O nas

Instytut Literatury to narodowa instytucja kultury powołana w lutym 2019 roku. Naszym głównym zadaniem jest wspieranie twórców literatury niekomercyjnej, którym trudno zaistnieć na współczesnym rynku książki. Ponadto pomagamy czytelnikom w towarzyszeniu współczesnej twórczości, działając na rzecz rozwijania ich kompetencji kulturowych i zachęcając do głębszej, samodzielnej lektury wysokoartystycznej prozy i poezji. Te cele staramy się realizować na kilka sposobów.

W nakładzie ośmiu tysięcy egzemplarzy wydajemy Kwartalnik Kulturalny „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat. Na jego łamy zapraszamy nie tylko uznanych autorów, ale też młodych, nierzadko debiutujących, poetów, prozaików i dramaturgów. Znaczną część nakładu rozsyłamy bezpłatnie do bibliotek szkół średnich w całej Polsce, do każdego numeru dołączając monografie i antologie poświęcone największym postaciom polskiej literatury współczesnej składające się na Bibliotekę Krytyki Literackiej. Wydajemy również beletrystykę (Biblioteka Literacka), pozycje literaturoznawcze skierowane do środowisk akademickich (Biblioteka Pana Cogito), zbiory esejów i szkiców krytycznych (Nowa Krytyka i Esej). Owocem współpracy z partnerami zagranicznymi są tłumaczenia książek współpracujących z nami pisarzy i krytyków na języki obce.

Pozostajemy aktywni także w sieci – na portalu NowyNapis.eu w periodyku „Nowy Napis Co Tydzień” ukazują się nowe wiersze, opowiadania, filmy i wywiady, zapisy spotkań autorskich i festiwali. Drugą część portalu stanowi Czytelnia, internetowe repozytorium gromadzące zarówno utwory współczesnych autorów, jak i poświęcone im teksty.

Pragniemy aktywizować pisarzy i stwarzać czytelnikom różnorodne okazje do udziału w bieżącym życiu literackim. Dlatego organizujemy spotkania autorskie na żywo i w sieci, festiwale, koncerty i konkursy literackie, w tym Ogólnopolski Konkurs na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy”, który każdego roku przyciąga setki twórców. Literaturoznawców, także doktorantów, zapraszamy na konferencje naukowe poświęcone współczesnym polskim pisarzom, w tym na organizowane cyklicznie Warsztaty Herbertowskie.

Wsparcie udzielane przez nas środowisku literackiemu ma charakter praktyczny. Poprzez Program Wsparcia Debiutantów pomagamy autorom w wydaniu pierwszej książki poetyckiej, Projekt Kontynuacje kierujemy do tych twórców, którzy mają na swoim koncie przynajmniej jeden wydany tom poetycki, a dzięki dofinansowaniom przyznawanym w ramach Programu Wsparcia Promocji pomagamy literatom dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Reagujemy również na obecną trudną sytuację spowodowaną pandemią koronawirusa – dzięki dodatkowym środkom otrzymanym z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosiliśmy Tarczę dla literatów, w ramach której zapraszamy autorów na łamy naszych mediów i pomagamy im wydawać nowe tomy, dbając zarazem o to, by trafiało do nich godziwe wynagrodzenie.