„Trimarium. The History and Literature of Central and Eastern European Countries” – to kwartalnik wydawany przez Instytut Literatury w Krakowie. Głównym celem czasopisma jest prezentacja historii i literatury (szczególnie w XX i XXI w.) krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Do tej pory ukazały się w nim artykuły badaczy z Czech, Litwy, Polski, Rumunii, Mołdawii, Ukrainy i Węgier, a już niedługo to grono zostanie poszerzone o Słowację i Grecję. Kwartalnik ma za zadanie ukazać punkt widzenia naukowców z wymienionych państw, a nie zagranicznych badaczy. Oprócz stałych działów: historycznego i literackiego, z przypisanym każdemu z nich tematem przewodnim, kwartalnik zawiera także dział Varia oraz recenzje. Czasopismo skierowane jest do międzynarodowego odbiorcy, łącząc walory naukowe z ideą rozpowszechniania wiedzy o regionie wśród czytelników posługujących się językiem angielskim.

Wersja drukowana kwartalnika wydawana jest w języku angielskim, natomiast w wersji elektronicznej artykuły są dostępne również w językach narodowych autorów na portalu OJS.

Prezentacje numerów:

Trimarium nr. 1/2023

Trimarium nr. 2/2023

Trimarium nr. 3/2023

Trimarium nr. 4/2023

Podcasty:

Rozmowa z redaktorem naczelnym kwartalnika, Pawłem F. NowakowskimRozmowa z Urszulą Kozakowską-Zauchą„Trimarium” podcastowo