Uchodźcy i my. Twoja opowieść – ogłoszenie wyników konkursu

Od 24 lutego granice Polski przekroczyło blisko osiem milionów obywateli Ukrainy. To jedna z największych migracji wywołanych wojną w XX i XXI wieku. I nigdy, prawdopodobnie, nie widzieliśmy takiej skali pomocy i współdziałania między dwoma narodami o niełatwej przecież wspólnej historii. Czy puls literatury przyspieszył? Pierwszym sprawdzianem tego jest ogłoszony przez Instytut Literatury konkurs „Uchodźcy i my. Twoja opowieść” na tekst przedstawiający doświadczenia Polaków związane z udzieleniem gościny lub inną formą pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy.

W pomoc uciekinierom zaangażowały się tysiące organizacji, samorządów, parafii, rodzin i pojedynczych osób. Chcieliśmy poznać prawdziwe opowieści i doświadczenia Polaków związane z udzieleniem gościny i wsparcia uchodźcom wojennym z Ukrainy.

 Konkurs „Uchodźcy i my. Twoja opowieść”

 • Na polską część konkursu przysłano około 170 utworów
 • Część prac ze względów regulaminowych nie zostało skierowanych do preselekcji
 • Do komisji preselekcyjnej skierowano ostatecznie 146 prac
 • Komisja konkursowa nagrodziła dwadzieścia jeden prac

WERDYKT

LAUREACI

 

Zdobywcą PIERWSZEGO miejsca

(4000 zł i publikacja)

jest Jan Ebert, nagrodzona praca: Palianica znaczy chleb

 

Zdobywcą DRUGIEGO miejsca

(3000 zł nagrody i publikacja)

jest Alexander Borisov, praca: Sto siedemdziesiąty drugi

 

Zdobywcą TRZECIEGO miejsca

(2000 zł nagrody i publikacja)

jest Mikołaj Szostek, praca: Na Ukrainie kumkają żaby

 

WYRÓŻNIENIA

w postaci 1 000 zł nagrody i publikacji tekstu otrzymują:

 • Henryk Kalata, praca: Hora z horoju – po ukraińsku nad Liwcem
 • Jakub Góralczyk, praca: Anna
 • Tytus Rolski, praca: Każdy by tak zrobił
 • Mariola Kruszewska, praca: Takie przypadki
 • Agata Andrałojć-Kliks, praca: [Kiedy kupowaliśmy dom na przedmieściach…]
 • Magdalena Maria Drogomirecka-Kopczyńska, praca: Moja niekończąca się opowieść. Szok
 • Wioleta Górska-Sierońska, praca: To nie czas na elegancję
 • Małgorzata Ptaszek, praca: Uchodźcy i my
 • Małgorzata Zwierz, praca: Wszyscy ratują psy
 • Ewa Zagawa, praca: Uchodźcy i my. Moja opowieść

 

WYRÓŻNIENIA

w postaci publikacji w zbiorze pokonkursowym wraz z wynagrodzeniem autorskim 500 zł otrzymują:

 • Nina Opic, praca: Mene zwati Wlad
 • Aleksandra Szukała, praca: Uchodźcy i my. Nasza opowieść
 • Zuzanna Kocyba, praca: To nie jest ten świat, który ja znam
 • Ewa Bugno, praca: Wolontariat 4. Peron
 • Beata Żabka, praca: 237 dzień wojny
 • Małgorzata Biskupska, praca: Uchodźca – wolontariusz, takich przyjaźni się nie zapomina
 • Kornelia Czogalik, praca: Sześćdziesiąt trzy godziny
 • Anna Beata Juklaniuk, praca: Uchodźcy i my. Moja opowieść

 

Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom i gratulujemy nagrodzonym!

 

PARTNERZY

 

 

2022-12-03T22:09:33+01:00
Przejdź do góry