nowynapis

„Trimarium. The History and Literature of Central and Eastern European Countries” – to kwartalnik wydawany przez Instytut Literatury w Krakowie. Głównym celem czasopisma jest prezentacja historii i literatury (szczególnie w XX i XXI w.) poszczególnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. Czech, Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier, z możliwością rozszerzenia na inne kraje Trójmorza. Kwartalnik ma za zadanie ukazać punkt widzenia naukowców z wymienionych państw, a nie zagranicznych badaczy. Oprócz stałych działów: historycznego i literackiego z przypisanym każdemu z nich tematem przewodnim, pojawi się dział Varia, a także część publicystyczna. Czasopismo skierowane jest do międzynarodowego odbiorcy, łącząc walory naukowe z ideą rozpowszechnienia wiedzy o regionie wśród czytelników posługujących się językiem angielskim. Wersja drukowana kwartalnika wydawana jest w języku angielskim, w wersji elektronicznej artykuły będą dostępne również w językach oryginalnych autorów na portalu OJS.

Rozmowa z redaktorem naczelnym Pawłem F. Nowakowskim

Pierwszy numer już dostępny!

Rozmowa z Urszulą Kozakowską-Zauchą