Działalność2019-05-07T00:01:43+02:00

Działalność

Bieżące projekty

07.082019

Program Wsparcia Promocji

Polska literatura obfituje w wiele interesujących, ale nieznanych szerszej publiczności nazwisk. Wiele znakomitych książek nie dociera do zainteresowanego czytelnika, ponieważ mniejszym wydawcom często brakuje środków na odpowiednią promocję dzieł. Wydanie książki można uznać za połowę sukcesu, natomiast tylko profesjonalna kampania promocyjna zapewni dobrej literaturze i zdolnemu autorowi pożądany rozgłos. Jako Instytut Literatury zdajemy sobie sprawę z takiego stanu rzeczy i wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom zarówno czytelników, pragnących zapoznać się z nową

11.062019

Program Wsparcia Debiutantów

Instytut Literatury pragnie obejmować patronatem autorów najlepszych poetyckich debiutów. Zdajemy sobie sprawę, że w obecnych realiach rynkowych wsparcia potrzebują zwłaszcza poeci, którzy jak dotąd nie mieli okazji zaistnieć w szerszym obiegu oraz w świadomości czytelników – mimo tego, że niejednokrotnie ich dojrzałe i dopracowane propozycje literackie zasługują na publikację. Aby wspomóc ich literacki start, Instytut Literatury zaprasza do uczestnictwa w Programie Wsparcia Debiutantów, w ramach którego przyznajemy wybranym wnioskodawcom jednorazowe

06.052019

Konferencja o Józefie Łobodowskim w Hiszpanii!

Universidad Complutense de Madrid (Facultad de Filología) wspólnie z Instytutem Literatury organizują dwudniową, polsko-hiszpańską konferencję w Madrycie 15-25 maja poświęconą twórczości Józefa Łobodowskiego w 110 rocznicę urodzin pisarza. Wezmą w niej udział uczeni z Madrytu, Granady, Lizbony, Warszawy, Lublina, Wrocławia i Krakowa.

06.052019

XVI Warsztaty Herbertowskie „Ataman Łoboda” 2019

Instytut Literatury serdecznie zaprasza do przesyłania zgłoszeń na kolejną, szesnastą już, edycję Warsztatów Herbertowskich, która odbędzie się w dniach 7-12 września we Lwowie, mieście narodzin Zbigniewa Herberta. Głównym tematem tegorocznych Warsztatów będzie twórczość Józefa Łobodowskiego, wielkiego zwolennika zbliżenia polsko-ukraińskiego. Referaty będą wygłaszane w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim (z tłumaczeniem na język polski).

05.052019

Turniej Jednego Wiersza (TJW)

Turniej Jednego Wiersza to wydarzenie towarzyszące spotkaniom promocyjnym Kwartalnika Kulturalnego „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat”. Zasady są proste: każdy z biorących udział w Turnieju odczytuje zgromadzonym jeden wiersz swojego autorstwa. Następnie jury, w skład którego wchodzą autorzy występujący na danym spotkaniu promocyjnym „Nowego Napisu”, wskazuje najlepszy spośród prezentowanych utworów. Aby Turniej się odbył, chęć udziału w nim muszą zgłosić minimum trzy osoby.

05.052019

Spotkania „Nowego Napisu”

Premierze każdego numeru „Nowego Napisu” towarzyszy cykl wieczorów autorskich, w ramach których autorzy najnowszego numeru kwartalnika oraz przedstawiciele lokalnych środowisk literackich spotykają się z czytelnikami w największych polskich miastach.

Wydawnictwa

  • Kwartalnik Kulturalny „Nowy Napis”, wydawany w dużym nakładzie (9 tys. egz.), jest powołany do przedstawiania wartościowej poezji, prozy i dramatu, a także inicjowania dyskusji literackich i pogłębionych ocen krytycznoliterackich. Kwartalnik jest redagowany przez krytyków i literaturoznawców z całej Polski, proponuje otwartą formułę, a autorzy-literaci mają reprezentować wszystkie środowiska i generacje, które zechcą z pismem współpracować.
  • Portal „Nowy Napis Online” zamieszcza bieżące recenzje i rozmowy z pisarzami, komentuje wydarzenia literackie. Portal – w atrakcyjnej formie – wykorzystuje wszelkie multimedialne formy możliwe w Internecie, w tym zdjęcia, nagrania audio i wideo. Portal prowadzi także elektroniczną bibliotekę wartościowych dzieł dostępnych za pośrednictwem sieci. Pod każdym nazwiskiem znajdującym się w wyszukiwarce czytelnik znajdzie biogram, teksty autora oraz poświęcone jego twórczości teksty krytycznoliterackie i materiały multimedialne.
  • Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika „Nowy Napis” jest serią krytycznoliteracką wydawaną w dużym nakładzie (9 tys. egz.), omawiającą najnowszą twórczość np. poetów i prozaików ostatnio uwzględnionych przez MEN w podstawie programowej w szkołach średnich, a także emigrantów, których twórczość powinna zostać przywrócona polskiej literaturze. Książki, które ukazują się w serii, wraz z kwartalnikiem tworzą pakiet dla bibliotek.
  • Biblioteka Pana Cogito to istniejąca od 2004 roku seria naukowa poświęcona głównie interpretacji współczesnej poezji (do roku 2018 wydano 40 pozycji). Po rozszerzeniu tematyki o prozę i dramat, BPC odpowie na ważne potrzeby intelektualne badaczy współczesnej literatury polskiej.

Spotkania, konferencje, dyskusje

  • Warsztaty Literackie, czyli spotkania literatów organizowane kilka razy w roku, mają za zadanie ożywienie dyskusji literackich, prezentację poglądów i programów, a także zdobywanie interesującego materiału do kwartalnika i portalu. Spotkania poetów, prozaików i dramaturgów należących do kilku generacji i prezentujących różne stanowiska oraz ideologie artystyczne, służyć mają również integracji środowisk literackich. Dyskusje prozaików i poetów na temat aktualnych idei i estetyk w sztuce, a także prądów literackich i współczesnych form artystycznego wyrazu, umożliwią dyskusje i wymianę poglądów na temat ars poetica w czasach braku dominujących ideologii artystycznych. Zapisy sporów programowych są publikowane w kwartalniku, a nagrania wideo – na portalu.
  • Warsztaty Herbertowskie jako konferencje naukowe odbywające się od roku 2004 integrują środowisko badaczy współczesnej literatury w Polsce i uczonych zagranicznych. Dotychczas akcent kładziono na interpretacje poezji XX wieku, ale począwszy do roku 2018 zakres tematyczny został znacząco rozszerzony. W 2018 roku XV Warsztaty Herbertowskie jako jubileuszowe zostały przekształcone w I Międzynarodowy Kongres Literatury Polskiej XX i XXI wieku. Kongresy będą organizowane co trzy lata.