Wydania dotychczas zrealizowane

 

Seria Biblioteka Krytyki Literackiej (nakład 8000 egzemplarzy):

 1. [Praktyki interpretacyjne]: Czytanie językami. Praktyki interpretacyjne dla nauczycieli i studentów, red. Adama Regiewicza
 2. [Czesław Miłosz]: Lech Giemza, Rzeka która cierpi. O poezji Czesława Miłosza
 3. [Antoni Libera]: Małgorzata Juda-Mieloch, W cieniu marnego czasu. O twórczości Antoniego Libery
 4. [Janusz Krasiński]: Agata Kłopotowska, Żyć dla pisania prawdy. O literackim dziele Janusza Krasińskiego
 5. [Tomasz Burek]: Krzysztof Krasuski, Niezależność i powinność. O pisarstwie krytycznym Tomasza Burka
 6. [Wiesław Myśliwski]: Dariusz Kulesza, Ćwiczenia z życia. O twórczości Wiesława Myśliwskiego
 7. [Antoni Libera]: Antoni Libera, Madame
 8. [Zygmunt Haupt]: Andrzej Niewiadomski, Przeciw entropii, przeciw arkadii. O pisarstwie Zygmunta Haupta
 9. [Literatura polska XX wieku]: Wiesław Paweł Szymański, Osobowość i poetyka. Szkice o literaturze polskiej XX wieku, oprac. M. Urbanowski (t. 1)
 10. [Literatura polska XX wieku]: Wiesław Paweł Szymański, Osobowość i poetyka. Szkice o literaturze polskiej XX wieku, oprac. M. Urbanowski (t. 2)
 11. [Józef Wittlin]: Józef Wittlin, Orfeusz w piekle XX wieku (t. 1)
 12. [Józef Wittlin]: Józef Wittlin, Orfeusz w piekle XX wieku (t. 2)
 13. [Józef Wittlin]: Józef Wittlin, Sól ziemi, z przypisami i wstępem B. Bakuły
 14. [Bronisław Wildstein]: Maciej Woźniak, Pisarz idei. Proza Bronisława Wildsteina
 15. [Leopold Tyrmand]: Marcel Woźniak, W klinczu ze światem. O twórczości Leopolda Tyrmanda

 

 

 

Seria Biblioteka Pana Cogito (nakład 700 egzemplarzy):

 1. [Krzysztof Baczyński]: Justyna Baran, Żywioł i duch. O wyobraźni pneumatoforycznej Krzysztofa Baczyńskiego
 2. [Józef Czapski]: Czapski raz jeszcze… Errata do biografii Józefa Czapskiego, red. E. Skoczek, M. Supruniuk,
 3. [Jan Lechoń]: Czytanie Lechonia, red. W. Lewandowski, J. Osiński
 4. [Tadeusz Różewicz]: Grażyna Halkiewicz-Sojak, Znalazłem ciszę… Tadeusz Różewicz w szkole Norwida
 5. [Władysław Lech Terlecki]: Historia i los. Szkice o twórczości Władysława Lecha Terleckiego, M. Kisiel, J. Warońska, E. Wróbel
 6. [Karol Wojtyła]: Marian Kisiel, Szkice o poematach Karola Wojtyły
 7. [Motyw Warszawy w prozie polskiej XX wieku]: Piotr Prachnio, Miasto potencjalne. Warszawa w latach 1945–1980 w wybranych utworach prozy polskiej
 8. [Literatura polska z sowieckiej niewoli]: Tadeusz Sucharski, Literatura polska z sowieckiego domu niewoli. Poetyka. Aksjologia. Twórcy
 9. [Józef Łobodowski]: Świat nie wywalczony. Szkice o uniwersach Józefa Łobodowskiego, red. D. Siwor
 10. [Tadeusz Różewicz]: Ustanowione przez poetę. Szkice w stulecie urodzin Tadeusza Różewicza, t. 1, red. J. Pyzia, J. Ruszar
 11. [Tadeusz Różewicz]: Ustanowione przez poetę. Szkice w stulecie urodzin Tadeusza Różewicza, t. 2, red. J. Pyzia, J. Ruszar
 12. [Jan Lechoń]: Wojciech Wencel, Lechoń. Rycerz i faun. Biografia
 13. [Jalu Kurek]: Elżbieta Wróbel, Reporter rzeczywistości. O międzywojennej prozie Jalu Kurka

 

Seria Nowa Krytyka i Esej  (nakład 700 egzemplarzy):

 1. [Tomasz Pułka]: Paweł Kaczmarski, Psem i kością. Recepcja poezji Tomasza Pułki do roku 2021
 2. [Jerzy Jarniewicz]: Karol Poręba, Na dzień dzisiejszy. Antologia tekstów krytycznych o poezji Jerzego Jarniewicza
 3. [Bronisław Wildstein]: Maciej Woźniak, Między realizmem a filozofią. Antologia tekstów krytycznych o prozie Bronisława Wildsteina

 

 

Dofinansowania:

 1. [Adam Mickiewicz]: Bogusław Dopart, Mickiewiczowski pięcioksiąg romantyczny
 2. [Tożsamość narodowa pod zaborami]: Nauka i kultura polska w walce o utrzymanie tożsamości narodowej 1795–1918
 3. [Cyprian Norwid]: Grażyna Halkiewicz-Sojak, Nawiązane ogniwo. Studia o poezji Cypriana Norwida i jej kontekstach
 4. [Jarosław Iwaszkiewicz]: Jarosław Iwaszkiewicz, Wybór poezji, wstęp i wybór R. Romaniuk
 5. [Wolne Miasto Kraków 1816–1846]: Zenon Jagoda, O literaturze i życiu literackim Wolnego Miasta Krakowa 1816–1846
 6. [Lili Stern-Pohlmann]: Katarzyna Kachel, Maciej Kwaśniewski, Aleksander B. Skotnicki, Lili Stern-Pohlmann. Pytałam Boga, dlaczego mnie ocalił
 7. [Romantyzm]: Maria Korytowska, O romantycznym poznaniu
 8. [Romantyzm]: Maria Korytowska, Preromantyzm i romantyzm europejski
 9. [Romantyzm]: Maria Korytowska, Romantyczne przechadzki pograniczem
 10. [Romantyzm]: Julian Maślanka, Z dziejów literatury i kultury
 11. [XIX-wieczny dramat]: Dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć
 12. [Romantyzm]: Ireneusz Opacki, Poezja romantycznych przełomów. Odwrócona elegia
 13. [Romantyzm]: Olga Płaszczewska, Wizja Włoch w polskiej i francuskiej literaturze okresu romantyzmu (1800–1850)
 14. [Tadeusz Różewicz]: Tadeusz Różewicz, Wybór prozy, wstęp i wybór W. Browarny
 15. [Młodzi autorzy Wilna, Krzemieńca i Lwowa początku XIX wieku]: Monika Stankiewicz-Kopeć, Między klasycznością a romantycznością. Młodzi autorzy Wilna, Krzemieńca i Lwowa wobec przemian w literaturze polskiej lat 1817–1828
 16. [Juliusz Słowacki]: Marian Tatara, Dziedzictwo Słowackiego w poezji polskiej ostatniego półwiecza 1918–1968
 17. [Romantyzm]: Czesław Zgorzelski, Wokół liryki i liryczności dobry romantyzmu
 18. [Romantyzm]: Agnieszka Ziołowicz, Dramat i romantyczne „Ja

 

 

Wydania obcojęzyczne 2021–2022

 

Ukraina

 

Seria Biblioteka Pana Cogito:

 1. [Zbigniew Herbert, Tadeusz Różewicz, Bolesław Leśmian, Julian Tuwim]: Katarzyna Szewczyk-Haake, Kolce Grünewalda. Nie tylko o ekfrazach
 2. [Jan Błoński]: Jan Błoński, Język właściwie użyty. Szkice o poezji polskiej drugiej połowy XX wieku
 3. [Zbigniew Herbert]: Józef Maria Ruszar, Słońce republiki. Cywilizacja rzymska w twórczości Zbigniewa Herberta
 4. [Bruno Schulz]: Włodzimierz Bolecki, Wenus z Drohobycza

 

Poezja:

 1. [Janusz Szuber]: Janusz Szuber, Okrągłe oko pogody
 2. [Jan Polkowski]: Jan Polkowski, Głosy
 3. [Jan Polkowski]: Jan Polkowski, Cantus

 

Eseje:

 1. [Józef Czapski]: Józef Czapski, Czytając

 

Rumunia

 

Proza:

 1. [Józef Mackiewicz]: Józef Mackiewicz, Kontra
 2. [Jan Polkowski]: Jan Polkowski, Pandemia i inne plagi

 

 

Dzieła polskiego romantyzmu (antologie):

 1. [Adam Mickiewicz]: antologia twórczości Adama Mickiewicza
 2. [Juliusz Słowacki]: antologia twórczości Juliusz Słowackiego
 3. [Zygmunt Krasiński]: antologia twórczości Zygmunta Krasińskiego

 

Rosja

 

Seria Biblioteka Pana Cogito:

 1. [Jan Błoński]: Jan Błoński, Język właściwie użyty. Szkice o poezji polskiej drugiej połowy XX wieku
 2. [Zbigniew Herbert, Tadeusz Różewicz, Bolesław Leśmian, Julian Tuwim]: Katarzyn Szewczyk-Haake, Kolce Grünewalda. Nie tylko o ekfrazach
 3. [Tadeusz Różewicz]: Józef Maria Ruszar, Mane, tekel, fares. Obrazy Boga w twórczości Tadeusza Różewicza

 

 

Wydania planowane do końca 2022 roku

 

Seria Biblioteka Krytyki Literackiej (nakład 8000 egzemplarzy):

 1. [Józef Wittlin]: Józef Wittlin, Teksty rozproszone (t. 1)
 2. [Józef Wittlin]: Józef Wittlin, Teksty rozproszone (t. 2)
 3. [Jan Polkowski]: Józef Ruszar, Na ziemi i w niebie. Szkice o ziemskiej i niebieskiej ojczyźnie Jana Polkowskiego

 

Seria Biblioteka Pana Cogito (nakład 700 egzemplarzy):

 1. [Aleksander Wat; Piotr Matywiecki]: Ewa Goczał, Poetyki apofatyczne Aleksandra Wata i Piotra Matywieckiego
 2. [Cyprian Norwid i in.]: Literackie ogniwa. Norwid i inni. Prace ofiarowane prof. dr hab. Grażynie Halkiewicz-Sojak (t. 1 i t. 2)
 3. [Tadeusz Nowak]: Wyobrażone, nieminione… Tadeusz Nowak i jego twórczość, D. Siwor (książka zawiera cenne artykuły, wywiady z profesorem Balbusem, fotografie oraz obszerną bibliografię twórczości Tadeusza Nowaka)

 

Seria Nowa Krytyka i Esej (nakład 700 egzemplarzy):

 1. [Wojciech Kass]: Adriań Gleń – monografia o twórczości Wojciecha Kassa z antologią

 

Dofinansowania:

 1. [Juliusz Słowacki]: Maria Cieśla-Korytowska, Słowacki. Poeta-Metafizyk-Ironista-Człowiek
 2. [Józef Łobodowski]: Emilia Lipiec, Józef Łobodowski – twórczość z okresu międzywojennego
 3. [Adam Mickiewicz]: Adam Mickiewicz, Dziady, Maria Cieśla-Korytowska
 4. [Marian Pankowski]: Marian Pankowski, Z Nocy i Mowy, wybór Paweł Szroniak, posł. Marian Bielecki, seria „Z Kraju i ze Świata”
 5. [Henryk Sienkiewicz]: Henryk Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, oprac. Tadeusz Bujnicki, Ryszard Koziołek, Jerzy Axer, seria „Biblioteka Narodowa I”
 6. [Isaac Bashevis Singer]: Isaac Bashevis Singer, Opowiadania, wybór, tłum. i oprac. Monika Adamczyk-Garbowska, Mariusz Lubyk, seria „Biblioteka Narodowa II”
 7. [Joseph von Eichendorff]: Elżbieta Zarych, Joseph von Eichendorff, Łubowickie baśnie i bajki

 

 

Książki zamówione na lata 2023–2027

 

Wznowienia i monografie z antologią/wstępem:

 1. [Wojciech Bąk]: Marzena Woźniak-Łabieniec – monografia o twórczości Wojciecha Bąka z antologią
 2. [Andrzej Bobkowski]: Andrzej Bobkowski, Szkice piórkiem, wstęp i przypisy Piotr Śniedziewski
 3. [Roman Brandstaetter]: Ryszard Zajączkowski – monografia o twórczości Romana Brandstaettera z antologią
 4. [Leopold Buczkowski]: Sławomir Buryła, Radosław Sioma – wybór tekstów Leopolda Buczkowskiego o wojnie ze wstępem
 5. [Józef Czechowicz]: Dariusz Pachocki – monografia o twórczości Józefa Czechowicza z antologią
 6. [Stanisław Czycz]: Dorota Niedziałkowska – wybór tekstów Stanisława Czycza ze wstępem
 7. [Jacek Dukaj]: Łukasz Kucharczyk, Ludzkie, nieludzkie, ponadludzkie. O twórczości Jacka Dukaja
 8. [Ferdynand Goetel]: Krzysztof Polechoński – monografia o twórczości Ferdynanda Goetla z antologią
 9. [Stefan Grabiński]: Wojciech Kruszewski – wybór nowel Stefana Grabińskiego ze wstępem
 10. [Stanisław Grochowiak]: Józef Fert – wybór wierszy Stanisława Grochowiaka
 11. [Mieczysław Grydzewski]: Mirosław Supruniuk – biografia Mieczysława Grydzewskiego
 12. [Stanisław Grzesiuk]: Sylwia Reguła – monografia o twórczości Stanisława Grzesiuka z antologią
 13. [Lothar Herbst]: Rafał Bubnicki – monografia o twórczości Lothara Herbsta z antologią
 14. [Ireneusz Iredyński]: Piotr Müldner-Nieckowski – monografia o twórczości Ireneusza Iredyńskiego z antologią
 15. [Anna Kamieńska]: Wojciech Kruszewski – monografia o twórczości Anny Kamieńskiej z antologią
 16. [Zofia Kossak]: Agnieszka Czechowicz – monografia o twórczości Zofii Kossak z antologią
 17. [Tadeusz Kubiak]: Roman Bobryk – wybór wierszy Tadeusza Kubiaka ze wstępem
 18. [ Teresa Landy]: Agnieszka Bielak – monografia o twórczości s. Teresy Landy z antologią
 19. [Jerzy Liebert]: Anna Marta Szczepan-Wojnarska – monografia o twórczości Jerzego Lieberta z antologią
 20. [Józef Łobodowski]: Justyna Miodońska – monografia o twórczości Józefa Łobodowskiego z antologią
 21. [Leszek A. Moczulski]: Zbigniew Chojnowski – monografia o twórczości Leszka A. Moczulskiego z antologią
 22. [Feliks Netz]: Adrian Gleń – monografia o twórczości Feliksa Netza z antologią
 23. [Tadeusz Nowak]: Dorota Siwor – monografia o twórczości Tadeusza Nowaka z antologią
 24. [Włodzimierz Odojewski]: Włodzimierz Odojewski, Zasypie wszystko, zawieje oraz Katarzyna
 25. [ Janusz Stanisław Pasierb]: Wojciech Kudyba – monografia o twórczości ks. J.S. Pasierba z antologią
 26. [Michał K. Pawlikowski]: Piotr Rambowicz – monografia o twórczości Michała K.Pawlikowskiego z antologią
 27. [Stanisław Piętak]: Zuzanna Guty – wybór wierszy Stanisława Piętaka ze wstępem
 28. [Joanna Pollakówna]: Wojciech Kudyba – monografia o twórczości Joanny Pollakówny z antologią
 29. [Stanisław Rembek]: Weronika Girys-Czagowiec, Literatura w cieniu historii. O twórczości Stanisława Rembeka
 30. [Wincenty Różański]: Alicja Przybyszewska – monografia o twórczości Wincentego Różańskiego z antologią
 31. [Tadeusz Różewicz]: Marian Kisiel – monografia o twórczości Tadeusza Różewicza z antologią
 32. [Władysław Sebyła]: Sławomir Sobieraj, Roman Bobryk – monografia o twórczości Władysława Sebyły z antologią
 33. [Kalman Segal]: Magdalena Ruta – monografia o twórczości Kalmana Segala z antologią
 34. [Edward Stachura]: Jakub Beczek – monografia o twórczości poetyckiej Edwarda Stachury z antologią
 35. [Edward Stachura]: Michał Januszkiewicz – monografia o twórczości prozatorskiej Edwarda Stachury z antologią
 36. [Jerzy Stempowski]: Bartosz Suwiński – monografia o twórczości Jerzego Stempowskiego z antologią
 37. [Władysław Terlecki]: Lech Giemza – monografia o twórczości Władysława Terleckiego z antologią
 38. [Stefan Themerson]: Urszula Jańczyk – wybór tekstów Stefana Themersona ze wstępem
 39. [Stanisław Vincenz]: Mirosława Ołdakowska-Kufel – monografia o twórczości Stanisława Vincenza antologią
 40. [Melchior Wańkowicz]: Aleksandra Ziółkowska-Boehm – monografia o twórczości Melchiora Wańkowicza z antologią
 41. [Kazimierz Wierzyński]: Jolanta Dudek, Jeśli mi słowo bić przestanie, co mi po sercu? – O Kazimierzu Wierzyńskim
 42. [Józef Wittlin]: Wybór poezji Józefa Wittlina ze wstępem Katarzyny Szewczyk-Haake i posłowiem Wojciecha Ligęzy
 43. [Rafał Wojaczek]: Roman Bobryk – monografia o twórczości Rafała Wojaczka z antologią
 44. [Karol Wojtyła]: Tomasz Garbol, Polskość łacińska. O twórczości literackiej Karola Wojtyły i „Tryptyku rzymskim” Jana Pawła II
 45. [Tadeusz Zubiński]: Kamil Suskiewicz, monografia o twórczości Tadeusza Zubińskiego
 46. [„Wiadomości Literackie”]: Mirosław Supruniuk – monografia „Wiadomości Literackich”

 

 

 

Kompozycje autorskie:

 1. [Andrzej Babiński]: Michał Januszkiewicz – monografia o twórczości Andrzeja Babińskiego z antologią
 2. [Stanisław Baliński]: Marcin Lutomierski – monografia o twórczości poetyckiej Stanisława Balińskiego z wyborem wierszy
 3. [Justyna Bargielska]: Justyna Bargielska, Antologia wierszy miłosnych
 4. [Stanisław Bojarczuk]: Zuzanna Guty – monografia o twórczości Stanisława Bojarczuka
 5. [Zagłada Żydów]: Sławomir Buryła, Antologia prozy i poezji o zagładzie Żydów (od 1939 do dnia dzisiejszego)
 6. [Zagłada Żydów]: Sławomir Buryła, Antologia prozy i poezji polskiej o wojnie (od 1939 do dnia współczesnego)
 7. [Tomasz Chlewiński]: Tomasz Chlewiński, Spotkanie przy studni. Szkice literackie
 8. [Maria Danilewicz-Zielińska]: Radosława Graczyk – monografia o twórczości Marii Danilewicz-Zielińskiej
 9. [Stanisław Dygat]: Ewa Bartos, Michał Januszkiewicz – monografia o twórczości Stanisława Dygata
 10. [Zagłada Żydów]: Anna Hajduk, Topika biblijna w polsko-żydowskiej i polskiej poezji o Zagładzie
 11. [Zbigniew Herbert]: Józef Ruszar – monografia o poezji i eseistyce Zbigniewa Herberta
 12. [Marek Hłasko]: Radosław Młynarczyk – monografia o twórczości Marka Hłaski
 13. [Ireneusz Iredyński]: Aneta Wójciszyn-Wasil – monografia o twórczości dramatycznej Ireneusza Iredyńskiego
 14. [Stefan Kisielewski]: Małgorzata Krakowiak – monografia o twórczości Stefana Kisielewskiego
 15. [Krzysztof Koehler]: Ireneusz Staroń – monografia o twórczości Krzysztofa Koehlera z antologią
 16. [Karol L. Koniński]: Adam Fitas – monografia o twórczości Karola L. Konińskiego
 17. [Kazimierz Wyka i in.]: Małgorzata Krakowiak – monografia o programach krytycznoliterackich powstających w kręgu Kazimierza Wyki
 18. [Krzysztof Kuczkowski]: Maciej Woźniak – monografia o twórczości Krzysztofa Kuczkowskiego z antologią
 19. [Wojciech Kudyba]: Rafał Brasse – monografia o twórczości Wojciecha Kudyby z antologią
 20. [Maria Kuncewiczowa]: Beata Obsulewicz-Niewińska – monografia o twórczości Marii Kuncewiczowej
 21. [Jerzy Krzysztoń]: Wojciech Kruszewski – monografia o twórczości Jerzego Krzysztonia
 22. [Eliza Orzeszkowa]: Joanna Lekan-Mrzewka – monografia o twórczości Elizy Orzeszkowej
 23. [Rafał Wojaczek]: Grzegorz Pertek, Między konwencją a inwencją. O twórczości Rafała Wojaczka
 24. [Wojciech Wencel]: Magdalena Piwnikiewicz, Od religijności do wiary. „Imago mundi” Wojciecha Wencla jako poemat o nawróceniu
 25. [Jan Polkowski]: Roman Graczyk – biografia Jana Polkowskiego
 26. [Stefania Zahorska]: Elżbieta Popławska-Cibicka, Przyczynek do historii czasu i ludzi… Stefania Zahorska
 27. [Janusz Szuber]: Wacław Pyczek, Światy Janusza Szubera. Studium o dziele poety
 28. [Józef Łobodowski]: Justyna Miodońska, Mit Wielkiej Całości. Trylogia, tetralogia i publicystyka Józefa Łobodowskiego
 29. [Maria Rodziewiczówna]: Monika Kulesza – monografia o twórczości Marii Rodziewiczówny
 30. [Adam Zagajewski]: Dariusz Skórczewski, Świat (nie)uporządkowany. O twórczości poetyckiej Adama Zagajewskiego
 31. [Zbigniew Herbert]: Barbara Sosień, tłumaczenie z francuskiego La poesie contre le chaos. Une biographie de Zbigniew Herbert Brigitte Agnes Gautier
 32. [Krzysztof Koehler]: Ireneusz Staroń, Fuga i rap. O poezji Krzysztofa Koehlera
 33. [Hanna Malewska]: Andrzej Sulikowski, „Pozwolić mówić prawdzie”. O twórczości Hanny Malewskiej
 34. [Julian Stryjkowski]: Ireneusz Piekarski – monografia o twórczości Juliana Stryjkowskiego
 35. [Jan J. Szczepański]: Andrzej Sulikowski – monografia o twórczości Jana J. Szczepańskiego
 36. [Jan Tomkowski]: Jan Tomkowski, Diabeł. Spotkania w Bibliotece
 37. [Jan Tomkowski]: Jan Tomkowski, Słoneczne gospodarstwo (t. 1 i t. 2)
 38. [Kazimierz Wierzyński]: Artur Truszkowski, Wierzyński nieznany
 39. [Polska literatura nowoczesna]: Maciej Urbanowski, Wojna, śmiech, polityka… Wędrówki po tematach polskiej literatury nowoczesnej
 40. [Julia Hartwig]: Zofia Zarębianka, W pomieszanych obrazach pamięci. O poezji Julii Hartwig
 41. [Olga Tokarczuk]: Książka zbiorowa o Oldze Tokarczuk

 

 

Działania planowane, co do których pożytku nie ma wątpliwości, ale dopiero szuka się możliwości realizacji (potrzebne licencje, poszukiwanie wykonawców itp.) są konsultowane z partnerami:

 

 1. [Marianna Bocian]: monografia o twórczości Marianny Bocian
 2. [Urszula Kozioł]: monografia o twórczości Urszuli Kozioł
 3. [Wiktor Woroszylski]: monografia o twórczości Wiktora Woroszylskiego
 4. [Kornel Filipowicz]: monografia o twórczości Kornela Filipowicza
 5. [Hanna Krall]: monografia o twórczości Hanny Krall
 6. [Zbigniew Kruszyński]: monografia o twórczości Zbigniewa Kruszyńskiego
 7. [Kornel Makuszyński]: monografia o twórczości Kornela Makuszyńskiego
 8. [Jarosław Marek Rymkiewicz]: monografia o twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza
 9. [Herminia Naglerowa]: monografia o twórczości Herminii Naglerowej
 10. [Teodor Parnicki]: monografia o twórczości Teodora Parnickiego
 11. [Sergiusz Piasecki]: monografia o twórczości Sergiusza Piaseckiego
 12. [Aleksander Wat]: monografia o twórczości Aleksandra Wata
 13. … lista otwarta

Więcej na temat Kanonu Polskiego:

„Kanon Polski pomoże nam wybierać wartościowe książki”. Rozmowa z Józefem Ruszarem, dyrektorem Instytutu Literatury

10 ważnych informacji o Kanonie Polskim