Ładowanie Wydarzenia
Instytut Literatury zaprasza na spotkanie z rosyjskim pisarzem, satyrykiem, publicystą i dysydentem, członkiem Antywojennego Komitetu Rosji Wiktorem Szenderowiczem, który odpowie na pytania białoruskiego poety i tłumacza Andreja Chadanowicza, opowie o roli literatury w czasie wojny, o wyzwaniach, które stoją przed rosyjskimi intelektualistami i przeciwnikami Putina wobec agresji przeciwko Ukrainie, i o doświadczeniu wymuszonej emigracji. Zastanowi się także, w jakim stopniu kultura rosyjska odpowiada za imperialną politykę państwa i czy ma być obecnie skasowana, oraz jakie perspektywy czekają Ukrainę, Rosję i Białoruś. Zarówno W. Szenderowicz, jak i A. Chadanowicz byli prześladowani w swoich krajach, zostali zmuszeni do ich opuszczenia i obecnie mieszkają w Polsce. Spotkanie jest bezpłatne, zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.
————————————-
CZAS: 14 czerwca, godz. 18.00
————————————-
MIEJSCE: Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25, Kraków
————————————-
Виктор Шендерович: война vs. культура
————————————-
Институт литературы приглашает на встречу с российским писателем, сатириком, публицистом и диссидентом, членом Антивоенного комитета России Виктором Шендеровичем, который ответит на вопросы белорусского поэта и переводчика Андрея Хадановича, расскажет о роли литературы в военное время, о вызовах, которые стоят перед российскими интеллектуалами и противниками Путина в связи с агрессией против Украины и об опыте вынужденной эмиграции. Кроме того, он задумается, в какой степени русская культура несет ответственность за имперскую политику государства и подлежит ли она теперь отмене, а также о том, какие перспективы ждут Украину, Россию и Белоруссию. Как В. Шендерович, так и А. Хаданович подвергались преследованиям в своих странах, были вынуждены покинуть их и в настоящее время живут в Польше. Встреча бесплатная, с синхронным переводом.
————————————-
ВРЕМЯ: 14 июня, 18.00
————————————-
МЕСТО: Международный центр культуры, Главный Рынок, 25, Краков

Share This Post, Choose Your Platform!