Ładowanie Wydarzenia
To wydarzenie minęło.

Instytut Literatury, Księgarnia Dosłowna oraz Centrum Kultury w Lublinie zapraszają na spotkanie autorskie z Ewą Frączek i Maciejem Filipkiem – autorami nagrodzonymi w I Ogólnopolskim Konkursie na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy”.

CZAS: piątek, 17 stycznia 2020 o 18:00 – 19:30

MIEJSCE: Centrum Kultury w Lublinie, Peowiaków 12, Lublin
  • Ewa Frączek, niedoskonałości, Instytut Literatury / Dom Literatury w Łodzi / SPP Oddział w Łodzi, Kraków / Łódź 2019

Z laudacji jury: „Doceniliśmy przede wszystkim wielowymiarową wrażliwość poetki – zarówno tę z poziomu językowej organizacji formułowanych treści, jak i tę z poziomu kreacji zasad etyki współbycia zróżnicowanych grup społecznych. Cechą rozpoznawczą jej poezji będzie z pewnością niezwykłe wyczulenie na językowe melodie, które autorka przekłada na poetyckie small talki, obrazki z codzienności, dobitnie piętnujące dyskryminujące praktyki funkcjonujące na każdym szczeblu życia wspólnotowego. Jest w tym wszystkim niesamowicie odważna, z ironii czyniąc najważniejsze narzędzie, za pomocą którego mierzy się z językiem i światem”.

Książka do kupienia tutaj.

 

 

  • Maciej Filipek, Formalina, Instytut Literatury / Dom Literatury w Łodzi / SPP Oddział w Łodzi, Kraków / Łódź 2019

Z laudacji jury: „Książka ‒ czego nie da się ukryć, ale co również trudno referować ‒ trudna i bolesna, będąca zapisem żałoby po śmierci ojca. Jest bardzo oszczędna w środki wyrazu, ale tym samym tak wspaniale bezpretensjonalna i przejmująca zarazem, że ‒ cytując autora ‒ jesteśmy przekonani, iż „na ostro się kręci / dzięki tobie w poezji” (podkultura).”

Książka do kupienia tutaj.