Tarcza dla literatów 2021 – praktyczne wsparcie twórców w dobie pandemii

Czytaj więcej

Wydarzenia

Zobacz więcej wydarzeń

Newsletter

Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami na temat przetwarzania moich danych osobowych przez Instytut Literatury z siedzibą w Krakowie (ul. Smoleńsk 16/1, 31-112 Kraków). Klauzula informacyjna.

Misja

Instytut Literatury chce wspierać i inspirować twórców oraz zachęcać czytelników do udziału w bieżącym życiu literackim. Publikujemy kwartalnik „Nowy Napis” wraz z towarzyszącymi seriami wydawniczymi, organizujemy konkursy i spotkania autorskie, sprawujemy praktyczny mecenat nad pisarzami i animatorami życia literackiego.

Czytaj więcej

Kwartalnik Kulturalny „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat” powstał, aby prezentować czytelnikom szeroki pejzaż współczesnej literatury niekomercyjnej.

Równocześnie – za sprawą towarzyszącej kwartalnikowi krytycznoliterackiej serii wydawniczej, cyklicznie publikowanych tekstów z gatunku ars poetica i bieżącej działalności krytycznej – chcemy poszerzać krąg czytelników kompetentnych do oceny współczesnych zjawisk, wydarzeń i dzieł literackich, a także stale poszukujących nowych nurtów i konwencji w literaturze. Innymi słowy – stwarzać czytelnikowi okazje do pełnego przyjemności odkrywania głębszych sensów kultury.

Przejdź do NowyNapis.eu

Partnerzy