i datami:

 

  1. prof. dr hab.DARIUSZ KULESZA – 01.10.2022

Temat 1: Epopeja po epopei albo miejski, historyczny i prywatny Widnokrąg Wiesława Myśliwskiego

Temat 2: Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w kontekście polskiej literatury obozowej

 

  1. prof. dr hab. ADAM FITAS – 08.10.2022

Temat 1: Józef Mackiewicz i jego Droga donikąd

Temat 2: Esej, literatura faktu, intymistyka

 

  1. dr IRENEUSZ STAROŃ, PAULINA SUBOCZ-BIAŁEK – 15.10.2022

Temat 1: Nadberezyńcy jako Pan Tadeusz XX wieku

Temat 2: Wyobraźnia poetycka Brunona Schulza

 

  1. dr KAROL HRYNIEWICZ – 22.10.2022

Temat 1: Poezja i egzystencja – senilia Czesława Miłosza

Temat 2: Stanisław Lem – między utopią a katastrofą

 

  1. prof. dr hab. WOJCIECH KUDYBA – 29.10.2022

Temat 1: Wojciech Wencel – klasycysta czy romantyk?

Temat 2: Realizm Marka Nowakowskiego

 

  1. dr hab. BARTOSZ MAŁCZYŃSKI – 05.11.2022

Temat 1: Wierszem zbawić ludzkość. Poezja Anny Świrszczyńskiej

Temat 2: Poezja Tadeusza Różewicza wobec problemu depresji