Ładowanie Wydarzenia
To wydarzenie minęło.

W ostatni weekend lutego świętujemy drugie urodziny naszego Instytutu. W ramach imprezy nie mogło zabraknąć Urodzinowego Turnieju Jednego Wiersza! Jego finał odbędzie się 27 lutego 2021 r. o godzinie 19:00 na żywo na facebookowym fanpage’u IL. Przyznane zostaną nagroda publiczności i nagroda główna – obie w wysokości 500 PLN.

Udział w Turnieju wymaga uprzedniego zgłoszenia. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wysłania jednego utworu w formie tekstowej w pliku w formacie .odt, .rtf, .doc lub .docx oraz w formie nagrania video z własną prezentacją dzieła w pliku w formacie .mp4 lub .wmv do dnia 25 lutego 2021 do godz. 17:00 na adres mailowy promocja@instytutliteratury.eu.

Długość nagrania nie może być większa niż trzy minuty. W temacie maila zgłoszeniowego należy zawrzeć swoje imię i nazwisko oraz frazę „Zgłoszenie do TJW”. Jeśli rozmiar pliku przekracza 15 MB, autor zobowiązany jest do przesłania go w formie linku do zewnętrznego serwera np. WeTransfer lub Google Drive.

Autor, zgłaszając swój utwór do konkursu, zobowiązany jest do złożenia następującego oświadczenia
w treści maila: „Niniejszym oświadczam, że akceptuję treść regulaminu Urodzinowego Turnieju Jednego Wiersza oraz że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Literatury w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem konkursu”.

Więcej niezbędnych informacji znajdziecie w regulaminie.

Regulamin

Załącznik do regulaminu