Wydawnictwo

Instytut Literatury powstał, by zaspokajać dwie ważne potrzeby życia kulturalnego ‒ udzielać realnego, materialnego wsparcia polskiemu środowisku literackiemu, ze szczególnym uwzględnieniem twórców dzieł niekomercyjnych, oraz dbać o stałe podnoszenie czytelniczych kompetencji odbiorców literatury współczesnej. Jednym ze sposobów realizacji tych zadań jest działalność wydawnicza.

Wydajemy trzy serie, z których każda prezentuje literaturę z odmiennej perspektywy. W Kwartalniku Kulturalnym „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat” czytelnik znajdzie najnowsze wiersze i opowiadania polskich twórców, a także eseje, dramaty i wywiady. Poruszanie się po labiryncie literatury współczesnej ułatwiają książki składające się na Bibliotekę Krytyki Literackiej Kwartalnika „Nowy Napis”, wydawane wraz z czasopismem, poświęcone ważnym postaciom i zjawiskom literatury polskiej. Poszczególne tomy zawierają monografie pisarzy i antologie ich tekstów albo są zbiorami wypowiedzi najwybitniejszych krytyków literackich. Przedstawicielom świata akademickiego dedykowana jest seria Biblioteka Pana Cogito, w której szczególne miejsce zajmują omówienia twórczości Zbigniewa Herberta i Tadeusza Różewicza, ale publikowane są również artykuły naukowe poświęcone dziełom żyjących poetów i pisarzy. Najmłodszym dzieckiem Instytutu Literatury jest Biblioteka Literacka Kwartalnika „Nowy Napis”, zbierająca wartościowe tomy poetyckie, utwory prozatorskie i eseje, w tym książki nagrodzone w Ogólnopolskim Konkursie na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy”.

 

Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika „Nowy Napis”

Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika „Nowy Napis” jest serią krytycznoliteracką wydawaną w dużym nakładzie, omawiającą najnowszą twórczość np. poetów i prozaików ostatnio uwzględnionych przez MEN w podstawie programowej w szkołach średnich, a także emigrantów, których twórczość powinna zostać przywrócona polskiej literaturze. Książki, które ukazują się w serii, wraz z kwartalnikiem tworzą pakiet dla bibliotek. Na pojedynczy tom składa się monografia wybranego pisarza oraz antologia jego tekstów, skomponowana przez autora opracowania.

 1. Adrian Gleń, Języki rzeczywistości. O twórczości Juliana Kornhausera, Instytut Literatury, Kraków 2019.
 2. Maciej Woźniak,Podróż przez rzeczywistość. O twórczości Marka Nowakowskiego, Instytut Literatury, Kraków 2019.
 3. Andrzej Sulikowski, Rynek i coraz dalsze okolice. O twórczości Janusza Szubera, Instytut Literatury, Kraków 2019.
 4. Jan Błoński, Język właściwie użyty. Szkice o poezji polskiej drugiej połowy XX wieku, Instytut Literatury, Kraków 2019.
 5. Konrad Tatarowski i Renata Nolbrzak, Liryka i polityka. Jacek Bierezin, Zbigniew Dominiak, Zdzisław Jaskuła, Witold Sułkowski – o twórczości poetów podziemnego pisma „Puls”, Instytut Literatury, Kraków 2019.
 6. Zbigniew Chojnowski, Postacie kobiecości. O poezji Kazimiery Iłłakowiczówny, Instytut Literatury, Kraków 2019.
 7. Katarzyna Szewczyk-Haake, Moralna strona ludzkiego bytu. O twórczości Józefa Wittlina, Instytut Literatury, Kraków 2019.
 8. Dorota Heck, Topika, tren i tło. O poezji Wojciecha Wencla, Instytut Literatury, Kraków 2019.
 9. Adam Fitas, Tylko prawda jest ciekawa. O twórczości Józefa Mackiewicza, Instytut Literatury, Kraków 2019.
 10. Jerzy Sikora, Żywe ryby na piasku. Poeci londyńskich „Kontynentów”, Instytut Literatury, Kraków 2019.
 11. Wiesław Ratajczak, Jolanta Nawrot, Ocalone, nieuśmierzone… O twórczości Włodzimierza Odojewskiego, Instytut Literatury, Kraków 2019.
 12. Marek Kochan, Dramaty wybrane, Instytut Literatury, Kraków 2019.
 13. Magdalena Śniedziewska, Nuta autobiograficzna. O twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Instytut Literatury, Kraków 2019.
 14. Agata Janiak, Ten, który widzi. O twórczości literackiej Józefa Czapskiego, Instytut Literatury, Kraków 2020.
 15. Andrzej Kijowski Dzieje literatury pozbawionej sankcji vol. 1, Instytut Literatury, Kraków 2020.
 16. Andrzej Kijowski Dzieje literatury pozbawionej sankcji vol. 2, Instytut Literatury, Kraków 2020.
 17. Rafał Brasse, Metaforyczny realizm. O twórczości Tadeusza Gajcego, Instytut Literatury, Kraków 2020.
 18. Bartosz Suwiński, Anegdota o istnieniu. O twórczości Haliny Poświatowskiej, Instytut Literatury, Kraków 2020.
 19. Ireneusz Staroń, Paulina Subocz-Białek, Nostalgiczna pieśń powrotu. O twórczości Floriana Czarnyszewicza, Instytut Literatury, Kraków 2020.
 20. Katarzyna Wójcik, Wojciech Kudyba, Między bytem a niebytem. O twórczości Leszka Elektorowicza, Instytut Literatury, Kraków 2020.
 21. Wacław Lewandowski, Poeta niemodny. O twórczości poetyckiej Jana Lechonia, Instytut Literatury, Kraków 2020.
 22. Bartosz Małczyński, Wierszem zbawić ludzkość. Poezja Anny Świrszczyńskiej, Instytut Literatury, Kraków 2020.

 

Biblioteka Pana Cogito

Instytut Literatury wydaje serię naukową Biblioteka Pana Cogito, która ukazuje się od roku 2004 pod redakcją dr. Józefa Marii Ruszara. Książki wydawane w jej ramach obejmują szeroki wachlarz tematów, wśród których wyróżnia się obecność doświadczenia religijnego i metafizycznego w poezji polskiej XX wieku. Czytelnik znajdzie w Bibliotece Pana Cogito zarówno osobne, autorskie propozycje interpretacyjne wybranych problemów, jak i zbiory artykułów. Dla polskiego odbiorcy wyjątkowo zajmujące mogą okazać się interpretacje wychodzące spod piór badaczy zagranicznych, prezentujących nowe, nieoczywiste ujęcia. Szczególną uwagę poświęcono twórczości Zbigniewa Herberta (na co wskazuje sam tytuł serii) i Tadeusza Różewicza – ich poezja jest badana z wielu perspektyw i przy użyciu rozmaitych narzędzi badawczych, co skutkuje wyjątkowo dogłębnym i błyskotliwym omówieniem. Obecnie Biblioteka Pana Cogito skupia się na badaniu najnowszej poezji polskiej.

 1. Katarzyna Szewczyk-Haake, Kolce Grünewalda. Nie tylko o ekfrazach, Kraków 2019
 2. Tomasz Tomasik, Poczucie tożsamości. Lektury na marginesach twórczości Zbigniewa Herberta, Kraków 2019
 3. Joanna Adamowska, „Sens kobaltu”. Zbigniewa Herberta i Tadeusza Różewicza spotkania z malarzami, Kraków 2019
 4. Paweł Panas, Zagubiony wpośród obcych. Zygmunt Haupt – pisarz, wygnaniec, outsider, Instytut Literatury Kraków 2019
 5. Czy są jakieś pytania? Szkice o najnowszej literaturze polskiej, Instytut Literatury, Kraków 2019.
 6. Jakże samotny na niepewnej drodze! O tłumaczeniach literatury polskiej, Instytut Literatury, Kraków 2019
 7. Stanisław Gawliński, Nomadyzm po polsku. Szkice o literaturze współczesnej, Instytut Literatury, Kraków 2019
 8. Tomasz Dalasiński, „Jadąc do ciebie”. Szkice o poezji Jacka Podsiadły, Instytut Literatury/Wydawnictwo Naukowe UKSW, Kraków/Warszawa 2019
 9. Wojciech Wencel, Wierzyński. Sens ponad klęską. Biografia poety, Instytut Literatury, Kraków 2020
 10. Kłusownik i myśliwi. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta, Instytut Literatury, Kraków 2020

 

Nowa Krytyka i Esej

Nowa Krytyka i Esej to seria wydawnicza pod redakcją naukową prof. dra hab. Andrzeja Niewiadomskiego, dra Józefa Marii Ruszara  i dra hab. Radosława Siomy. W jej skład wchodzą tomy poświęcone zarówno poszczególnym autorom (np. Roman Honet), jak i całym środowiskom twórczym (takim jak Biuro Literackie). Serii przyświeca cel poszerzenia pola krytycznego i oddania głosu najnowszym, niezwykle prężnie rozwijającym się, ośrodkom krytycznym. Nowa Krytyka i Esej to nie tylko przestrzeń dla rozwoju nowych dykcji krytycznych, ale również próba nawiązania dialogu między głosami młodoliterackimi i tymi o ugruntowanej recepcji.

 1. Bowiem zmarli podróżują szybko. Szkice o twórczości Romana Honeta, Instytut Literatury, Kraków 2020
 2. Przemysław Rojek, Niewyraźna pewność, że życie jest piękne. O poezji Romana Honeta, Instytut Literatury, Kraków 2020
 3. Fort Legnica, Port Wrocław, Stacja Literatura. 25-lecia Biura Literackiego, Instytut Literatury, Kraków 2020

 

Biblioteka Literacka Kwartalnika „Nowy Napis”

W serii literackiej publikujemy najciekawsze dzieła, które mogłyby zostać przegapione przez rynek komercyjny – poezję, eseistykę, prozę artystyczną, ambitną prozę gatunkową.
Oprócz uznanych autorów, w ramach tej serii swoje książki wydają autorzy wyróżnieni w corocznym Ogólnopolskim Konkursie na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy”. Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy pełnoletni twórcy, niezależnie od dotychczasowego dorobku. Rywalizacja odbywa się w trzech kategoriach: liryka, epika i esej.

 1. Stefan Türschmid, Tancerz, Instytut Literatury/ Animi2, Kraków 2019.
 2. Jan Polkowski, Portier i inne opowiadania, Instytut Literatury / Biblioteka„Toposu”, Kraków / Sopot 2019.
 3. Bartosz Popadiak, Podzwonne dla Instytutu, Instytut Literatury/ Animi2, Kraków 2019.
 4. Tomasz Genow, Kosmos jest ze słów, Instytut Literatury / Animi2, Kraków 2019.
 5. Ewa Frączek, niedoskonałości, Instytut Literatury / Dom Literatury w Łodzi / SPP Oddział w Łodzi, Kraków / Łódź 2019.
 6. Maciej Filipek, Formalina, Instytut Literatury / Dom Literatury w Łodzi / SPP Oddział w Łodzi, Kraków / Łódź 2019.
 7. Adam Leszkiewicz, Apokalipsa psa, Instytut Literatury / SPP Oddział w Łodzi, Kraków / Łódź 2020.
 8. Marta Kozłowska, B.Bomb, Instytut Literatury / Animi2, Kraków 2020.
 9. Paweł Hohmann, Iskra i kamień, Instytut Literatury / Animi2, Kraków 2020.
 10. Łukasz Barys, Wysokie słońce, Instytut Literatury / SPP Oddział w Łodzi, Kraków / Łódź 2020.
 11. Damian Kowal, Pieśni, Instytut Literatury / SPP Oddział w Łodzi, Kraków / Łódź 2020.
 12. Głód. Antologia Nowego Dokumentu Tekstowego 2020, Instytut Literatury, Kraków 2020.

Biblioteka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

Biblioteka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich to seria literacka będąca owocem współpracy Stowarzyszenia z Instytutem Literatury. Do jej współtworzenia zostali zaproszeni wszyscy członkowie SPP. Spośród nadesłanych propozycji selekcji książek przeznaczonych do wydania dokonała komisja wyznaczona przez Stowarzyszenie, działając w pełni suwerennie i bez konsultacji programowych z Instytutem Literatury.

 1. Krystyna Lenkowska, Kiedy byłam rybą (lub ptakiem), Stowarzyszenie Pisarzy Polskich / Instytut Literatury, Kraków 2020.
 2. Lesław Nowara, Ość wieloryba, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich / Instytut Literatury, Kraków 2020.
 3. Krzysztof Lisowski, Domy dni. Antologia osobista, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich / Instytut Literatury, Kraków 2020.
 4. Bogdan Jaremin, Egotyki i niewiersze, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich / Instytut Literatury, Kraków 2020.
 5. Zygmunt Ficek, Kiełkujące ziarno piasku, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich / Instytut Literatury, Kraków 2020.
 6. Marek Czuku, Jedenaście metafor, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich / Instytut Literatury, Kraków 2020.
 7. Adam Ziemianin, Jesienne linie papilarne, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich / Instytut Literatury, Kraków 2020.
 8. Jerzy Lesław Ordan, Przez dzień, przez noc, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich / Instytut Literatury, Kraków 2020.

Powieść na lato

Na wakacyjne miesiące – z myślą o odpoczywających licealistach, studentach i nauczycielach – Instytut Literatury proponuje wysokiej klasy beletrystykę. Seria została zainaugurowana w 2020 roku za sprawą reedycji Trylogii ukraińskiej Józefa Łobodowskiego.

 1. Józef Łobodowski, Komysze (Trylogia ukraińska I), Instytut Literatury, Kraków 2020.
 2. Józef Łobodowski, W stanicy (Trylogia ukraińska II), Instytut Literatury, Kraków 2020.
 3. Józef Łobodowski, Droga powrotna (Trylogia ukraińska III), Instytut Literatury, Kraków 2020.

Poza seriami ukazały się:

 1. Jan Polkowski, Piotr Legutko, Ryzyko bycia Polakiem, Instytut Literatury / Animi2, Kraków 2019.
 2. Jan Polkowski, Rozmowy z Różewiczem, Instytut Literatury, Kraków 2020.
 3. Julio Cortazar, Powracająca ceremonia, tłum. Jacek Lyszczyna, Biblioteka Śląska w Katowicach / Instytut Literatury / Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, Katowice / Kraków / Jaworzno 2020.