Newsletter

Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami na temat przetwarzania moich danych osobowych przez Instytut Literatury z siedzibą w Krakowie (ul. Smoleńsk 20/12, 31-112 Kraków). Klauzula informacyjna.

Misja

Instytut Literatury chce wspierać i inspirować twórców oraz zachęcać czytelników do udziału w bieżącym życiu literackim. Publikujemy kwartalnik „Nowy Napis” wraz z towarzyszącymi seriami wydawniczymi, organizujemy konkursy i spotkania autorskie, sprawujemy praktyczny mecenat nad pisarzami i animatorami życia literackiego.

Kwartalnik Kulturalny „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat” ukazuje się od 2019 roku. Naszą misją jest docierać do szerokiego grona odbiorców ze współczesną artystyczną, niekomercyjną twórczością literacką, a także wyposażać czytelników w narzędzia niezbędne do w pełni satysfakcjonującej lektury.

Partnerzy