UWAGA!

Ze względu na bardzo dużą liczbą zgłoszeń i w trosce o czasowy komfort prac jury, który przełoży się na najrzetelniejszy werdykt, postanowiliśmy przesunąć finał V Ogólnopolskiego Konkursu na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy”. Laureatów konkursu poznamy do końca września 2023 roku.

 

Rozpoczyna się piąta edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy”. Na zgłoszenia wyjątkowo w trzech kategoriach: liryka, epika i dramat – czekamy do końca kwietnia 2023. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody w postaci atrakcyjnych honorariów oraz wydania zwycięskich książek w serii Biblioteka Literacka Kwartalnika „Nowy Napis”.

Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy pełnoletni autorzy, którzy w nieprzekraczalnym terminie do końca kwietnia 2023 roku nadeślą na adres konkurs@instytutliteratury.eu poprawne zgłoszenie konkursowe, które powinno zawierać:

  • w załączniku – zgłaszany projekt książki w formie pliku .rtf, .odt, .doc lub .docx; w nazwie pliku należy zamieścić tytuł zgłaszanego tomu oraz imię i nazwisko wg schematu „nazwisko imię, tytuł”;
  • w treści maila – imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Uczestnika niezbędne do komunikacji w ramach udziału w Konkursie (adres e­mail, numer telefonu) oraz zawrzeć zgodę na akceptację warunków Konkursu o następującej treści: „Akceptuję warunki udziału w V Ogólnopolskim Konkursie na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy”, w tym warunek ewentualnej publikacji mojego nazwiska jako laureata ww. Konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych (adres e­mail, numer telefonu) w celu udziału w Konkursie. Laureaci Konkursu podpiszą odrębny formularz zgody na przetwarzanie wizerunku, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
  • w temacie maila – zgłoszenie na konkurs – „NDT – KATEGORIA”, w miejsce słowa „KATEGORIA” należy podać nazwę kategorii konkursowej, do której Uczestnik zgłasza swój udział: Liryka, Epika lub Dramat.

 

W „Nowym Dokumencie Tekstowym” 2023 rywalizacja odbędzie się w trzech kategoriach:

  • liryka –  premierowe zbiory maksymalnie pięćdziesięciu wierszy
  • epika – zbiory opowiadań lub powieści nieprzekraczające 360 000 znaków ze spacjami
  • dramat – różne formy dramatyczne: dramat, słuchowisko, scenariusz lub zbiory utworów należących do ww. gatunków autorstwa Uczestnika zawierających nie więcej niż 300 000 znaków ze spacjami.

Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę projektów w każdej kategorii. Do jednego maila można załączyć więcej niż jeden projekt. Jeżeli projekty należą do różnych kategorii, należy zgłaszać je w odrębnych mailach, zawierających odpowiedni wpis w temacie („NDT – Liryka”, „NDT – Epika”, „NDT – Dramat”).

Szczegóły dostępne są w regulaminie konkursu

Zwycięskie prace wybierze jury, którego skład zostanie ogłoszony najwcześniej po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń i przyzna nagrody główne oraz wyróżnienia w trzech kategoriach. Nagrodą są honoraria w wysokości 7000 PLN dla laureatów nagród głównych oraz 1000 PLN dla wyróżnionych, a także wydanie książek autorów, którzy otrzymali nagrody główne, w serii Biblioteka Literacka Kwartalnika „Nowy Napis”.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca lipca 2023 roku.

 

Regulamin NDT 2023

Załącznik do regulaminu nr 1

Załącznik do regulaminu nr 2

 

 

Konkurs dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania „Program wsparcia współczesnej literatury niekomercyjnej przez Instytut Literatury”