REZYDENCJE – UKRAINA

 

Версія українською мовою нижче (Wersja w języku ukraińskim niżej)

Instytut Literatury pragnie poinformować, iż Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznało mu promesę na program Rezydencji Artystycznych i Translatorskich dla osób z Ukrainy w 2023 roku.

Nabór oraz warunki programu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Instytutu Literatury na początku przyszłego roku.

Organizując rezydencje, pragniemy pomóc zrealizować ciekawe projekty pisarskie bądź translatorskie, a także zaprosić ukraińskich twórców do wymiany doświadczeń z polskimi artystami. Naszym rezydentkom i rezydentom oferujemy także możliwość zaangażowania się w działalność Instytutu Literatury w Polsce i za granicą, m.in. przy promowaniu literatury ukraińskiej i polskiej.

 

 

РЕЗИДЕНЦІЇ – УКРАЇНА

 

Інститут літератури повідомляє, що Міністерство культури та національної спадщини надало обіцянку фінансування програми мистецько-перекладацьких резиденцій для вихідців з України на 2023 рік.

Конкурс та умови програми будуть розміщені на сайті Інституту літератури на початку наступного року.

Організовуючи резиденції, ми хочемо сприяти реалізації цікавих письменницьких та перекладацьких проєктів, а також запрошувати українських митців до обміну досвідом із польськими митцями. Ми також пропонуємо нашим резидентам можливість брати участь у діяльності Інституту літератури в Польщі та за кордоном, з метою поширення української та польської літератури.