Wydawnictwo

Instytut Literatury powstał, by zaspokajać dwie ważne potrzeby życia kulturalnego ‒ udzielać realnego, materialnego wsparcia polskiemu środowisku literackiemu, ze szczególnym uwzględnieniem twórców dzieł niekomercyjnych, oraz dbać o stałe podnoszenie czytelniczych kompetencji odbiorców literatury współczesnej. Jednym ze sposobów realizacji tych zadań jest działalność wydawnicza.

Wydajemy wiele serii, z których każda prezentuje literaturę z odmiennej perspektywy. W Kwartalniku Kulturalnym „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat” czytelnik znajdzie najnowsze wiersze i opowiadania polskich twórców, a także eseje, dramaty i wywiady. Poruszanie się po labiryncie literatury współczesnej ułatwiają książki składające się na Bibliotekę Krytyki Literackiej Kwartalnika „Nowy Napis”, wydawane wraz z czasopismem, poświęcone ważnym postaciom i zjawiskom literatury polskiej. Poszczególne tomy zawierają monografie pisarzy i antologie ich tekstów albo są zbiorami wypowiedzi najwybitniejszych krytyków literackich. Przedstawicielom świata akademickiego dedykowana jest seria Biblioteka Pana Cogito, w której szczególne miejsce zajmują omówienia twórczości Zbigniewa Herberta i Tadeusza Różewicza, ale publikowane są również artykuły naukowe poświęcone dziełom żyjących poetów i pisarzy. Z kolei Nowa Krytyka i Esej to przestrzeń dla rozwoju nowych dykcji krytycznych, ale również próba nawiązania dialogu między głosami młodoliterackimi i tymi o ugruntowanej recepcji. Biblioteka Literacka Kwartalnika „Nowy Napis” zbiera wartościowe tomy poetyckie, utwory prozatorskie i eseje, w tym książki nagrodzone w Ogólnopolskim Konkursie na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy”. Seria Dzienników Pandemicznych Instytutu Literatury to zapis zróżnicowanych przeżyć niezwykle trudnego czasu, materiał o wadze niebagatelnej zarówno pod względem artystycznym, jak i socjologicznym. Na wakacyjne miesiące proponujemy wysokiej klasy beletrystykę w serii Powieść na lato.

 

Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika „Nowy Napis”

Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika „Nowy Napis” jest serią krytycznoliteracką wydawaną w dużym nakładzie, omawiającą najnowszą twórczość np. poetów i prozaików ostatnio uwzględnionych przez MEN w podstawie programowej w szkołach średnich, a także emigrantów, których twórczość powinna zostać przywrócona polskiej literaturze. Książki, które ukazują się w serii, wraz z kwartalnikiem tworzą pakiet dla bibliotek. Na pojedynczy tom składa się monografia wybranego pisarza oraz antologia jego tekstów, skomponowana przez autora opracowania.

 1. Adrian Gleń, Języki rzeczywistości. O twórczości Juliana Kornhausera, Instytut Literatury, Kraków 2019
 2. Maciej Woźniak, Podróż przez rzeczywistość. O twórczości Marka Nowakowskiego, Instytut Literatury, Kraków 2019
 3. Andrzej Sulikowski, Rynek i coraz dalsze okolice. O twórczości Janusza Szubera, Instytut Literatury, Kraków 2019
 4. Jan Błoński, Język właściwie użyty. Szkice o poezji polskiej drugiej połowy XX wieku, Instytut Literatury, Kraków 2019
 5. Konrad Tatarowski i Renata Nolbrzak, Liryka i polityka. Jacek Bierezin, Zbigniew Dominiak, Zdzisław Jaskuła, Witold Sułkowski – o twórczości poetów podziemnego pisma „Puls”, Instytut Literatury, Kraków 2019
 6. Zbigniew Chojnowski, Postacie kobiecości. O poezji Kazimiery Iłłakowiczówny, Instytut Literatury, Kraków 2019
 7. Katarzyna Szewczyk-Haake, Moralna strona ludzkiego bytu. O twórczości Józefa Wittlina, Instytut Literatury, Kraków 2019
 8. Dorota Heck, Topika, tren i tło. O poezji Wojciecha Wencla, Instytut Literatury, Kraków 2019
 9. Adam Fitas, Tylko prawda jest ciekawa. O twórczości Józefa Mackiewicza, Instytut Literatury, Kraków 2019
 10. Jerzy Sikora, Żywe ryby na piasku. Poeci londyńskich „Kontynentów”, Instytut Literatury, Kraków 2019
 11. Wiesław Ratajczak, Jolanta Nawrot, Ocalone, nieuśmierzone… O twórczości Włodzimierza Odojewskiego, Instytut Literatury, Kraków 2019
 12. Marek Kochan, Dramaty wybrane, Instytut Literatury, Kraków 2019
 13. Magdalena Śniedziewska, Nuta autobiograficzna. O twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Instytut Literatury, Kraków 2019
 14. Agata Janiak, Ten, który widzi. O twórczości literackiej Józefa Czapskiego, Instytut Literatury, Kraków 2020
 15. Andrzej Kijowski, Dzieje literatury pozbawionej sankcji vol. 1, Instytut Literatury, Kraków 2020
 16. Andrzej Kijowski, Dzieje literatury pozbawionej sankcji vol. 2, Instytut Literatury, Kraków 2020
 17. Rafał Brasse, Metaforyczny realizm. O twórczości Tadeusza Gajcego, Instytut Literatury, Kraków 2020
 18. Bartosz Suwiński, Anegdota o istnieniu. O twórczości Haliny Poświatowskiej, Instytut Literatury, Kraków 2020
 19. Ireneusz Staroń, Paulina Subocz-Białek, Nostalgiczna pieśń powrotu. O twórczości Floriana Czarnyszewicza, Instytut Literatury, Kraków 2020
 20. Katarzyna Wójcik, Wojciech Kudyba, Między bytem a niebytem. O twórczości Leszka Elektorowicza, Instytut Literatury, Kraków 2020
 21. Wacław Lewandowski, Poeta niemodny. O twórczości poetyckiej Jana Lechonia, Instytut Literatury, Kraków 2020
 22. Bartosz Małczyński, Wierszem zbawić ludzkość. Poezja Anny Świrszczyńskiej, Instytut Literatury, Kraków 2020
 23. „Rzeczy niepokój”. O twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Instytut Literatury, Kraków 2021
 24. Maciej Nowak, Inaczej przeżyta nowoczesność. O pisarstwie Andrzeja Bobkowskiego, Instytut Literatury, Kraków 2021
 25. Monika Krajewska, Wilcze tropy. O twórczości Mariusza Wilka, Instytut Literatury, Kraków 2021
 26. Lech Giemza, „Rzeka, która cierpi”. O poezji Czesława Miłosza, Instytut Literatury, Kraków 2021
 27. Andrzej Niewiadomski, Przeciw entropii, przeciw arkadii. O pisarstwie Zygmunta Haupta, Instytut Literatury, Kraków 2021
 28. Agata Kłopotowska, „Żyć dla pisania prawdy” O twórczości literackiej Janusza Krasińskiego, Instytut Literatury, Kraków 2021
 29. Małgorzata Juda-Mieloch, W cieniu marnego czasu. O twórczości Antoniego Libery, Instytut Literatury, Kraków 2021

 

Biblioteka Pana Cogito

Instytut Literatury wydaje serię naukową Biblioteka Pana Cogito, która ukazuje się od roku 2004 pod redakcją dr. Józefa Marii Ruszara. Książki wydawane w jej ramach obejmują szeroki wachlarz tematów, wśród których wyróżnia się obecność doświadczenia religijnego i metafizycznego w poezji polskiej XX wieku. Czytelnik znajdzie w Bibliotece Pana Cogito zarówno osobne, autorskie propozycje interpretacyjne wybranych problemów, jak i zbiory artykułów. Dla polskiego odbiorcy wyjątkowo zajmujące mogą okazać się interpretacje wychodzące spod piór badaczy zagranicznych, prezentujących nowe, nieoczywiste ujęcia. Szczególną uwagę poświęcono twórczości Zbigniewa Herberta (na co wskazuje sam tytuł serii) i Tadeusza Różewicza – ich poezja jest badana z wielu perspektyw i przy użyciu rozmaitych narzędzi badawczych, co skutkuje wyjątkowo dogłębnym i błyskotliwym omówieniem. Obecnie Biblioteka Pana Cogito skupia się na badaniu najnowszej poezji polskiej.

 1. Katarzyna Szewczyk-Haake, Kolce Grünewalda. Nie tylko o ekfrazach, Kraków 2018
 2. Tomasz Tomasik, Poczucie tożsamości. Lektury na marginesach twórczości Zbigniewa Herberta, Kraków 2018
 3. Joanna Adamowska, „Sens kobaltu”. Zbigniewa Herberta i Tadeusza Różewicza spotkania z malarzami, Kraków 2018
 4. Paweł Panas, Zagubiony wpośród obcych. Zygmunt Haupt – pisarz, wygnaniec, outsider, Instytut Literatury Kraków, 2019
 5. Czy są jakieś pytania? Szkice o najnowszej literaturze polskiej, Instytut Literatury, Kraków 2019.
 6. Jakże samotny na niepewnej drodze! O tłumaczeniach literatury polskiej, Instytut Literatury, Kraków 2019
 7. Stanisław Gawliński, Nomadyzm po polsku. Szkice o literaturze współczesnej, Instytut Literatury, Kraków 2019
 8. Tomasz Dalasiński, „Jadąc do ciebie”. Szkice o poezji Jacka Podsiadły, Instytut Literatury/Wydawnictwo Naukowe UKSW, Kraków/Warszawa 2019
 9. Wojciech Wencel, Wierzyński. Sens ponad klęską. Biografia poety, Instytut Literatury, Kraków 2020
 10. Kłusownik i myśliwi. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta, Instytut Literatury, Kraków 2020
 11. Inny świat w literaturze narodów. Konteksty, życiorysy, interpretacje, Instytut Literatury, Kraków 2020
 12. Józef Maria Ruszar, Zapasy ze światem Zbigniewa Herberta. Esej o życiu pisarzy w czasach pierwszych sekretarzy, Instytut Literatury, Kraków 2020
 13. Adrian Gleń, (Nie)zupełnie prywatnie. Studia i szkice o literaturze współczesnej, Instytut Literatury, Kraków 2021
 14. Stanisław Gawliński, Szkoła poetycka Józefa Czechowicza. O awangardzie (nie tylko) lubelskiej, Instytut Literatury, Kraków 2021
 15. Odmiany pograniczności. Szkice o literaturze współczesnej i najnowszej, Instytut Literatury, Kraków 2021
 16. Tadeusz Sucharski, Literatura polska z sowieckiego „domu niewoli”. Poetyka. Aksjologia. Twórcy, Instytut Literatury, Kraków 2021
 17. Świat nie wywalczony. Szkice o uniwersach Józefa Łobodowskiego, Instytut Literatury, Kraków 2021
 18. Czapski raz jeszcze… Errata do biografii Józefa Czapskiego, Instytut Literatury, Kraków 2021
 19. Dzienniki stanu pandemii (czytane z perspektywy socjologii codzienności), Instytut Literatury / Nomos, Kraków 2021
 20. Oblicza antybohatera. Literatura, filozofia, popkultura, Instytut Literatury, Kraków 2021

 

Nowa Krytyka i Esej

Nowa Krytyka i Esej to seria wydawnicza pod redakcją naukową prof. dra hab. Andrzeja Niewiadomskiego, dra Józefa Marii Ruszara  i dra hab. Radosława Siomy. W jej skład wchodzą tomy poświęcone zarówno poszczególnym autorom (np. Roman Honet), jak i całym środowiskom twórczym (takim jak Biuro Literackie). Serii przyświeca cel poszerzenia pola krytycznego i oddania głosu najnowszym, niezwykle prężnie rozwijającym się, ośrodkom krytycznym. Nowa Krytyka i Esej to nie tylko przestrzeń dla rozwoju nowych dykcji krytycznych, ale również próba nawiązania dialogu między głosami młodoliterackimi i tymi o ugruntowanej recepcji.

 1. Bowiem zmarli podróżują szybko. Szkice o twórczości Romana Honeta, Instytut Literatury, Kraków 2020
 2. Przemysław Rojek, Niewyraźna pewność, że życie jest piękne. O poezji Romana Honeta, Instytut Literatury, Kraków 2020
 3. Fort Legnica, Port Wrocław, Stacja Literatura. 25-lecia Biura Literackiego, Instytut Literatury, Kraków 2020

 

Biblioteka Literacka Kwartalnika „Nowy Napis”

W serii literackiej publikujemy najciekawsze dzieła, które mogłyby zostać przegapione przez rynek komercyjny – poezję, eseistykę, prozę artystyczną, ambitną prozę gatunkową.
Oprócz uznanych autorów, w ramach tej serii swoje książki wydają autorzy wyróżnieni w corocznym Ogólnopolskim Konkursie na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy”. Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy pełnoletni twórcy, niezależnie od dotychczasowego dorobku. Rywalizacja odbywa się w trzech kategoriach: liryka, epika i esej.

 1. Stefan Türschmid, Tancerz, Instytut Literatury/ Animi2, Kraków 2019
 2. Jan Polkowski, Portier i inne opowiadania, Instytut Literatury / Biblioteka„Toposu”, Kraków / Sopot 2019
 3. Bartosz Popadiak, Podzwonne dla Instytutu, Instytut Literatury/ Animi2, Kraków 2019
 4. Tomasz Genow, Kosmos jest ze słów, Instytut Literatury / Animi2, Kraków 2019
 5. Ewa Frączek, niedoskonałości, Instytut Literatury / Dom Literatury w Łodzi / SPP Oddział w Łodzi, Kraków / Łódź 2019
 6. Maciej Filipek, Formalina, Instytut Literatury / Dom Literatury w Łodzi / SPP Oddział w Łodzi, Kraków / Łódź 2019
 7. Adam Leszkiewicz, Apokalipsa psa, Instytut Literatury / SPP Oddział w Łodzi, Kraków / Łódź 2020
 8. Marta Kozłowska, B.Bomb, Instytut Literatury / Animi2, Kraków 2020
 9. Paweł Hohmann, Iskra i kamień, Instytut Literatury / Animi2, Kraków 2020
 10. Łukasz Barys, Wysokie słońce, Instytut Literatury / SPP Oddział w Łodzi, Kraków / Łódź 2020
 11. Damian Kowal, Pieśni, Instytut Literatury / SPP Oddział w Łodzi, Kraków / Łódź 2020
 12. Głód. Antologia Nowego Dokumentu Tekstowego 2020, Instytut Literatury, Kraków 2020
 13. Maciej Taranek, Impresariat, Instytut Literatury / SPP Oddział w Łodzi, Kraków / Łódź 2020

 

Dzienniki Pandemiczne Instytutu Literatury

Największy lęk, ale i fascynację, rodzi to, co nieznane – dlatego wiosenny atak epidemii i związane z nim zamknięcie było doświadczeniem tak dojmu­jącym. Seria Dzienników Pandemicznych Instytutu Literatury to zapis zróżnicowanych przeżyć niezwykle trudnego czasu, materiał o wadze niebagatelnej zarówno pod względem artystycznym, jak i socjologicznym.

 1. Wiosnę odwołano. Antologia dzienników pandemicznych, Instytut Literatury / Oficyna Wydawnicza Volumen, Kraków / Warszawa 2020
 2. Walery Butewicz, Jacek Adamczyk, Miłosz Tomkowicz, Świat w grupie ryzyka, Instytut Literatury / Oficyna Wydawnicza Volumen, Kraków / Warszawa 2020
 3. Jan Polkowski, Pandemia i inne plagi, Instytut Literatury / Oficyna Wydawnicza Volumen, Kraków / Warszawa 2020

 

Powieść na lato

Na wakacyjne miesiące – z myślą o odpoczywających licealistach, studentach i nauczycielach – Instytut Literatury proponuje wysokiej klasy beletrystykę. Seria została zainaugurowana w 2020 roku za sprawą reedycji Trylogii ukraińskiej Józefa Łobodowskiego.

 1. Józef Łobodowski, Komysze (Trylogia ukraińska I), Instytut Literatury, Kraków 2020
 2. Józef Łobodowski, W stanicy (Trylogia ukraińska II), Instytut Literatury, Kraków 2020
 3. Józef Łobodowski, Droga powrotna (Trylogia ukraińska III), Instytut Literatury, Kraków 2020

 

Biblioteka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

Biblioteka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich to seria literacka będąca owocem współpracy Stowarzyszenia z Instytutem Literatury. Do jej współtworzenia zostali zaproszeni wszyscy członkowie SPP. Spośród nadesłanych propozycji selekcji książek przeznaczonych do wydania dokonała komisja wyznaczona przez Stowarzyszenie, działając w pełni suwerennie i bez konsultacji programowych z Instytutem Literatury.

 1. Krystyna Lenkowska, Kiedy byłam rybą (lub ptakiem), Stowarzyszenie Pisarzy Polskich / Instytut Literatury, Kraków 2020
 2. Lesław Nowara, Ość wieloryba, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich / Instytut Literatury, Kraków 2020
 3. Krzysztof Lisowski, Domy dni. Antologia osobista, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich / Instytut Literatury, Kraków 2020
 4. Bogdan Jaremin, Egotyki i niewiersze, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich / Instytut Literatury, Kraków 2020
 5. Zygmunt Ficek, Kiełkujące ziarno piasku, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich / Instytut Literatury, Kraków 2020
 6. Marek Czuku, Jedenaście metafor, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich / Instytut Literatury, Kraków 2020
 7. Adam Ziemianin, Jesienne linie papilarne, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich / Instytut Literatury, Kraków 2020
 8. Jerzy Lesław Ordan, Przez dzień, przez noc, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich / Instytut Literatury, Kraków 2020
 9. Krzysztof Rudowski, BLUE, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich / Instytut Literatury, Kraków 2020
 10. Dawid Jung, #spam,  Stowarzyszenie Pisarzy Polskich / Instytut Literatury, Kraków 2020

 

Pozostałe pozycje współwydane

 1. Jan Polkowski, Piotr Legutko, Ryzyko bycia Polakiem, Instytut Literatury / Animi2, Kraków 2019
 2. Jan Polkowski, Rozmowy z Różewiczem, Instytut Literatury, Kraków 2020
 3. Julio Cortazar, Powracająca ceremonia, tłum. Jacek Lyszczyna, Biblioteka Śląska w Katowicach / Instytut Literatury / Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, Katowice / Kraków / Jaworzno 2020
 4. Maciej Mazurek, Żywioły, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu / Instytut Literatury, Sopot / Kraków 2020
 5. Mirosław Dzień, Ptaki, ptaszki, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu / Instytut Literatury, Sopot / Kraków 2020
 6. Zygmunt Ficek, Na przedprożach baśni, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu / Instytut Literatury, Sopot / Kraków 2020
 7. Bogdan Jaremin, Słowa i liczby, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu / Instytut Literatury, Sopot / Kraków 2020
 8. ranek / mane. eseje – szkice – przyczynki krytyczne. antologia „toposu”, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu / Instytut Literatury, Sopot / Kraków 2020
 9. południe / meridies. proza. antologia „toposu”, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu / Instytut Literatury, Sopot / Kraków 2020
 10. wieczór / vespera. poezja. antologia „toposu”, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu / Instytut Literatury, Sopot / Kraków 2020
 11. Aleksandra Dańczyszyn, Kochanie, Fundacja Duży Format / Instytut Literatury, Warszawa / Kraków 2020
 12. Barbara Gruszka-Zych, Mój cukiereczek, Wydawnictwo Ursines / Instytut Literatury, Czeladź / Kraków 2020
 13. Jarosław Jakubowski, Witaj Barabaszu, Agencja Dramatu i Teatru ADiT / Instytut Literatury, Warszawa / Kraków 2020
 14. Maciej Bieszczad, Ulewa, Oficyna Wydawnicza ATUT / Instytut Literatury, Wrocław / Kraków 2020
 15. Adam Ziemianin, W niewidzialnych dłoniach Boga, Biblioteka Kraków i Instytut Literatury, Kraków 2020
 16. Stefan Türschmid, Struna/ Wyspa Nazino, Biblioteka Słów i Instytut Literatury, Warszawa – Kraków 2021
 17. Emily Dickinson, O śmierci, poetach i pszczołach. Wiersze zebrane, tom pierwszy, tłum. Janusz Solarz, Zaułek Wydawniczy Pomyłka / Instytut Literatury, Szczecin – Kraków 2021  
 18. Emily Dickinson, O cierpieniu, kobietach i kwiatach. Wiersze zebrane, tom drugi , tłum. Janusz Solarz, Zaułek Wydawniczy Pomyłka / Instytut Literatury, Szczecin – Kraków 2021  
 19. Emily Dickinson, O Bogu, wieczności i ptakach. Wiersze zebrane, tom trzeci, tłum. Janusz Solarz, Zaułek Wydawniczy Pomyłka / Instytut Literatury, Szczecin – Kraków 2021  
 20. Ernest Bryll, Zapiski. Wiersze publikowane w latach 1958-1996, Edycja Świętego Pawła / Instytut Literatury, Częstochowa – Kraków 2021

Pozycje dofinansowane w ramach Tarczy dla literatów

 1. Adam Ziemianin, Jesienne linie papilarne, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Lublinie, Lublin 2020
 2. Elżbieta Cichla-Czarniawska, Mimochodem, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Lublinie, Lublin 2020
 3. Zbigniew Fronczek, Trzydzieści trzy po trzy, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Lublinie, Lublin 2020
 4. Maria Józefacka, Drogo/cenne, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Lublinie, Lublin 2020
 5. Cezary Listowski, Drogowskazy na wietrze, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Lublinie, Lublin 2020
 6. Wojciech Pestka, Mono#dram, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Lublinie, Lublin 2020
 7. Wojciech Pestka, Syrop z kocimiętki, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Lublinie, Lublin 2020
 8. Stanisław Rogala, Zbójnickim szlakiem, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Lublinie, Lublin 2020
 9. Andrzej Samborski, Zwierzę się wam, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Lublinie, Lublin 2020
 10. Zbigniew Strzałkowski, Zaułki pamięci, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Lublinie, Lublin 2020
 11. Józef Zięba, Kończy się Czy się zaczyna, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Lublinie, Lublin 2020
 12. Stanisłąw Żurek , Wiatr znad połonin, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Lublinie, Lublin 2020
 13. Janusz Andrzejczak, Tajemnia, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Warszawie, Warszawa 2020
 14. Anna Bańkowska, Wiersze cytowane, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Warszawie, Warszawa 2020
 15. Teresa Bochwic, Opowiadania prawdziwe, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Warszawie, Warszawa 2020
 16. Tamara Bołdak-Janowska, Szczęście, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Warszawie, Warszawa 2020
 17. Anna Bernat, Miłość i drzewa, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Warszawie, Warszawa 2020
 18. Andrzej Dorobek, Pieśń nigdy nie brzmi tak samo, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Warszawie, Warszawa 2020
 19. Dorota Koman, Jakby mimochodem, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Warszawie, Warszawa 2020
 20. Krzysztof Lipowski, Mysteria, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Warszawie, Warszawa 2020
 21. Monika Milewska, Królowa karnawału, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Warszawie, Warszawa 2020
 22. Mariusz Olbromski, Na szlaku, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Warszawie, Warszawa 2020
 23. Joanna Sendłak, Ostinato – wojenne dni Grażyny Bacewicz, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Warszawie, Warszawa 2020
 24. Agnieszka Stabro, Lądy tymczasowych przelotów, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Warszawie, Warszawa 2020
 25. Przeszłość – to jest dziś, tylko cokolwiek dalej. Antologia 49. Warszawskiej Jesieni Poezji, Związek Literatów Polskich, Warszawa 2020
 26. Juana Ines de la Cruz, Moja bardzo wielka wina… Wiersze wybrane, tłum. Agata Joanna Kornacka, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Warszawa 2020
 27. Wojciech Kudyba, I co dalej?, Pewne Wydawnictwo, Kielce 2020
 28. Józef Baran, W wieku odlotowym, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2020
 29. Joanna Domańska, Budzenie drzew, Biblioteka Analiz, Warszawa 2021
 30. Bożena Ptak, Lęki nieoswojone, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków, Kraków 2021
 31. Bernard Łach, Psalmiki, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków, Kraków 2021
 32. Kacper Płusa, Kobiety polskie, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków, Kraków 2021
 33. Bartłomiej Józef Kucharski OCD, Nocny spacer po ogrodzie, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków, Kraków 2021
 34. Maciej Bieszczad, Kroki, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków, Kraków 2021
 35. Jan Paweł Krasnodębski, Nigdy tu nie wrócę, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków, Kraków 2021
 36. Kinga M. Tyczyńska, Nieludzkie zawsze ludzkie, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków, Kraków 2021
 37. Joanna Matlachowska-Pala, Bezpowrotne, Wydawnictwo Forma, Szczecin 2021
 38. Tomasz Hrynacz, Pies gończy, Wydawnictwo Forma, Szczecin 2021
 39. Marek Pacukiewicz, Wieki średnie, Wydawnictwo Forma, Szczecin 2021
 40. Patryk Kosenda, Największy na świecie drewniany coaster, Fundacja KONTENT, Kraków 2021
 41. Mariusz Sambor, Cztery filary, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Łodzi, Łódź 2021
 42. Paweł Biliński, Bezsynność, Fundacja Duży Format, Warszawa 2021
 43. Krystyna Czarnecka-Ćwiertka, Płyń, Fundacja Duży Format, Warszawa 2021
 44. Bożena Boba-Dyga, #mimośród, Fundacja Duży Format, Warszawa 2021
 45. Hanna Dikta, Jeszcze jestem kobietą, Fundacja Duży Format, Warszawa 2021
 46. Agnieszka Rautman-Szczepańska, Atlas wędrownych tęsknot, Fundacja Duży Format, Warszawa 2021
 47. Iza Smolarek, Obca, Fundacja Duży Format, Warszawa 2021
 48. Dariusz Muszer, Dzieci krótszej nogi Syzyfa, Wydawnictwo FORMA / Fundacja Literatury im. Henryka Berezy, Wrocław 2021

 

Pozycje dofinansowane w ramach Programu Wsparcia Debiutantów

 1. Patryk Kosenda, Robodramy w zieleniakach, Korporacja Ha!art, Kraków 2019
 2. Marcin Podlaski, Trzysta cytryn do trzeciej potęgi tygrysa, Korporacja Ha!art, Kraków 2020
 3. Łukasz Gamrot, Żółć, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Łodzi, Łódź 2020
 4. Tomasz Fijałkowski, Strona bierna, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Łodzi, Łódź 2020
 5. Paweł Bień, Światłoczułość, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Łodzi, Łódź 2021
 6. Marcin Pierzchliński, Voyage, voyage, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Łodzi, Łódź 2021

Pozycje dofinansowane w ramach Projektu Kontynuacje

 1. Wojciech Brzoska Ucho środkowe, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Łódź 2020
 2. Waldemar Jocher, Pieśni (do_)_widzenia, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Łódź 2020
 3. Anna Mochalska, Nie mam pytań, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Łódź 2020
 4. Michał Murowaniecki, Ojce, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Łódź 2020
 5. Andrzej Niewiadomski, Tytuł. Wiersze jednego sezonu, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Łódź 2020
 6. Bartosz Suwiński, Nawie, Wydawnictwo Forma / Fundacja Literatury imienia Henryka Berezy, Szczecin 2020
 7. Charles Kraszewski, Hallo Sztokholm, Pewne Wydawnictwo, Kielce 2021
 8. Wojciech Brzoska, Plejady, Biblioteka Śląska, Katowice 2021
 9. Paweł Majcherczyk, Zaburzenia mowy, Fundacja Duży Format, Warszawa 2021
 10. Rafał Baron, Przygody słowa, Wydawnictwo Anagram, Warszawa 2021
 11. Maciej Dobrzański, Coda oraz to, co po niej, Zaułek Wydawniczy Pomyłka, Szczecin 2021
 12. Dominika Kaszuba, małpki, małpki do domu, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Łodzi, Łódź 2021
 13. Marcin Badura, Złapać rogi za rzycie, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Łodzi, Łódź 2021