Rozpoczyna się piąta edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy”. Na zgłoszenia wyjątkowo w trzech kategoriach: liryka, epika i dramat – czekamy do końca kwietnia 2023. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody w postaci atrakcyjnych honorariów oraz wydania zwycięskich książek w serii Biblioteka Literacka Kwartalnika „Nowy Napis”.

Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy pełnoletni autorzy, którzy w nieprzekraczalnym terminie do końca kwietnia 2023 roku nadeślą na adres konkurs@instytutliteratury.eu poprawne zgłoszenie konkursowe, które powinno zawierać:

  • w załączniku – zgłaszany projekt książki w formie pliku .rtf, .odt, .doc lub .docx; w nazwie pliku należy zamieścić tytuł zgłaszanego tomu oraz imię i nazwisko wg schematu „nazwisko imię, tytuł”;
  • w treści maila – imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Uczestnika niezbędne do komunikacji w ramach udziału w Konkursie (adres e­mail, numer telefonu) oraz zawrzeć zgodę na akceptację warunków Konkursu o następującej treści: „Akceptuję warunki udziału w V Ogólnopolskim Konkursie na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy”, w tym warunek ewentualnej publikacji mojego nazwiska jako laureata ww. Konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych (adres e­mail, numer telefonu) w celu udziału w Konkursie. Laureaci Konkursu podpiszą odrębny formularz zgody na przetwarzanie wizerunku, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
  • w temacie maila – zgłoszenie na konkurs – „NDT – KATEGORIA”, w miejsce słowa „KATEGORIA” należy podać nazwę kategorii konkursowej, do której Uczestnik zgłasza swój udział: Liryka, Epika lub Dramat.

 

W „Nowym Dokumencie Tekstowym” 2023 rywalizacja odbędzie się w trzech kategoriach:

  • liryka –  premierowe zbiory maksymalnie pięćdziesięciu wierszy
  • epika – zbiory opowiadań lub powieści nieprzekraczające 360 000 znaków ze spacjami
  • dramat – różne formy dramatyczne: dramat, słuchowisko, scenariusz lub zbiory utworów należących do ww. gatunków autorstwa Uczestnika zawierających nie więcej niż 300 000 znaków ze spacjami.

Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę projektów w każdej kategorii. Do jednego maila można załączyć więcej niż jeden projekt. Jeżeli projekty należą do różnych kategorii, należy zgłaszać je w odrębnych mailach, zawierających odpowiedni wpis w temacie („NDT – Liryka”, „NDT – Epika”, „NDT – Dramat”).

Szczegóły dostępne są w regulaminie konkursu

Zwycięskie prace wybierze jury, którego skład zostanie ogłoszony najwcześniej po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń i przyzna nagrody główne oraz wyróżnienia w trzech kategoriach. Nagrodą są honoraria w wysokości 7000 PLN dla laureatów nagród głównych oraz 1000 PLN dla wyróżnionych, a także wydanie książek autorów, którzy otrzymali nagrody główne, w serii Biblioteka Literacka Kwartalnika „Nowy Napis”.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca lipca 2023 roku.

 

Regulamin NDT 2023

Załącznik do regulaminu nr 1

Załącznik do regulaminu nr 2