Wiadomości2019-05-06T14:51:55+02:00

Wiadomości

Protokół V OKP Chopinowskiego „Hymn Zachwytu”

    Warszawa – Ostrów Wielkopolski, 29 stycznia 2020 roku   Jury w składzie:   Wojciech Gawłowski – poeta, Małgorzata Juda-Mieloch – literaturoznawca (przewodnicząca jury), Krzysztof Kuczkowski – poeta, krytyk literacki, wydawca, Adam Wiedemann – poeta, tłumacz,   po wnikliwym i wielokrotnym przeczytaniu wierszy lub zestawów wierszy 261 autorów przyznaje:   Nagrody: I nagrodę Łukaszowi Barysowi za wiersz Fryderyk: słuchanie świata II nagrodę Bogdanowi Nowickiemu za wiersz Krystian Zimerman III nagrodę Wojciechowi Roszkowskiemu za wiersz Nella miseria   Wyróżnienia (w kolejności alfabetycznej): Mariuszowi Baryle za wiersz Chopin II Teresie Klimek Janocie za wiersz Ostatni list ze Szkocji Andriejowi Kotinowi za

Konferencja naukowa wokół twórczości Tadeusza Nowaka

Instytut Literatury i Katedra Historii Literatury Polskiej XX wieku Wydziału Polonistyki UJ zapraszają na XVII Warsztaty Herbertowskie - konferencję naukową Wyobrażone, nieminione... Tadeusz Nowak i jego twórczość. Rada Naukowa: prof. dr hab. Stanisław Balbus prof. dr hab. Wojciech Ligęza prof. dr hab.  Anna Węgrzyniak   Konferencja odbędzie się 4-6 czerwca  2020 r. w Wierzchosławicach (zorganizowany dojazd z  Krakowa).   Tematyka konferencji Mija 90 lat od narodzin Tadeusza Nowaka, a w roku 2021 upłynie 30 lat od Jego śmierci. Poeta i prozaik o niezwykłej wrażliwości zasłynął przede wszystkim jako twórca czerpiący inspiracje z ludowej kultury, ale także jako autor niezwykle przejmujących,

Stypendium literackie w Austrii

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że miasto Graz w Austrii ogłosiło konkurs na stypendium dla pisarza miejskiego, które trwa od września roku ogłoszenia do sierpnia roku następnego. Termin składania dokumentów mija 31. marca br. Stypendium jest adresowane do twórców, którzy czują się związani z Grazem i jego kulturą oraz którzy mają przynajmniej jedną samodzielną publikację lub kilka w pracach zbiorowych (antologiach etc.). Szczegółowe informacje o wymaganiach i dokumentach potrzebnych do złożenia wniosku znajdują się na stronach organizatora pod poniższymi linkami:  w j. angielskim: http://static.kulturserver-graz.at/…/guidelines_literature_… w j. niemieckim: http://www.kultur.graz.at/kulturamt/33 http://static.kulturserver-graz.at/…/richtlinien_stadtschre…

Dzień młodej poezji na festiwalu rocznicowym IL

Trzeci dzień festiwalu rocznicowego Instytutu Literatury poświęcony będzie najnowszej młodej poezji. Podczas wieczoru autorskiego poetów „Nowego Napisu” wystąpią najciekawsi twórcy młodszych generacji, następnie odbędzie się współorganizowane z Fundacją KONTENT spotkanie autorskie Przemysława Suchaneckiego w ramach cyklu „Debiutanci”. Z autorem tomu Wtracenie (Biuro Literackie 2019) rozmawiać będzie Zuzanna Sala. Po jego zakończeniu odbędzie się Turniej Jednego Wiersza o Nagrodę Dyrektora Instytutu Literatury, którego zwycięzca zainkasuje 500 zł.   PROGRAM miejsce: Kraków, ul. Smoleńsk 20, (Salon Literacki IL) czas: piątek 28 lutego 2020 roku   godz. 18:00–19:00 Wieczór autorski poetów „Nowego Napisu” Występują: • Monika Brągiel • Ewa Frączek • Maciej Filipek

Wydawnictwo Instytutu Literatury na liście wydawnictw naukowych

Mamy przyjemność ogłosić, że zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. wydawnictwo Instytutu Literatury znalazło się na liście wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Uplasowaliśmy się na poziomie I z 80 punktami za każdą publikowaną przez nas monografię. Komisja Ewaluacji Nauki rozpatrzyła złożone przez 312 wydawnictw wnioski zawierające informacje dotyczące ich działalności i oceniła je pod kątem stosowania: ustalonej procedury recenzji naukowej dla wszystkich monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową; zasad etyki publikacyjnej, mających na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication

Józef Maria Ruszar dyrektorem Instytutu Literatury

Powołania Józefa Marii Ruszara i Krzysztofa Torończyka, fot. Jacek Łagowski Decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego, wicepremiera prof. Piotra Glińskiego, dr Józef Maria Ruszar został powołany na stanowisko dyrektora Instytutu Literatury – utworzonej w lutym 2019 roku narodowej instytucji kultury. Ruszar, który dotychczas był pełniącym funkcję dyrektora IL, 14 stycznia rozpoczął pięcioletnią kadencję. Akt nominacji odebrał z rąk wiceminister kultury Wandy Zwinogrodzkiej. Józef Maria Ruszar jest doktorem nauk humanistycznych, filologiem i filozofem, menadżerem, publicystą, redaktorem, wydawcą i wykładowcą akademickim. Od 2004 roku organizuje konferencje naukowe pod nazwą Warsztaty Herbertowskie – obecnie pod egidą Instytutu Literatury (edycja 2019, poświęcona Józefowi Łobodowskiemu,

Nowości wydawnicze IL: wywiad-rzeka z Polkowskim, szkice o Podsiadle

Instytut Literatury zamknął poprzedni rok wydawniczy dwiema pozycjami, które dostępne są w naszym e-sklepie: Jan Polkowski, Piotr Legutko, Ryzyko bycia Polakiem, IL/Animi2, Kraków 2019. Wywiad-rzekę z Janem Polkowskim przeprowadza Piotr Legutko. Poeta opowiada o dzieciństwie, doświadczeniach lekturowych, czasach "Solidarności", Polsce dawniejszej i współczesnej. "Skupienie się na pisaniu jest dążeniem za moim najważniejszym wyborem - wolności i sztuki. Z nim jestem nierozerwalnie związany. Ostatnie lata, podczas których wydałem cztery tomy wierszy, powieść i tom felietonów, są dowodem, że wracałem coraz intensywniej do różnych warstw siebie, a może po prostu nie tyle wracałem, co pozostałem sobie wierny. [...] Oczywiście żadnych spraw, w

Spektakl „Stan miłosny… przerywany” Józefa Barana – relacja 

19 grudnia w Domu Kultury LSM  w Lublinie odbyło się widowisko artystyczne pt. Stan miłosny...przerywany oparte na książce Józefa Barana o tym samym tytule (Państwowy Instytut Wydawniczy, 2019). Spektakl zrealizowano w ramach Programu Wsparcia Promocji – autorskiego projektu Instytutu Literatury. W widowisku, oprócz prozy rozpisanej na partie dialogowe pomiędzy poetą (Józefem Baranem) a Muzą (Beatą Paluch), wykorzystane zostały wiersze autora promowanej książki, „pomysły na wiersze”, a także piosenki, do których muzykę napisał kompozytor Andrzej Zarycki. Spektakl uświetniły muzyczne wejścia Michała Półtoraka (skrzypce) i Walentyna Dubrowskiego (fortepian). Całość trwała półtorej godziny, a zgromadzona licznie publiczność (ok. 120 osób) skutecznie domagała się

II Ogólnopolski Konkurs na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy”

Instytut Literatury ogłasza rozpoczęcie naboru prac na drugą edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Książkę Literacką "Nowy Dokument Tekstowy". Zgłoszenia przyjmowane są w trzech kategoriach - liryka, epika oraz esej - do 5 kwietnia 2020 roku. Zwycięskie książki zostaną wydane w serii Biblioteka Literacka Kwartalnika "Nowy Napis", a ich autorzy zainkasują atrakcyjne honorarium.  Tak jak przed rokiem, w konkursie mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni autorzy, którzy w nieprzekraczalnym terminie do 5 kwietnia 2020 roku nadeślą na adres konkurs@instytutliteratury.eu poprawne zgłoszenie konkursowe, które powinno zawierać: w załączniku - zgłaszany projekt książki w formie pliku .rtf, .doc lub .docx; w nazwie pliku należy zamieścić

Herbert, Różewicz, Polkowski i Ruszar tłumaczeni na język rosyjski

Instytut Literatury przygotował i wydał przekłady dwóch książek w języku rosyjskim - w tłumaczeniach Anatolija Rojtmana i Jekateriny Starodworskiej: Jan Polkowski, Rozmowy z Różewiczem Zbiór wierszy będący poetyckim apelem Jana Polkowskiego do tytana XX-wiecznej poezji – Tadeusza Różewicza. Teksty uporządkowane są parami - każdemu wierszowi Różewicza towarzyszy odpowiedź Polkowskiego. Z posłowia Józefa Marii Ruszara: „Dominantą tej rozmowy jest kwestia słowa: jego kreacyjnej mocy, możliwości i źródeł. Rozważany jest stosunek mowy do prawdy, miłości i Boga, wolności i kłamstwa, ciszy i hałasu, wypowiedzi i milczenia, języka światła i ciemności. Prezentowany tom porusza kwestie związane z poetyką i rolą poezji. Rozmową –