Nowy Napis2021-05-14T12:19:04+02:00
nowynapis

Kwartalnik Kulturalny „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat”

Kwartalnik Kulturalny „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat” ukazuje się od 2019 roku. Naszą misją jest docierać do szerokiego grona odbiorców ze współczesną artystyczną, niekomercyjną twórczością literacką, a także wyposażać czytelników w narzędzia niezbędne do w pełni satysfakcjonującej lektury.

Na łamach „Nowego Napisu” czytelnicy znajdą wiersze, opowiadania, całe utwory dramatyczne, pogłębione eseje, tłumaczenia z literatury obcej. Skupiamy się na literaturze najnowszej, ale nie zapominamy również o ogromnym dorobku literatury XX wieku. Formą wsparcia dla czytelników zmagających się z niełatwą twórczością współczesnych autorów są komentarze i teksty krytyczne towarzyszące dziełom publikowanym na łamach kwartalnika. Edukacyjny wymiar pisma jest dla nas bardzo ważny – zdecydowaną większość nakładu rozsyłamy do bibliotek szkół średnich i uczelni wyższych w całej Polsce w pakiecie z książkami z serii Biblioteka Krytyki Literackiej, by służyły jako pomoc dla polonistów, wykładowców, studentów, ambitnych licealistów. Chcemy poszerzać krąg czytelników kompetentnych do oceny współczesnych zjawisk, wydarzeń i dzieł literackich, a także stale poszukujących nowych nurtów i konwencji w literaturze. Innymi słowy – stwarzać czytelnikom okazje do pełnego przyjemności odkrywania głębszych sensów kultury.

Każdy numer ma temat przewodni, który podejmują teksty zebrane w oddzielnym bloku. Przyglądamy się przeszłości, pomagając umiejscowić współczesną twórczość na tle tradycji literackiej, i spoglądamy w przyszłość, reagując na bieżące dyskusje i zjawiska. Chociaż literatura pozostaje w centrum naszych zainteresowań, na łamach „Nowego Napisu” publikują także badacze kultury, filozofowie i specjaliści z zakresu historii sztuki, tworząc dla tekstów literackich ogólnohumanistyczne konteksty.

Dbamy także o to, by na konta autorów trafiały godziwe honoraria. Jest to forma praktycznego mecenatu, jaki Instytut Literatury sprawuje nad środowiskiem literackim. Na łamy „Nowego Napisu” zapraszamy nie tylko uznanych autorów o ugruntowanej pozycji, ale także nierzadko dopiero debiutujących pisarzy najmłodszego pokolenia, prezentując kompleksowy przegląd najrozmaitszych poetyk i strategii twórczych, wspólnie stanowiących o rozległości i pięknie pejzażu współczesnej polskiej literatury.

Portal NowyNapis.eu

Portal NowyNapis.eu, w skład którego wchodzą periodyk „Nowy Napis Co Tydzień” oraz Czytelnia, sieciowa biblioteka poświęcona literaturze współczesnej, stanowi internetowe rozszerzenie tradycyjnego kwartalnika, oferując czytelnikom jeszcze więcej różnorodnych treści, również w rozbudowanej, audiowizualnej formie.

„Nowy Napis Co Tydzień” pozwala trzymać rękę na pulsie bieżącej literatury i śledzić artystyczne trendy, ale też zwraca uwagę czytelników na ważne zjawiska kulturalne, które mogłyby zostać przeoczone ze względu na ich niekomercyjny charakter. Najnowsze recenzje, eseje, wiersze, opowiadania, a także telewizja internetowa: koncerty, wywiady z twórcami, debaty, performensy – w każdy czwartek na portal trafia pakiet różnorodnych materiałów kulturalnych. Z każdym numerem udostępniamy bezpłatnie kolejne tomy z serii Biblioteka Pana Cogito lub Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika „Nowy Napis”.

Czytelnia to jedno z największych kompendiów wiedzy o literaturze najnowszej w sieci. To obszerna, powiększająca się z każdym tygodniem baza dzieł, artystów oraz opracowań ich twórczości, która liczy ponad trzy tysiące tekstów autorstwa kilku setek autorów. Wszystkie treści na portalu są ogólnodostępne i całkowicie bezpłatne – w ramach realizacji misji Instytutu Literatury, jaką jest poszerzanie kręgu kompetentnych literacko czytelników, przeciwdziałanie komercjalizacji literatury i promocja twórczości współczesnych pisarzy.

Kwartalnik Kulturalny „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat” 20/2023

Oddajemy w Wasze ręce nowy, dwudziesty numer naszego kwartalnika – poświęcony Wisławie Szymborskiej, w setną rocznicę urodzin Noblistki. W części dotyczącej tematu przewodniego twórczość wybitnej poetki badają m.in. dr Justyna Baran, prof. dr hab. Wojciech Kudyba i Teresa Tomsia. Numer dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kanon Polski.

Kwartalnik Kulturalny „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat” 19/2023

Oddajemy w Wasze ręce nowy, dziewiętnasty numer Kwartalnika Kulturalnego „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat” – poświęcony polskiej prozie emigracyjnej. W części dotyczącej tematu przewodniego badamy twórczość wybitnych pisarzy, m.in. Józefa Łobodowskiego, Floriana Czarnyszewicza, Michała Kryspina Pawlikowskiego i Józefa Mackiewicza. Numer dofinansowano ze środkow Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kanon Polski.

Kwartalnik Kulturalny „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat” 18/2023

Oddajemy w Wasze ręce nowy, osiemnasty numer Kwartalnika Kulturalnego „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat” – poświęcony literaturze nowoczesnej. W części dotyczącej tematu przewodniego prezentujemy różne projekty literackie, m.in. Witolda Gombrowicza, Brunona Schulza, Agaty Puwalskiej i Miłosza Biedrzyckiego.

Kwartalnik Kulturalny „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat” 17/2023

17. numer Kwartalnika Kulturalnego „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat” poświęcony jest Jarosławowi Markowi Rymkiewiczowi. W pierwszą rocznicę odejścia autora „Zachodu słońca w Milanówku” przyglądamy się jego wielogatunkowej i wielokształtnej twórczości oraz oceniamy krajobraz literacki, jaki po sobie pozostawił.

Kwartalnik Kulturalny „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat” 16/2022

Nowy, szesnasty numer Kwartalnika Kulturalnego „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat”, który oddajemy w Wasze ręce, poświęcony jest polskiemu romantyzmowi. Okazja jest szczególna, ponieważ miniony rok 2022 to Rok Polskiego Romantyzmu ustanowiony przez Sejm RP z okazji 200. rocznicy pierwszego wydania Ballad i romansów Adama Mickiewicza, które to dzieło wyznacza początek epoki romantyzmu w naszej literaturze. Zapraszamy do niezwykłej historyczno-literackiej wędrówki śladami Wieszczów i ich znakomitych badaczy.

Kwartalnik Kulturalny „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat” 15/2022

Oddajemy w ręce Czytelników nowy, piętnasty numer Kwartalnika Kulturalnego „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat”, który poświęciliśmy sztukom performatywnym. Zastanawiamy się nad tym, jak perfomans rezonuje we współczesnym tańcu i choreografii, w teatrze offowym, filmie czy w galeriach oraz opowiadamy o praktykach pionierek i pionierów sztuk performatywnych w Polsce.

Kwartalnik Kulturalny „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat” 14/2022

Oddajemy w ręce Czytelników czternasty numer kwartalnika „Nowy Napis”, który poświęcony jest wrażliwości religijnej, szczególnie zaś wyobraźni katolickiej, jej sile i żywotności, której ślady i znaki oddaje kultura literacka. Oprócz tekstów tematycznych – jako wyraz solidarności z walczącą Ukrainą – w kwartalniku zamieszczamy wiersze wojenne.

Kwartalnik Kulturalny „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat” 13/2022

Prezentujemy czytelnikom pierwszy w tym roku numer „Nowego Napisu”. Tematem przewodnim 13. numeru naszego kwartalnika jest proza Wiesława Myśliwskiego. Okazję do dokładniejszego omówienia jego dzieł stanowi nie tylko ich nieprzemijająca wartość, lecz także tegoroczny jubileusz dziewięćdziesiątych urodzin pisarza.

Kwartalnik Kulturalny „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat” 11 i 12/2021

W czterdziestą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego prezentujemy Czytelnikom dwa numery naszego kwartalnika dotyczące rzeczywistości, jaka nastała w Polsce po 13 grudnia 1981 roku. Oba są niejako kontynuacją ubiegłorocznego podwójnego zeszytu poświęconego „Solidarności”, w którym opisaliśmy dzieje ruchu od jego początku aż do niesławnej grudniowej daty.

Kwartalnik Kulturalny „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat” 10/2021

Stanisław Lem nie istnieje. Przynajmniej do takiego wniosku doszedł swego czasu Philip K. Dick, gwiazda amerykańskiej fantastyki, i napisał w tej sprawie donos do FBI. Słynny pisarz powziął podejrzenie, że za pseudonimem „Lem” musi się ukrywać więcej niż jeden autor (wydawało mu się niemożliwe, by ktoś był tak wszechstronny), a za wszystkim stoi komunistyczny spisek. Dziś wiemy już na pewno, że wszystkie książki Stanisława Lema napisał Stanisław Lem – jeden z czołowych przedstawicieli światowej science fiction i autor uniwersalnie kanoniczny, którego książki stawały się hollywoodzkimi filmami, bestsellerami, lekturami szkolnymi. Imiona jego bohaterów nadaje się ciałom niebieskim. Mając na uwadze tę właśnie wszechstronność, w Roku Lemowskim (do ustanowienia którego pretekstem była setna rocznica urodzin pisarza przypadająca w 2021 roku) spróbowaliśmy w niniejszym numerze „Nowego Napisu” przyjrzeć się twórczości autora Solaris z kilku różnych perspektyw.

Kwartalnik Kulturalny „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat” 9/2021

„Wielu było utalentowanych poetów młodszego pokolenia, ale najlepszy z nich był Brodski, którego sama wychowałam” – powtarzała Anna Achmatowa. Przyjaźnili się. On przyjeżdżał rozklekotanym pociągiem do Komarowa, gdzie mieszkała, i pokazywał jej swoje pierwsze wiersze. Ona chwaliła go i czytała mu swoje. Nie miała wątpliwości: „Przyćmią nas wszystkich, proszę mi wierzyć – mówiła do Isaiaha Berlina. –  Ja, Pasternak, Mandelsztam, Cwietajewa – wszyscy jesteśmy na końcu długiego okresu rozwoju, który zaczął się jeszcze w XIX wieku. Myśleliśmy, że jesteśmy autentycznym głosem XX stulecia. Ale prawdziwy początek przyszedł dopiero z tymi nowymi poetami. Na razie są zakazani, ale przyjdzie czas, kiedy wyrwą się na wolność i zadziwią cały świat.”

Kwartalnik Kulturalny „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat” 8/2020

W czerwcu bieżącego roku media obiegła informacja, że święcąca między­narodowe triumfy polska gra komputerowa This War of Mine – w której gracz wciela się w cywila próbującego przetrwać w wojennej rzeczywis­tości – ma zostać wpisana do kanonu szkolnych lektur. Dzieło kultury cyfrowej dostąpiło oficjalnego włączenia do ogólnokulturowego kanonu. W cywilizacji cyfrowej żyjemy więc już na tyle długo, że jest ona obecna nie tylko w sferze zainteresowań awangardy i futurologów, ale stała się rzeczywistością okrzepłą, która ma swoją historię, poddającą się badaniu, choćby w kontekście jej związków z literaturą. W niniejszym numerze „Nowego Napisu” zajmujemy się tą nową i nienową cyfrową rzeczywisto­ścią, przypatrując się jej z różnych perspektyw.

Kwartalnik Kulturalny „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat” 6-7/2020

  Przedstawiamy Państwu łączony (6-7) numer Kwartalnika Kulturalnego „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat” – poświęcony dziedzictwu i legendzie „Solidarności”. Powstanie związku zawodowego „Solidarność” w 1980 roku przeorało dogłębnie Polskę oraz było zaczynem głębokich zmian w Europie Środkowo-Wschodniej. Wprawdzie trwałe zmiany o charakterze strukturalnym nie nastąpiły od razu, lecz niemal po dekadzie, niemniej fakt, że siłowe zdławienie „Solidarności” przez stan wojenny nie unicestwiło idei, które ją ożywiały, świadczy o sile tego ruchu. W bieżącym numerze „Nowego Napisu” nie zajmujemy się raczej dalszymi konsekwencjami zaistnienia wolnego związku zawodowego w państwie komunistycznym – rezerwując sobie prawo do tego w przyszłości. Piszemy za to o samym fenomenie z lat 1980–1981 w przekonaniu, że było to zjawisko wyjątkowe w historii Polski.

Kwartalnik Kulturalny „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat” 5/2020

Przedstawiamy Państwu piąty numer Kwartalnika Kulturalnego „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat”. Przyznanie Nagrody Nobla Oldze Tokarczuk było z pewnością literackim wydarzeniem numer jeden w ubiegłym roku. Pomysł usytuowania twórczości Tokarczuk w centrum niniejszego wydania nie powinien zatem zaskakiwać. Wykraczając poza stylistykę laudacyjną i okolicznościową, traktujemy noblowski zaszczyt jako wezwanie do ponownej lektury dzieł Laureatki, do rewizji dotychczas opublikowanych tekstów interpretacyjnych i krytycznych oraz do refleksji nad publicznymi wypowiedziami samej Tokarczuk.

Kwartalnik Kulturalny „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat” 4/2019

  Przed Państwem czwarty, i ostatni tegoroczny, numer „Nowego Napisu”. Wiodący temat – „Sąsiedztwo” – podejmujemy na bardzo różne sposoby, odnosząc się, co zrozumiałe, do literatury nie tylko polskiej. W numerze znajdą Państwo tłumaczenia i analizy twórczości naszych sąsiadów, zarówno tych geograficznych, jak i tych, z którymi nie graniczymy na mapie, a których powiązań z naszą literaturą nie sposób nie zaznaczyć.

Kwartalnik Kulturalny „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat” 3/2019

Na to, że Polska kulturowo i cywilizacyjnie leży nie tylko między Wschodem a Zachodem, ale również między Północą a Południem, zwróciło ostatnio uwagę dwóch, tak różnych, autorów, jak Marek A. Cichocki w książce Północ i Południe oraz Przemysław Czapliński w Poruszonej mapie. Ta problematyka stała się punktem wyjścia dla „kompasu kulturowego”, wiodącego działu niniejszego numeru „Nowego Napisu”.

Kwartalnik Kulturalny „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat” 2/2019

Szczerze mówiąc, kategoria pokolenia nigdy nie była mi do niczego potrzebna” – zaznacza stanowczo Roman Bobryk w dyskusji z Józefem Ruszarem, Michałem Januszkiewiczem, Małgorzatą Peroń, Radosławem Siomą i Zofią Zarębianką. To właśnie kategoria pokolenia w literaturze będzie nas zajmowała tym razem.

Kwartalnik Kulturalny „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat” 1/2019

„Warto, żeby szerszej zobaczono, że mamy tu swoją wrażliwość i wielkie kulturalne bogactwo. Nie mamy kompleksów. Zakompleksionych zapraszamy do nas” — mówi Marian Kisiel, poeta i literaturoznawca z Uniwersytetu Śląskiego w wywiadzie otwierającym dział Ars Silesiae. Tematem, który szczególnie interesuje nas w tym numerze, jest bowiem Śląsk i jego kultura. Pytamy, czym różni się od tej, którą tworzy się w innych rejonach Polski i badamy, skąd biorą się nieporozumienia pomiędzy „centralą” a Śląskiem.

Kwartalnik Kulturalny Napis. Liryka, epika, dramat. Rok 1 Grudzień 2018

W numerze: Krzysztof Ćwikliński Agata Jabłońska Ziba Karbassi Małgorzata Lebda Józef Łobodowski Andrzej Niewiadomski Artur Pałyga Edward Pasewicz Jan Polskowski Bianka Rolando Tadeusz Różewicz Krzysztof Skórczewski Jacek Sroka Krzysztof Szeremeta Stefan Turschmid Janusz Węgiełek

Przejdź do góry