Dyrekcja

dr hab. Józef Maria Ruszar

Dyrektor Instytutu Literatury

Doktor nauk humanistycznych, redaktor naczelny Kwartalnika Kulturalnego „Nowy Napis”.

Od 2004 roku organizuje międzynarodowe konferencje naukowe pod nazwą Warsztaty Herbertowskie i wydaje serię Biblioteka Pana Cogito (42 tomy do roku 2019). Jest autorem książek: Stróż brata swego. Zasada odpowiedzialności w liryce Zbigniewa Herberta (2004); Słońce republiki. Cywilizacja rzymska w twórczości Z. Herberta (2014); Wytarty profil rzymskich monet. Ekonomia jako temat literacki (2016); Mane, tekel, fares. Obrazy Boga w twórczości Tadeusza Różewicza (2019); Zapasy ze światem Zbigniewa HerbertaEsej o życiu pisarzy w czasach pierwszych sekretarzy (2020); Na ziemi i w niebie. Szkice o ziemskiej i niebieskiej ojczyźnie Jana Polkowskiego (2022); wydał album Apostoł w podróży służbowej. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta (2006). W latach 2016–2019 był kierownikiem grantu „Obrazy Boga, człowieka i świata w literaturze polskiej XX wieku” (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki nr 11H 13 0472 82). Od 2016 roku jest adiunktem w Akademii Ignatianum w Krakowie. Wydał książkę Czerwone Pająki. Dziennik żołnierza LWP (2017)

dr Paweł F. Nowakowski

Zastępca Dyrektora Instytutu Literatury

Urodzony w 1980 r. Redaktor naczelny międzynarodowego kwartalnika naukowego „Trimarium. The History and Literature of Central and Eastern European Countries”.

Doktor historii (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego) i magister teologii (Papieska Akademia Teologiczna), wykładowca akademicki (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), prowadzi programy z zakresu publicystyki historycznej w TVP Historia i w kanale „Historia dzieje się!” na Youtube. Autor kilku książek, kilkudziesięciu publikacji naukowych, redaktor czasopism kulturoznawczych i historycznych.