Wydawnictwo

Instytut Literatury powstał, by zaspokajać dwie ważne potrzeby życia kulturalnego ‒ udzielać realnego, materialnego wsparcia polskiemu środowisku literackiemu, ze szczególnym uwzględnieniem twórców dzieł niekomercyjnych, oraz dbać o stałe podnoszenie czytelniczych kompetencji odbiorców literatury współczesnej. Jednym ze sposobów realizacji tych zadań jest działalność wydawnicza. Wydajemy wiele serii, z których każda prezentuje literaturę z odmiennej perspektywy. W Kwartalniku Kulturalnym „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat” czytelnik znajdzie najnowsze wiersze i opowiadania polskich twórców, a także eseje, dramaty i wywiady. Biblioteka Literacka Kwartalnika „Nowy Napis” zbiera wartościowe tomy poetyckie, utwory prozatorskie i eseje, w tym książki nagrodzone w Ogólnopolskim Konkursie na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy”. Poruszanie się po labiryncie literatury współczesnej ułatwiają książki składające się na Bibliotekę Krytyki Literackiej Kwartalnika „Nowy Napis”, wydawane wraz z czasopismem, poświęcone ważnym postaciom i zjawiskom literatury polskiej. Poszczególne tomy zawierają monografie pisarzy i antologie ich tekstów albo są zbiorami wypowiedzi najwybitniejszych krytyków literackich. Przedstawicielom świata akademickiego dedykowana jest seria Biblioteka Pana Cogito, w której szczególne miejsce zajmują omówienia twórczości Zbigniewa Herberta i Tadeusza Różewicza, ale publikowane są również artykuły naukowe poświęcone dziełom żyjących poetów i pisarzy. Z kolei Nowa Krytyka i Esej to przestrzeń dla rozwoju nowych dykcji krytycznych, ale również próba nawiązania dialogu między głosami młodoliterackimi i tymi o ugruntowanej recepcji. Serię Pokolenie Solidarności kierujemy do czytelników pragnących poznać przejmujące świadectwa towarzyszące temu wyjątkowemu ruchowi społecznemu.  Seria Dzienników Pandemicznych Instytutu Literatury to zapis zróżnicowanych przeżyć niezwykle trudnego czasu, materiał o wadze niebagatelnej zarówno pod względem artystycznym, jak i socjologicznym.

Biblioteka Literacka Kwartalnika „Nowy Napis”

W serii literackiej publikujemy najciekawsze dzieła, które mogłyby zostać przegapione przez rynek komercyjny – poezję, eseistykę, prozę artystyczną, ambitną prozę gatunkową. Oprócz uznanych autorów, w ramach tej serii swoje książki wydają autorzy wyróżnieni w corocznym Ogólnopolskim Konkursie na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy”. Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy pełnoletni twórcy, niezależnie od dotychczasowego dorobku. Rywalizacja odbywa się w trzech kategoriach: liryka, epika i esej.

 1. Stefan Türschmid, Tancerz, Instytut Literatury/ Animi2, Kraków 2019
 2. Jan Polkowski, Portier i inne opowiadania, Instytut Literatury / Biblioteka„Toposu”, Kraków / Sopot 2019
 3. Bartosz Popadiak, Podzwonne dla Instytutu, Instytut Literatury/ Animi2, Kraków 2019
 4. Tomasz Genow, Kosmos jest ze słów, Instytut Literatury / Animi2, Kraków 2019
 5. Ewa Frączek, niedoskonałości, Instytut Literatury / Dom Literatury w Łodzi / SPP Oddział w Łodzi, Kraków / Łódź 2019
 6. Maciej Filipek, Formalina, Instytut Literatury / Dom Literatury w Łodzi / SPP Oddział w Łodzi, Kraków / Łódź 2019
 7. Adam Leszkiewicz, Apokalipsa psa, Instytut Literatury / SPP Oddział w Łodzi, Kraków / Łódź 2020
 8. Marta Kozłowska, B.Bomb, Instytut Literatury / Animi2, Kraków 2020
 9. Paweł Hohmann, Iskra i kamień, Instytut Literatury / Animi2, Kraków 2020
 10. Łukasz Barys, Wysokie słońce, Instytut Literatury / SPP Oddział w Łodzi, Kraków / Łódź 2020
 11. Damian Kowal, Pieśni, Instytut Literatury / SPP Oddział w Łodzi, Kraków / Łódź 2020
 12. Głód. Antologia Nowego Dokumentu Tekstowego 2020, Instytut Literatury, Kraków 2020
 13. Maciej Taranek, Impresariat, Instytut Literatury / SPP Oddział w Łodzi, Kraków / Łódź 2020
 14. Józef Łobodowski, Komysze (Trylogia ukraińska I), Instytut Literatury, Kraków 2020
 15. Józef Łobodowski, W stanicy (Trylogia ukraińska II), Instytut Literatury, Kraków 2020
 16. Józef Łobodowski, Droga powrotna (Trylogia ukraińska III), Instytut Literatury, Kraków 2020
 17. Piotr Dardziński, Trucizny, Instytut Literatury, Kraków 2021
 18. Grzegorz Pul, Ni szagu nazad, czyli sztuka łowienia wspomnień, Instytut Literatury, Kraków 2021
 19. Tomasz Wojtach, Futurystyka miejska, Instytut Literatury / SPP Oddział w Łodzi, Kraków / Łódź 2021
 20. Wojciech Kopeć, przyjmę/oddam/wymienię:, Instytut Literatury / SPP Oddział w Łodzi, Kraków / Łódź 2021
 21. Pragnienie. Antologia Nowego Dokumentu Tekstowego 2021, Instytut Literatury / SPP Oddział w Łodzi, Kraków / Łódź 2021
 22. Jakub Sęczyk, Święta pracy, Instytut Literatury / SPP Oddział w Łodzi, Kraków / Łódź 2022
 23. Anouk Herman, right into pod tramwaj, Instytut Literatury / SPP Oddział w Łodzi, Kraków / Łódź 2022
 24. Kosmonauci nośnych haseł. Antologia Nowego Dokumentu Tekstowego 2022, Instytut Literatury / SPP Oddział w Łodzi, Kraków / Łódź 2022
 25. Justyna Hankus, Grisaille o zwykłym osiedlu, Instytut Literatury / Fundacja Duży Format, Kraków / Warszawa 2022

Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika „Nowy Napis”

Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika „Nowy Napis” jest serią krytycznoliteracką wydawaną w dużym nakładzie, omawiającą najnowszą twórczość np. poetów i prozaików ostatnio uwzględnionych przez MEN w podstawie programowej w szkołach średnich, a także emigrantów, których twórczość powinna zostać przywrócona polskiej literaturze. Książki, które ukazują się w serii, wraz z kwartalnikiem tworzą pakiet dla bibliotek. Na pojedynczy tom składa się monografia wybranego pisarza oraz antologia jego tekstów, skomponowana przez autora opracowania.

 1. Adrian Gleń, Języki rzeczywistości. O twórczości Juliana Kornhausera, Instytut Literatury, Kraków 2019
 2. Maciej Woźniak, Podróż przez rzeczywistość. O twórczości Marka Nowakowskiego, Instytut Literatury, Kraków 2019
 3. Andrzej Sulikowski, Rynek i coraz dalsze okolice. O twórczości Janusza Szubera, Instytut Literatury, Kraków 2019
 4. Jan Błoński, Język właściwie użyty. Szkice o poezji polskiej drugiej połowy XX wieku, Instytut Literatury, Kraków 2019
 5. Konrad Tatarowski i Renata Nolbrzak, Liryka i polityka. Jacek Bierezin, Zbigniew Dominiak, Zdzisław Jaskuła, Witold Sułkowski – o twórczości poetów podziemnego pisma „Puls”, Instytut Literatury, Kraków 2019
 6. Zbigniew Chojnowski, Postacie kobiecości. O poezji Kazimiery Iłłakowiczówny, Instytut Literatury, Kraków 2019
 7. Katarzyna Szewczyk-Haake, Moralna strona ludzkiego bytu. O twórczości Józefa Wittlina, Instytut Literatury, Kraków 2019
 8. Dorota Heck, Topika, tren i tło. O poezji Wojciecha Wencla, Instytut Literatury, Kraków 2019
 9. Adam Fitas, Tylko prawda jest ciekawa. O twórczości Józefa Mackiewicza, Instytut Literatury, Kraków 2019
 10. Jerzy Sikora, Żywe ryby na piasku. Poeci londyńskich „Kontynentów”, Instytut Literatury, Kraków 2019
 11. Wiesław Ratajczak, Jolanta Nawrot, Ocalone, nieuśmierzone… O twórczości Włodzimierza Odojewskiego, Instytut Literatury, Kraków 2019
 12. Marek Kochan, Dramaty wybrane, Instytut Literatury, Kraków 2019
 13. Magdalena Śniedziewska, Nuta autobiograficzna. O twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Instytut Literatury, Kraków 2019
 14. Agata Janiak, Ten, który widzi. O twórczości literackiej Józefa Czapskiego, Instytut Literatury, Kraków 2020
 15. Andrzej Kijowski, Dzieje literatury pozbawionej sankcji vol. 1, Instytut Literatury, Kraków 2020
 16. Andrzej Kijowski, Dzieje literatury pozbawionej sankcji vol. 2, Instytut Literatury, Kraków 2020
 17. Rafał Brasse, Metaforyczny realizm. O twórczości Tadeusza Gajcego, Instytut Literatury, Kraków 2020
 18. Bartosz Suwiński, Anegdota o istnieniu. O twórczości Haliny Poświatowskiej, Instytut Literatury, Kraków 2020
 19. Ireneusz Staroń, Paulina Subocz-Białek, Nostalgiczna pieśń powrotu. O twórczości Floriana Czarnyszewicza, Instytut Literatury, Kraków 2020
 20. Katarzyna Wójcik, Wojciech Kudyba, Między bytem a niebytem. O twórczości Leszka Elektorowicza, Instytut Literatury, Kraków 2020
 21. Wacław Lewandowski, Poeta niemodny. O twórczości poetyckiej Jana Lechonia, Instytut Literatury, Kraków 2020
 22. Bartosz Małczyński, Wierszem zbawić ludzkość. Poezja Anny Świrszczyńskiej, Instytut Literatury, Kraków 2020
 23. „Rzeczy niepokój”. O twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Instytut Literatury, Kraków 2021
 24. Maciej Nowak, Inaczej przeżyta nowoczesność. O pisarstwie Andrzeja Bobkowskiego, Instytut Literatury, Kraków 2021
 25. Monika Krajewska, Wilcze tropy. O twórczości Mariusza Wilka, Instytut Literatury, Kraków 2021
 26. Lech Giemza, „Rzeka, która cierpi”. O poezji Czesława Miłosza, Instytut Literatury, Kraków 2021
 27. Andrzej Niewiadomski, Przeciw entropii, przeciw arkadii. O pisarstwie Zygmunta Haupta, Instytut Literatury, Kraków 2021
 28. Agata Kłopotowska, „Żyć dla pisania prawdy” O twórczości literackiej Janusza Krasińskiego, Instytut Literatury, Kraków 2021
 29. Antoni Libera, Madame, Instytut Literatury, Kraków 2021
 30. Małgorzata Juda-Mieloch, W cieniu marnego czasu. O twórczości Antoniego Libery, Instytut Literatury, Kraków 2021
 31. Maciej Woźniak, Pisarz idei. Proza Bronisława Wildsteina, Instytut Literatury, Kraków 2021
 32. Józef Wittlin, Orfeusz w piekle XX wieku. Tom 1, Instytut Literatury, Kraków 2021
 33. Józef Wittlin, Orfeusz w piekle XX wieku. Tom 2, Instytut Literatury, Kraków 2021
 34. Tomasz Burek, Niezależność i powinność. Szkice krytycznoliterackie, Instytut Literatury, Kraków 2022
 35. Marcel Woźniak, W klinczu ze światem. O twórczości Leopolda Tyrmanda, Instytut Literatury, Kraków 2022
 36. Czytanie językami. Praktyki interpretacyjne dla nauczycieli, Instytut Literatury, Kraków 2022
 37. Wiesław Paweł Szymański, Osobowość i poetyka. Szkice o literaturze polskiej XX wieku. Tom I, Instytut Literatury, Kraków 2022
 38. Józef Wittlin, Sól ziemi (nowe wydanie krytyczne), Instytut Literatury, Kraków 2022
 39. Dariusz Kulesza, Ćwiczenia z życia. O twórczości Wiesława Myśliwskiego, Instytut Literatury, Kraków 2022
 40. Wiesław Paweł Szymański, Osobowość i poetyka. Szkice o literaturze polskiej XX wieku. Tom II, Instytut Literatury, Kraków 2022
 41. Jan Tomkowski, Słoneczne gospodarstwo. Szkice o literaturze polskiej. Tom I, Instytut Literatury, Kraków 2022
 42. Józef Maria Ruszar, Na ziemi i w niebie. Szkice o ziemskiej i niebieskiej ojczyźnie Jana Polkowskiego, Instytut Literatury, Kraków 2022
 43. Józef Wittlin, Teksty rozproszone. Tom I, Instytut Literatury, Kraków 2022
 44. Jan Tomkowski, Słoneczne gospodarstwo. Szkice o literaturze polskiej. Tom II , Instytut Literatury, Kraków 2023
 45. Józef Wittlin, Teksty rozproszone. Tom II, Instytut Literatury, Kraków 2023
 46. Jolanta Dudek, „Jeśli mi słowo bić przestanie, co mi po sercu”. O twórczości Kazimierza Wierzyńskiego, Instytut Literatury, Kraków 2023
 47. Krzysztof Polechoński, Kronikarz „czasów niepewnych”. O Ferdynandzie Goetlu i jego twórczości, Instytut Literatury, Kraków 2023
 48. Tomasz Garbol, Polskość łacińska. O twórczości literackiej Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Instytut Literatury, Kraków 2023
 49. Wojciech Kudyba, Poezja jest podróżą. O wierszach Janusza Stanisława Pasierba, Instytut Literatury, Kraków 2023
 50. Anna M. Szczepan-Wojnarska, Uwierzyć słowom. O poezji Jerzego Lieberta, Instytut Literatury, Kraków 2023
 51. Maciej Urbanowski, Wojna, śmiech, polityka… Wędrówki po tematach polskiej literatury nowoczesnej, Instytut Literatury, Kraków 2023

Biblioteka Pana Cogito

Instytut Literatury wydaje serię naukową Biblioteka Pana Cogito, która ukazuje się od roku 2004 pod redakcją dr. Józefa Marii Ruszara. Książki wydawane w jej ramach obejmują szeroki wachlarz tematów, wśród których wyróżnia się obecność doświadczenia religijnego i metafizycznego w poezji polskiej XX wieku. Czytelnik znajdzie w Bibliotece Pana Cogito zarówno osobne, autorskie propozycje interpretacyjne wybranych problemów, jak i zbiory artykułów. Dla polskiego odbiorcy wyjątkowo zajmujące mogą okazać się interpretacje wychodzące spod piór badaczy zagranicznych, prezentujących nowe, nieoczywiste ujęcia. Szczególną uwagę poświęcono twórczości Zbigniewa Herberta (na co wskazuje sam tytuł serii) i Tadeusza Różewicza – ich poezja jest badana z wielu perspektyw i przy użyciu rozmaitych narzędzi badawczych, co skutkuje wyjątkowo dogłębnym i błyskotliwym omówieniem. Obecnie Biblioteka Pana Cogito skupia się na badaniu najnowszej poezji polskiej.

 1. Józef Maria Ruszar, Stróż brata swego. Zasada odpowiedzialności w liryce Zbigniewa Herberta, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004
 2. Portret z początku wieku. Twórczość Zbigniewa Herberta – kontynuacje i rewizje, red. W. Ligęza, M. Cicha, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2005
 3. Czułość dla Minotaura. Metafizyka i miłość konkretu w twórczości Zbigniewa Herberta, red. J.M. Ruszar, M. Cicha, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2005
 4. Wyraz wyłuskany z piersi. Szkice o twórczości Zbigniewa Herberta, red. B. Gautier, D. Knysz-Tomaszewska, J.M. Ruszar, M. Zieliński, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2006
 5. Zmysł wzroku, zmysł sztuki. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta. Materiały z Warsztatów Herbertowskich w O wyborach (jesień 2005), cz. 1–2, red. J.M. Ruszar, D. Koman, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2006
 6. Dialog i spór. Zbigniew Herbert a inni poeci i eseiści. Materiały z Warsztatów Herbertowskich w Oborach (wiosna 2006), red. J.M. Ruszar, D. Koman, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2006.
 7. Apostoł w podróży służbowej. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta, red. J.M. Ruszar, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2006
 8. Dagmara Zawistowska-Toczek, Stary poeta. Ars moriendi w późnej twórczości Zbigniewa Herberta, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2008
 9. Anna Mazurkiewicz-Szczyszek, W asyście jakich dzwonów. Obrazy miasta w twórczości Zbigniewa Herberta, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2008
 10. Niepewna jasność tekstu. Szkice o twórczości Zbigniewa Herberta, red. J.M. Ruszar, Wydawnictwo Platan, Kraków 2009
 11. Mateusz Antoniuk, Otwieranie głosu. Studium o wczesnej twórczości Zbigniewa Herberta (do 1957 roku), Wydawnictwo Platan, Kraków 2009
 12. Pojęcia kiełkujące z rzeczy. Filozoficzne inspiracje twórczości Zbigniewa Herberta, red. J.M. Ruszar, Wydawnictwo Platan, Kraków 2010
 13. Bór nici. Wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta, red. M. Mikołajczak, Wydawnictwo Platan, Kraków 2011
 14. Grażyna Szczukiecka, Umrę cały? Rozmowy w cieniu śmierci. Senilna poezja Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta i Jarosława Marka Rymkiewicza, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011
 15. Ewangelia odrzuconego. Szkice w 90. rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza, red. J.M. Ruszar, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011
 16. Między nami a światłem. Bóg i świat w twórczości Zbigniewa Herberta, red. G. Halkiewicz-Sojak, J.M. Ruszar, R. Sioma, Toruń–Kraków 2012
 17. Małgorzata Mikołajczak, „Światy z marzenia”. Echa romantyczne w poezji Zbigniewa Herberta, Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, Zielona Góra–Kraków 2013
 18. Magdalena Śniedziewska, Wierność rzeczywistości. Zbigniew Herbert o postawie wobec świata i problemach jego reprezentacji (album), Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2013
 19. Karol Hryniewicz, Cogito i dubito. Dyskurs estetyczny w poezji Zbigniewa Herberta i Tadeusza Różewicza, Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2014
 20. Józef Maria Ruszar, Słońce republiki. Cywilizacja rzymska w twórczości Zbigniewa Herberta, Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2014
 21. Gąszcz srebrnych liści. Interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta, red. J.M. Ruszar, Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2015
 22. Liryka i fenomenologia. Zbigniew Herbert i Tadeusz Różewicz w kręgu myśli Ingardenowskiej, red. J.M. Ruszar, D. Siwor, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2016
 23. Wojciech Ligęza, Bez rutyny. O poezji Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2016
 24. Józef Maria Ruszar, Wytarty profil rzymskich monet. Ekonomia jako temat literacki w twórczości Zbigniewa Herberta, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2016
 25. W mojej epoce już wymieram. Antologia szkiców o twórczości Jana Polkowskiego (1979–2017), red. J.M. Ruszar, I. Piskorska-Dobrzeniecka, Instytut Myśli Józefa Tischnera – Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2017
 26. Radosław Sioma, Krzesło i zmięta serweta. Szkice o poezji Zbigniewa Herberta, Instytut Myśli Józefa Tischnera – Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2017
 27. Zemsta ręki śmiertelnej. Interpretacje wierszy poetów XX wieku, red. J.M. Ruszar, D. Siwor, Instytut Myśli Józefa Tischnera – Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2017
 28. Michał Januszkiewicz, Być i rozumieć. Rozprawy i szkice z humanistyki hermeneutycznej, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2017
 29. Jan Andrzej Kłoczowski OP, Drogi i bezdroża. Szkice z filozofii religii dla humanistów, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2017
 30. Katarzyna Szewczyk-Haake, Kolce Grünewalda. Nie tylko o ekfrazach, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2018
 31. Joanna Adamowska, „Sens kobaltu”. Zbigniewa Herberta i Tadeusza Różewicza spotkania z malarzami, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2018
 32. Tomasz Tomasik, Poczucie tożsamości. Lektury na marginesach twórczości Zbigniewa Herberta, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2018
 33. Nie powinien przysyłać Syna. Etyczne i metafizyczne aspekty twórczości Zbigniewa Herberta, JMR Trans-Atlantyk, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2018
 34. Świat piękny i bardzo różny. Szkice o wojażach Pana Cogito, JMR Trans-Atlantyk, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2018
 35. Jan Andrzej Kłoczowski OP, U źródeł nowoczesnego myślenia o religii. Szkice z filozofii religii dla humanistów, JMR Trans-Atlantyk, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2018
 36. Widziałem Go. Literatura wobec doświadczenia religijnego, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2018
 37. Szkoda, że Cię tu nie ma. Filozofia religii a postsekularyzm jako wyzwanie nowych czasów, JMR Trans-Atlantyk, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2018
 38. Paweł Panas, Zagubiony wpośród obcych. Zygmunt Haupt – pisarz, wygnaniec, outsider, Wydawnictwo Naukowe ATH, Instytut Literatury, Bielsko-Biała – Kraków 2019
 39. Czy są jakieś pytania? Szkice o najnowszej literaturze polskiej, Instytut Literatury, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Kraków–Warszawa 2019
 40. Jakże samotny na niepewnej drodze! O tłumaczeniach literatury polskiej, Instytut Literatury, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Kraków–Warszawa 2019
 41. Józef Maria Ruszar, Mane, tekel, fares. Obrazy Boga w twórczości Tadeusza Różewicza, Wydawnictwo Naukowe ATH, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Bielsko-Biała–Kraków 2019
 42. Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Od pierwszej do drugiej wojny światowej, Wydawnictwo Naukowe ATH, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Bielsko-Biała – Kraków 2019
 43. Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Od pokolenia wojennego do Nowej Fali, Wydawnictwo Naukowe ATH, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Bielsko-Biała – Kraków 2019
 44. Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Przełom XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe ATH, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Bielsko-Biała – Kraków 2019
 45. Stanisław Gawliński, Nomadyzm po polsku. Szkice o literaturze współczesnej, Instytut Literatury, Kraków 2019
 46. Tomasz Dalasiński, „Jadąc do ciebie”. Szkice o poezji Jacka Podsiadły, Instytut Literatury/Wydawnictwo Naukowe UKSW, Kraków/Warszawa 2019
 47. Wojciech Wencel, Wierzyński. Sens ponad klęską. Biografia poety, Instytut Literatury, Kraków 2020
 48. Kłusownik i myśliwi. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta, Instytut Literatury, Kraków 2020
 49. Inny świat w literaturze narodów. Konteksty, życiorysy, interpretacje, Instytut Literatury, Kraków 2020
 50. Józef Maria Ruszar, Zapasy ze światem Zbigniewa Herberta. Esej o życiu pisarzy w czasach pierwszych sekretarzy, Instytut Literatury, Kraków 2020
 51. Adrian Gleń, (Nie)zupełnie prywatnie. Studia i szkice o literaturze współczesnej, Instytut Literatury, Kraków 2021
 52. Stanisław Gawliński, Szkoła poetycka Józefa Czechowicza. O awangardzie (nie tylko) lubelskiej, Instytut Literatury, Kraków 2021
 53. Odmiany pograniczności. Szkice o literaturze współczesnej i najnowszej, Instytut Literatury, Kraków 2021
 54. Tadeusz Sucharski, Literatura polska z sowieckiego „domu niewoli”. Poetyka. Aksjologia. Twórcy, Instytut Literatury, Kraków 2021
 55. Świat nie wywalczony. Szkice o uniwersach Józefa Łobodowskiego, Instytut Literatury, Kraków 2021
 56. Czapski raz jeszcze… Errata do biografii Józefa Czapskiego, Instytut Literatury, Kraków 2021
 57. Dzienniki stanu pandemii (czytane z perspektywy socjologii codzienności), Instytut Literatury / Nomos, Kraków 2021
 58. Oblicza antybohatera. Literatura, filozofia, popkultura, Instytut Literatury, Kraków 2021
 59. Grażyna Halkiewicz – Sojak, Znalazłem ciszę… Tadeusz Różewicz w szkole Cypriana Norwida, Instytut Literatury, Kraków 2021
 60. Ustanowione przez poetę. Szkice w stulecie urodzin Tadeusza Różewicza, tom I, Instytut Literatury, Kraków 2021
 61. Ustanowione przez poetę. Szkice w stulecie urodzin Tadeusza Różewicza, tom II, Instytut Literatury, Kraków 2021
 62.  Wojciech Wencel, Lechoń. Rycerz i faun. Biografia poety, Instytut Literatury, Kraków 2021
 63. Milcząca wzajemność. Inspiracje artystyczne młodego Karola Wojtyły, Instytut Literatury, Kraków 2021
 64. Justyna Baran, Żywioł i duch. O wyobraźni pneumatoforycznej Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Instytut Literatury, Kraków 2022
 65. Marian Kisiel, Kairos. Szkice o poematach Karola Wojtyły, Instytut Literatury, 2022
 66. Historia i los. Szkice o twórczości Władysława Lecha Terleckiego, Instytut Literatury, Kraków 2022
 67. Czytanie Lechonia, Instytut Literatury, Kraków 2022
 68. Piotr Prachnio, Miasto potencjalne. Warszawa w latach 1945-1980 w wybranych utworach prozy polskiej, Instytut Literatury, Kraków 2022
 69. Elżbieta Wróbel, Reporter rzeczywistości. O międzywojennej prozie Jalu Kurka, Instytut Literatury, Kraków 2022
 70. Ewa Goczał, Negatywy. Poetyki apofatyczne Aleksandra Wata i Piotra Matywieckiego, Instytut Literatury, Kraków 2022
 71. Agnieszka Komorowska, Wyobraźnia. Osoba. Teodramat. Antropologia poetycka w dramaturgii Cypriana Norwida i Karola Wojtyły, Instytut Literatury, Kraków 2022
 72. Wyobrażone, nieminione… Tadeusz Nowak i jego twórczość, Instytut Literatury, Kraków 2022
 73. Ireneusz Staroń, Fuga i rap. O poezji Krzysztofa Koehlera z lat 1986-1998, Instytut Literatury, Kraków 2023
 74. Adam Regiewicz, Rozbieranie Madonny. Ponowoczesna proza polska wobec pobożności maryjnej, Instytut Literatury, Kraków 2023

Nowa Krytyka i Esej

Nowa Krytyka i Esej to seria wydawnicza pod redakcją naukową prof. dra hab. Andrzeja Niewiadomskiego, dra Józefa Marii Ruszara  i dra hab. Radosława Siomy. W jej skład wchodzą tomy poświęcone zarówno poszczególnym autorom (np. Roman Honet), jak i całym środowiskom twórczym (takim jak Biuro Literackie). Serii przyświeca cel poszerzenia pola krytycznego i oddania głosu najnowszym, niezwykle prężnie rozwijającym się, ośrodkom krytycznym. Nowa Krytyka i Esej to nie tylko przestrzeń dla rozwoju nowych dykcji krytycznych, ale również próba nawiązania dialogu między głosami młodoliterackimi i tymi o ugruntowanej recepcji.

 1. Bowiem zmarli podróżują szybko. Szkice o twórczości Romana Honeta, Instytut Literatury, Kraków 2020
 2. Przemysław Rojek, Niewyraźna pewność, że życie jest piękne. O poezji Romana Honeta, Instytut Literatury, Kraków 2020
 3. Fort Legnica, Port Wrocław, Stacja Literatura. 25-lecia Biura Literackiego, Instytut Literatury, Kraków 2020
 4. Kazimierz Nowosielski, Czułość i ślad. O tym, co kto pokochał, Instytut Literatury, Kraków 2021
 5. Psem i kością. Recepcja poezji Tomasza Pułki do roku 2021, wybór i opracowanie Paweł Kaczmarski, Instytut Literatury, Kraków 2021
 6. Między realizmem a filozofią. Antologia tekstów krytycznych o prozie Bronisława Wildsteina, wybór i opracowanie Maciej D. Woźniak, Instytut Literatury, Kraków 2021
 7. Paweł Kaczmarski, Oporne komunikaty. Strategie znaczenia w poezji współczesnej, Instytut Literatury / Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Kraków-Łódź 2021
 8. Moja muza jest siostrą nicości. Wybór tekstów o poezji Wojciecha Wencla, Instytut Literatury, Kraków 2022
 9. Na dzień dzisiejszy. Antologia tekstów krytycznych o poezji Jerzego Jarniewicza, Instytut Literatury, Kraków 2022
 10. Agnieszka Komorowska, Promieniowanie teatru. Ostatni dramat Karola Wojtyły jako wyzwanie interpretacyjne i inscenizacyjne, Instytut Literatury, 2022
 11. Adrian Gleń, Światło wiersza. Rzecz o twórczości Wojciecha Kassa, Instytut Literatury, 2022
 12. Tomasz Chlewiński, Spotkanie przy studni. Szkice literackie, Instytut Literatury, 2023
 13. Kamil Suskiewicz, Pomiędzy rozpaczą, szyderstwem a zachwytem. O twórczości Tadeusza Zubińskiego, Instytut Literatury, 2023

Pokolenie Solidarności

Opowieść o czasach „Solidarności” i ludziach musi być konkretna, w miarę różnorodna, uwzględniać region i miejsce zamieszkania, płeć, wiek, wykształcenie, środowisko zawodowe, a także kulturowe i etniczne zaplecze. Dlatego interesują nas osobiste opowiadania, pamiątki i artefakty, zdjęcia i w ogóle wszystko, co jest związane z historiami indywidualnymi, a nie tylko z dziejami zbiorowymi. Stworzenie wielkiego grupowego portretu pokolenia „Solidarności” jest ciągle możliwe, choć najstarsi uczestnicy już nie żyją. Ale nawet po nich zachowały się nagrane lub zapisane wypowiedzi, zdjęcia, dzienniki, pamiętniki lub listy z więzienia, do których chcemy dotrzeć. Są to nie tylko dokumenty epoki, które mogą zainteresować historyków czy socjologów, lecz również – literatura faktu mająca powodzenie u zwykłych Czytelników. Interesujące są także wspomnienia bliskich, zwłaszcza dzieci. Choć same nie brały udziału w wydarzeniach politycznych, to przecież świat dorosłych zapisał się w ich pamięci, czasami – niestety – tragicznie.

 1. Ewa Kubasiewicz-Houée, Bez prawa powrotu, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka / Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego / Instytut Literatury, Kraków 2021
 2. Ewa i Michał Bukojemscy, Bez kontroli uboli, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka / Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego / Instytut Literatury, Kraków 2021
 3. Piotr S. Załuski, Dziennik Grodkowski. Moje 172 dni internowania, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka / Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego / Instytut Literatury, Kraków 2021
 4. Jacek Adamczyk, Czas przeszły dokonany. Dzienniki, wspomnienia, szkice 1976 – 1989, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka / Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego / Instytut Literatury, Kraków 2021
 5. Internowani w Nowym Wiśniczu i Załężu k. Rzeszowa. Tom 1. Dzienniki i relacje, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka / Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego / Instytut Literatury, Kraków 2021
 6. Internowani w Nowym Wiśniczu i Załężu k. Rzeszowa. Tom 2. Wspomnienia, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka / Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego / Instytut Literatury, Kraków 2022
 7. Pokolenie Solidarności. Antologia, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka / Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego / Instytut Literatury, Kraków 2023
 8. Jarosław Broda, Ślady, Księgarnia Akademicka / Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego / Instytut Literatury, Kraków 2023
 9. Stefan Szaciłowski, Ocalone z kipiszu. 13 grudnia 1981 – 24 lipca 1982, Księgarnia Akademicka / Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego / Instytut Literatury, Kraków 2023

Dzienniki Pandemiczne Instytutu Literatury

Największy lęk, ale i fascynację, rodzi to, co nieznane – dlatego wiosenny atak epidemii i związane z nim zamknięcie było doświadczeniem tak dojmu­jącym. Seria Dzienników Pandemicznych Instytutu Literatury to zapis zróżnicowanych przeżyć niezwykle trudnego czasu, materiał o wadze niebagatelnej zarówno pod względem artystycznym, jak i socjologicznym.

 1. Wiosnę odwołano. Antologia dzienników pandemicznych, Instytut Literatury / Oficyna Wydawnicza Volumen, Kraków / Warszawa 2020
 2. Walery Butewicz, Jacek Adamczyk, Miłosz Tomkowicz, Świat w grupie ryzyka, Instytut Literatury / Oficyna Wydawnicza Volumen, Kraków / Warszawa 2020
 3. Jan Polkowski, Pandemia i inne plagi, Instytut Literatury / Oficyna Wydawnicza Volumen, Kraków / Warszawa 2020

Biblioteka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

Biblioteka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich to seria literacka będąca owocem współpracy Stowarzyszenia z Instytutem Literatury. Do jej współtworzenia zostali zaproszeni wszyscy członkowie SPP. Spośród nadesłanych propozycji selekcji książek przeznaczonych do wydania dokonała komisja wyznaczona przez Stowarzyszenie, działając w pełni suwerennie i bez konsultacji programowych z Instytutem Literatury.

 1. Krystyna Lenkowska, Kiedy byłam rybą (lub ptakiem), Stowarzyszenie Pisarzy Polskich / Instytut Literatury, Kraków 2020
 2. Lesław Nowara, Ość wieloryba, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich / Instytut Literatury, Kraków 2020
 3. Krzysztof Lisowski, Domy dni. Antologia osobista, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich / Instytut Literatury, Kraków 2020
 4. Bogdan Jaremin, Egotyki i niewiersze, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich / Instytut Literatury, Kraków 2020
 5. Zygmunt Ficek, Kiełkujące ziarno piasku, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich / Instytut Literatury, Kraków 2020
 6. Marek Czuku, Jedenaście metafor, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich / Instytut Literatury, Kraków 2020
 7. Adam Ziemianin, Jesienne linie papilarne, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich / Instytut Literatury, Kraków 2020
 8. Jerzy Lesław Ordan, Przez dzień, przez noc, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich / Instytut Literatury, Kraków 2020
 9. Krzysztof Rudowski, BLUE, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich / Instytut Literatury, Kraków 2020
 10. Dawid Jung, #spam,  Stowarzyszenie Pisarzy Polskich / Instytut Literatury, Kraków 2020

Pozostałe pozycje współwydane

 1. Jan Polkowski, Piotr Legutko, Ryzyko bycia Polakiem, Instytut Literatury / Animi2, Kraków 2019
 2. Jan Polkowski, Rozmowy z Różewiczem, Instytut Literatury, Kraków 2020
 3. Julio Cortazar, Powracająca ceremonia, tłum. Jacek Lyszczyna, Biblioteka Śląska w Katowicach / Instytut Literatury / Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, Katowice / Kraków / Jaworzno 2020
 4. Maciej Mazurek, Żywioły, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu / Instytut Literatury, Sopot / Kraków 2020
 5. Mirosław Dzień, Ptaki, ptaszki, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu / Instytut Literatury, Sopot / Kraków 2020
 6. Zygmunt Ficek, Na przedprożach baśni, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu / Instytut Literatury, Sopot / Kraków 2020
 7. Bogdan Jaremin, Słowa i liczby, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu / Instytut Literatury, Sopot / Kraków 2020
 8. ranek / mane. eseje – szkice – przyczynki krytyczne. antologia „toposu”, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu / Instytut Literatury, Sopot / Kraków 2020
 9. południe / meridies. proza. antologia „toposu”, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu / Instytut Literatury, Sopot / Kraków 2020
 10. wieczór / vespera. poezja. antologia „toposu”, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu / Instytut Literatury, Sopot / Kraków 2020
 11. Aleksandra Dańczyszyn, Kochanie, Fundacja Duży Format / Instytut Literatury, Warszawa / Kraków 2020
 12. Barbara Gruszka-Zych, Mój cukiereczek, Wydawnictwo Ursines / Instytut Literatury, Czeladź / Kraków 2020
 13. Jarosław Jakubowski, Witaj Barabaszu, Agencja Dramatu i Teatru ADiT / Instytut Literatury, Warszawa / Kraków 2020
 14. Maciej Bieszczad, Ulewa, Oficyna Wydawnicza ATUT / Instytut Literatury, Wrocław / Kraków 2020
 15. Adam Ziemianin, W niewidzialnych dłoniach Boga, Biblioteka Kraków i Instytut Literatury, Kraków 2020
 16. Marian Niżyński, Kawaler księżycowy, Biblioteka Kraków i Instytut Literatury, Kraków 2020
 17. Świat artystycznych fascynacji młodego Karola Wojtyły, Biblioteka Kraków i Instytut Literatury, Kraków 2020
 18. Stefan Türschmid, Struna/ Wyspa Nazino, Biblioteka Analiz / Instytut Literatury, Warszawa – Kraków 2021
 19. Emily Dickinson, O śmierci, poetach i pszczołach. Wiersze zebrane, tom pierwszy, tłum. Janusz Solarz, Zaułek Wydawniczy Pomyłka / Instytut Literatury, Szczecin – Kraków 2021  
 20. Emily Dickinson, O cierpieniu, kobietach i kwiatach. Wiersze zebrane, tom drugi , tłum. Janusz Solarz, Zaułek Wydawniczy Pomyłka / Instytut Literatury, Szczecin – Kraków 2021  
 21. Emily Dickinson, O Bogu, wieczności i ptakach. Wiersze zebrane, tom trzeci, tłum. Janusz Solarz, Zaułek Wydawniczy Pomyłka / Instytut Literatury, Szczecin – Kraków 2021  
 22. Ernest Bryll, Zapiski. Wiersze publikowane w latach 1958-1996, Edycja Świętego Pawła / Instytut Literatury, Częstochowa – Kraków 2021
 23. Ernest Bryll, Szara godzina. Wiersze publikowane w latach 2000-2o15, Edycja Świętego Pawła / Instytut Literatury, Częstochowa – Kraków 2021
 24. Ernest Bryll, Ma się ku wieczorowi. Wiersze niepublikowane z lat 2014-2020, Edycja Świętego Pawła / Instytut Literatury, Częstochowa – Kraków 2021
 25. Andrzej Błażewicz, Dramaty historyczne, Polska Kompania Teatralna /Instytut Literatury, Kraków 2021
 26. Jarosław Jakubowski, Marek Kochan, Antoni Winch, Dramaty pandemiczne, Polska Kompania Teatralna /Instytut Literatury, Kraków 2021

Pozycje dofinansowane w ramach Tarczy dla literatów

 1. Adam Ziemianin, Jesienne linie papilarne, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Lublinie, Lublin 2020
 2. Elżbieta Cichla-Czarniawska, Mimochodem, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Lublinie, Lublin 2020
 3. Zbigniew Fronczek, Trzydzieści trzy po trzy, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Lublinie, Lublin 2020
 4. Maria Józefacka, Drogo/cenne, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Lublinie, Lublin 2020
 5. Cezary Listowski, Drogowskazy na wietrze, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Lublinie, Lublin 2020
 6. Wojciech Pestka, Mono#dram, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Lublinie, Lublin 2020
 7. Wojciech Pestka, Syrop z kocimiętki, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Lublinie, Lublin 2020
 8. Stanisław Rogala, Zbójnickim szlakiem, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Lublinie, Lublin 2020
 9. Andrzej Samborski, Zwierzę się wam, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Lublinie, Lublin 2020
 10. Zbigniew Strzałkowski, Zaułki pamięci, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Lublinie, Lublin 2020
 11. Józef Zięba, Kończy się Czy się zaczyna, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Lublinie, Lublin 2020
 12. Stanisłąw Żurek , Wiatr znad połonin, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Lublinie, Lublin 2020
 13. Janusz Andrzejczak, Tajemnia, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Warszawie, Warszawa 2020
 14. Anna Bańkowska, Wiersze cytowane, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Warszawie, Warszawa 2020
 15. Teresa Bochwic, Opowiadania prawdziwe, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Warszawie, Warszawa 2020
 16. Tamara Bołdak-Janowska, Szczęście, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Warszawie, Warszawa 2020
 17. Anna Bernat, Miłość i drzewa, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Warszawie, Warszawa 2020
 18. Andrzej Dorobek, Pieśń nigdy nie brzmi tak samo, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Warszawie, Warszawa 2020
 19. Dorota Koman, Jakby mimochodem, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Warszawie, Warszawa 2020
 20. Krzysztof Lipowski, Mysteria, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Warszawie, Warszawa 2020
 21. Monika Milewska, Królowa karnawału, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Warszawie, Warszawa 2020
 22. Mariusz Olbromski, Na szlaku, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Warszawie, Warszawa 2020
 23. Joanna Sendłak, Ostinato – wojenne dni Grażyny Bacewicz, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Warszawie, Warszawa 2020
 24. Agnieszka Stabro, Lądy tymczasowych przelotów, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Warszawie, Warszawa 2020
 25. Przeszłość – to jest dziś, tylko cokolwiek dalej. Antologia 49. Warszawskiej Jesieni Poezji, Związek Literatów Polskich, Warszawa 2020
 26. Juana Ines de la Cruz, Moja bardzo wielka wina… Wiersze wybrane, tłum. Agata Joanna Kornacka, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Warszawa 2020
 27. Wojciech Kudyba, I co dalej?, Pewne Wydawnictwo, Kielce 2020
 28. Józef Baran, W wieku odlotowym, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2020
 29. Zbigniew Stawrowski, Solidarność znaczy więź AD 2020, Instytut Myśli Józefa Tischnera / Państwowy Instytut Wydawniczy, Kraków 2020
 30. Jan Polkowski, Łyżka ojca, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2020
 31. Antonina Grzegorzewska, Ifigenia i inne dramaty, Księgarnia Akademicka, Kraków 2021
 32. Szymon Bogacz, Sorry Polsko, Księgarnia Akademicka, Kraków 2021
 33. Marek Kochan, Wybór dramatów, Księgarnia Akademicka, Kraków 2021
 34. Anna Wakulik, Błąd wewnętrzny, Księgarnia Akademicka, Kraków 2021
 35. Paweł Krupa, Ryszard – Ułan z Wolnej Europy, Wydawnictwo TEST, Lublin 2020
 36. Joanna Domańska, Budzenie drzew, Biblioteka Analiz, Warszawa 2021
 37. Antologia tekstów literackich kwartalnika „Wyspa”, Biblioteka Analiz, Warszawa 2021
 38. Sylwia Jaworska, Echo serca, Biblioteka Śląska, Katowice 2021
 39. Piotr Lamprecht, Fabryka papieru, Biblioteka Śląska, Katowice 2021
 40. Michał Muszalik, Hotel Globo, Biblioteka Śląska, Katowice 2021
 41. Dorota Szatters, Jerozolima. Fragment większej całości, Biblioteka Śląska, Katowice 2021
 42. Joanna Lewandowska, Kreaturia, Biblioteka Śląska, Katowice 2021
 43. Enormi Stationis, Duat, Biblioteka Śląska, Katowice 2021
 44. Agata Chyłek, Awatary, Biblioteka Śląska, Katowice 2021
 45. Agata Cichy, Lokatorka, Biblioteka Śląska, Katowice 2021
 46. Krzysztof Muszyński, Ma na noc, Biblioteka Śląska, Katowice 2021
 47. Jan Strządała, Milczenie, Biblioteka Śląska, Katowice 2021
 48. Krystyna Lenkowska, Balkon, Fundacja „Słowo i Obraz”, Augustów 2021
 49. Bożena Ptak, Lęki nieoswojone, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków, Kraków 2021
 50. Bernard Łach, Psalmiki, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków, Kraków 2021
 51. Kacper Płusa, Kobiety polskie, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków, Kraków 2021
 52. Bartłomiej Józef Kucharski OCD, Nocny spacer po ogrodzie, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków, Kraków 2021
 53. Maciej Bieszczad, Kroki, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków, Kraków 2021
 54. Jan Paweł Krasnodębski, Nigdy tu nie wrócę, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków, Kraków 2021
 55. Małgorzata Oczak, Pobaw się ze mną, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków, Kraków 2021
 56. Magdalena Podobińska, Ocalały karp, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków, Kraków 2021
 57. Marzena Dąbrowa Szatko, Przez ucho igielne, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków, Kraków 2021
 58. Maciej Bujanowicz, Punkt wyjścia, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków, Kraków 2021
 59. Marek Czuku, Wędrowniczek, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków, Kraków 2021
 60. Małgorzata Misiewicz, Wiersze lanckorońskie, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków, Kraków 2021
 61. Eryk Ostrowski, Wolne fale, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków, Kraków 2021
 62. Jan Strządała, Z ciemności ciała, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków, Kraków 2021
 63. Kinga M. Tyczyńska, Nieludzkie zawsze ludzkie, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków, Kraków 2021
 64. Patryk Kosenda, Największy na świecie drewniany coaster, Fundacja KONTENT, Kraków 2021
 65. KONTENT wybrany – antologia, Fundacja KONTENT, Kraków 2021
 66. Łukasz Kucharczyk, Granty i smoki, Pewne Wydawnictwo, Kielce 2021
 67. Zdzisław Antolski, Kapsuła czasu, Pisarze.pl, Warszawa 2021
 68. Anna Maria Musz, Okiść, Pisarze.pl, Warszawa 2021
 69. Wiersze na murach 2010-2020 – antologia, Fundacja Poemat, Kraków 2021
 70. Arystofanes, Chmury, Fundacja Świętego Mikołaja, Warszawa 2021
 71. Leo Strauss, Ksenofont o Sokratesie, Fundacja Świętego Mikołaja, Warszawa 2021
 72. Leo Strauss, O Machiavellim, Fundacja Świętego Mikołaja, Warszawa 2021
 73. Francois Daguet, Polityka wg św. Tomasza, Fundacja Świętego Mikołaja, Warszawa 2021
 74. Ksenofont, Uczta, Fundacja Świętego Mikołaja, Warszawa 2021
 75. Aleksander Wat, Mój wiek, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2021
 76. Stanisław Vincenz, Na wysokiej połoninie. Wybór, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2021
 77. Dariusz Marcinek, Oddalenia, MBP im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie, Tarnów 2021
 78. Józef Franciszek Wójcik, Cząstka z pamiętnika, wydanie własne autora
 79. Aarne Puu, Dalej niż dalej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2021
 80. Bożena Kaczorowska, Litania do groszku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2021
 81. Michał Piętniewicz, Tadeusz Nowak. Poeta karnawału, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2021
 82. Mariusz Sambor, Cztery filary, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Łodzi, Łódź 2021
 83. Agata Ludwikowska, Granit, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Łodzi, Łódź 2021
 84. Próby negocjacji. Szkice o laureatach konkursu im. Jacka Bierezina, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Łodzi, Łódź 2021
 85. Krystyna Czarnecka, Płyń, Fundacja Duży Format, Warszawa 2021
 86. Bożena Boba-Dyga, #mimośród, Fundacja Duży Format, Warszawa 2021
 87. Hanna Dikta, Jeszcze jestem kobietą, Fundacja Duży Format, Warszawa 2021
 88. Agnieszka Rautman-Szczepańska, Atlas wędrownych tęsknot, Fundacja Duży Format, Warszawa 2021
 89. Iza Smolarek, Obca, Fundacja Duży Format, Warszawa 2021
 90. Jacek Maria Hohensee, Czas przeszły złożony ponownie, Fundacja Duży Format, Warszawa 2021
 91. Iwona Rusek, Dramaty radiowe, Fundacja Duży Format, Warszawa 2021
 92. Lena Pelowska, Marcjanna idzie na wojnę, Fundacja Duży Format, Warszawa 2021
 93. Aleksander Wierny, Słabnące światło sierpniowego słońca, Fundacja Duży Format, Warszawa 2021
 94. Agata Stawska, W południe, Fundacja Duży Format, Warszawa 2021
 95. Maciej Kulis, Zona, Fundacja Duży Format, Warszawa 2021
 96. Mariusz Sambor, I wszyscy go opuścili…, Wydawnictwo Anagram, Warszawa 2021
 97. Dariusz Muszer, Dzieci krótszej nogi Syzyfa, Wydawnictwo FORMA / Fundacja Literatury im. Henryka Berezy, Wrocław 2021
 98. Andrzej Ballo, Albowiem, Wydawnictwo FORMA / Fundacja Literatury im. Henryka Berezy, Wrocław 2021
 99. Jarosław Jakubowski, Bardzo długa zima, Wydawnictwo FORMA / Fundacja Literatury im. Henryka Berezy, Wrocław 2021
 100. Joanna Matlachowska-Pala, Bezpowrotne, Wydawnictwo FORMA / Fundacja Literatury im. Henryka Berezy, Wrocław 2021
 101. Lech M. Jakób, Ćwiczenia z nieobecności, Wydawnictwo FORMA / Fundacja Literatury im. Henryka Berezy, Wrocław 2021
 102. Wojciech Czaplewski, Książeczka wyjścia, Wydawnictwo FORMA / Fundacja Literatury im. Henryka Berezy, Wrocław 2021
 103. Adrian Gleń, M [małe prozy], Wydawnictwo FORMA / Fundacja Literatury im. Henryka Berezy, Wrocław 2021
 104. Tomasz Hrynacz, Pies gończy, Wydawnictwo FORMA / Fundacja Literatury im. Henryka Berezy, Wrocław 2021
 105. Kazimierz Kyrcz Jr, Punk Ogito, Wydawnictwo FORMA / Fundacja Literatury im. Henryka Berezy, Wrocław 2021
 106. Marek Czuku, Róbta co chceta, Wydawnictwo FORMA / Fundacja Literatury im. Henryka Berezy, Wrocław 2021
 107. Marek Pacukiewicz, Wieki średnie, Wydawnictwo FORMA / Fundacja Literatury im. Henryka Berezy, Wrocław 2021
 108. Tomasz Pyzik, Ćwiczenia ratunkowe. Szkice o książkach, które koniecznie trzeba przeczytać, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2021
 109. Bartłomiej Siwiec, Domysły na temat Ruxa, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2021
 110. Wojciech Banach, Mecz z Realem, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2021
 111. Marek Rapnicki, Nieświęta ziemia, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2021
 112. Michał Czorycki, Ciąg dalszy, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2021
 113. Maciej Krzyżan, 33 wiersze albo powidoki, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2021
 114. Artur D. Liskowacki, Szkliwo, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2021
 115. Janusz Nowak, W nawiasie, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2021
 116. Jacek F. Brzozowski (Józef Franciszek Fert), Kilka zdań co nienowe, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie, Lublin 2021
 117. Andrzej Samborski, Ulicami Lublina, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie, Lublin 2021
 118. Józef Zięba, Pożegnanie z Wołyniem, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie, Lublin 2021
 119. Wojciech Pestka, Bezsenne, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie, Lublin 2021
 120. Piotr Kobielski-Grauman, Opowiadania spod znaku „ach i… gadu-gadu”, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie, Lublin 2021
 121. Stanisław Kieroński, Bosy i bogaty, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie, Lublin 2021
 122. Zbigniew Włodzimierz Fronczek, Anioły, diabły i kobiety, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie, Lublin 2021
 123. Józef Czechowicz, Wybór wierszy, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie, Lublin 2021
 124. Wacław Iwaniuk, Wybór wierszy, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie, Lublin 2021
 125. Józef Łobodowski, Wybór wierszy, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie, Lublin 2021
 126. Krzysztof Paczuski, Wybór wierszy, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie, Lublin 2021
 127. Ewa Eysymontt, Con-Cordia i inne wiersze, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Warszawa 2021
 128. Szczęsny Wroński, Czas się weselić, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Warszawa 2021
 129. Zofia Zarębianka, Majaki, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Warszawa 2021
 130. Nicolas Bouvier, Na zewnątrz i w środku, tłum. A. Dutka-Mańkowska, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Warszawa 2021
 131. Sylwia Gibaszek, Układy izolowane, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Warszawa 2021
 132. Waldemar Żyszkiewicz, Wertep historii / piruet stulecia, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Warszawa 2021
 133. Waldemar Okoń, Dniewnik, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Warszawa 2021
 134. Kazimierz Świegocki, Mickiewicz egzystencjalny, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Warszawa 2021
 135. Stanisław Janke, Mòrzkùlowie, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Warszawa 2021
 136. Barbara Szczepańska „Judyta”, RÓWNANIA Z TRZEMA NIE/Ś/WIADOMYMI MĘŻCZYZNAMI, czyli burzliwe życie małej Pi i małej Mi, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Warszawa 2021
 137. Andrzej Chąciński, Wkrótce nadejdzie świt, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Warszawa 2021
 138. Jolanta Cywińska, Władcy czterech ścian, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Warszawa 2021
 139. Krzysztof D. Szatrawski, Wszędzie, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Warszawa 2021
 140. Michał Dąbrowski, Wszystko wydaje się niepełne, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Warszawa 2021
 141. Roland Barthes, Racine, Wydawnictwo Eperons-Ostrogi, Kraków 2021
 142. Michel Foucault, Filozof zamaskowany, Wydawnictwo Eperons-Ostrogi, Kraków 2021
 143. Julia Kristeva, Historie miłosne, Wydawnictwo Eperons-Ostrogi, Kraków 2021
 144. Thomas Pynchon, Niepojętny uczeń. Wczesne opowiadania, Wydawnictwo Eperons-Ostrogi, Kraków 2021
 145. Piotr Müldner-Nieckowski, Żywica, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2021
 146. Piotr Gociek, Widzenia Enneasza, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2021
 147. Krystyna Rodowska, Cudze moje. Wiersze (wybór przekładów poezji z lat 1968-2020), Wydawnictwo Officyna, Kraków 2021
 148. Leszek Engelking, Moje maski, moje twarze. Wybrane przekłady poetyckie, Wydawnictwo Officyna, Kraków 2021
 149. Robert Tekieli, Bramy rany, Angel House, Aleksandrów 2021
 150. Marian Kisiel, Książka o śmierci Siergieja Andriejewskiego, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2021
 151. Józef Fert, Cyprian Norwid, Vade-mecum i pozostałe wiersze z lat 1865-1883, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
 152. Maria Cieśla-Korytowska, Mickiewicz. Kategorie-idee-konteksty, Wydawnictwo Avalon
 153. Wojciech Kruszewski, Adam Mickiewicz, Dziady. Poema, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
 154. Antologia poezji Przywracanie, Księgarnia Akademicka, Kraków 2022
 155. Przy(e)wracanie: Antologia opowiadań, Księgarnia Akademicka, Kraków 2022
 156. Tomasz Berrached, Manowce, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich w Łodzi, Łódź 2022
 157. Bożena Boba-Dyga, Sprężyna, Fundacja Duży Format, Warszawa 2022
 158. Monika Brągiel, Nie przegram, mając plan ucieczki, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich w Łodzi, Łódź 2022
 159. Paweł Chmielewski, Obywatel Szrajbman, Stowarzyszenie Twórcze „ZENIT”, Kielce 2022
 160. Aleksandra Dańczyszyn, Nieludzki dramat, Agencja Dramatu i Teatru „ADiT”, Warszawa 2022
 161. Anna Dwojnych, Nocne zabawy w dużych miastach, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich w Łodzi, Łódź 2022
 162. Agnieszka Ginko, Aż tyle, Wydawnictwo Pro Libris, Zielona Góra 2022
 163. Michalina Janyszek, Podróż do kieszeni, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich w Łodzi, Łódź 2022
 164. Samantha Kitsch, Jojjo, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich w Łodzi, Łódź 2022
 165. Katarzyna Klakla, Czerwony las, Fundacja Duży Format, Warszawa 2022
 166. Charles Kraszewski, Skowycik, Pewne Wydawnictwo, Kielce 2022
 167. Konrad Ludwicki, O Schulzu. Egzystencji, erotyzmie i myśli… Repliki i fikcje, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2022
 168. Łukasz Müldner-Nieckowski, Piotr Müldner-Nieckowski, Wielki słownik frazeologiczny, Wydawnictwo Aula, Podkowa Leśna 2022
 169. Alicja Patey-Grabowska, Szept Gai, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2022
 170. Jan Polkowski, Gdy Bóg się waha. Poezje 1977-2017, Księgarnia Akademicka , Kraków 2022
 171. Jan Polkowski, Gdy Bóg się waha. Poezje 2018-2022, Księgarnia Akademicka, Kraków 2022
 172. Zbigniew Jerzyna, Wybór wierszy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2022
 173. Dominika Niedźwiedź, Jak Tadeusz Żeleński stworzył Boya. Strategia, autokreacje, wizerunki, Księgarnia Akademicka, Kraków 2022
 174. Marija Kamenska, Bliscy nieznajomi, SPP Odział w Gdańsku, Gdańsk 2022
 175. Urszula Sieńkowska-Cioch, Dwie trzecie wody, Fundacja Słowo i Obraz, Augustów 2022
 176. Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska, Prawo natury, Księgarnia Akademicka, Kraków 2022
 177. Piotr Wojciechowski, Kochanek Królowej Roku, Biblioteka Analiz, Warszawa 2022
 178. Bohdan Wrocławski, Wybór wierszy, Pisarze.pl, Warszawa 2022
 179. Katarzyna Zwolska-Płusa, Prząśniczki, Anagram, Warszawa 2022
 180. Jakub Skurtys, Światy nierównoległe – o kobiecych i męskich głosach w poezji ostatnich lat, Fundacja Duży Format, Warszawa 2022
 181. Anna Musiał, #bodypain, Fundacja Duży Format, Warszawa 2022
 182. Ludwik Filip Czech, Więcej, Fundacja Duży Format, Warszawa 2022
 183. Katarzyna Fetlińska, nie ma nic o piłce nożnej, Fundacja Duży Format, Warszawa 2022
 184. Daria Kompf, Ptaszyna, Fundacja Duży Format, Warszawa 2022
 185. Jacek Mroczek, Ja, Ty, oni, Fundacja Duży Format, Warszawa 2022
 186. Maya Baczyńska, Ojcowizna, Fundacja Duży Format, Warszawa 2022
 187. Weronika Machała, Bieguny, Fundacja Duży Format, Warszawa 2022
 188. Poetyka ucha. O wierszach Wojciecha Brzoski, Biblioteka Śląska, Katowice 2022
 189. Stanisław Kalina Jaglarz, Gościć sójki, Biblioteka Śląska, Katowice 2022
 190. Sylwia Jaworska, Pustynia, Biblioteka Śląska, Katowice 2022
 191. Joanna Lewandowska, Baśnienie, Biblioteka Śląska, Katowice 2022
 192. Krzysztof Muszyński, Po lekku, Biblioteka Śląska, Katowice 2022
 193. Marzena Orczyk-Wiczkowska, Abisal, Biblioteka Śląska, Katowice 2022
 194. Czesław Markiewicz, Prowincje mojego imperium. Zaimki świata, Anagram, Warszawa 2022
 195. Andrzej Kosmowski, Jeszcze jedna noc, Anagram, Warszawa 2022
 196. Katarzyna Brus-Marszczyk, Marszczki, Anagram, Warszawa 2022
 197. Małgorzata Kwiecień, Awokado, Anagram, Warszawa 2022
 198. Joanna Wicherkiewicz, WielkoLUDY, Anagram, Warszawa 2022
 199. Mariusz Sambor, I wszyscy go opuścili…, Anagram, Warszawa 2022
 200. Poezja to nomadka, Anagram, Warszawa 2022
 201. Katarzyna Miller, Krople, Anagram, Warszawa 2022
 202. Franciszek Lime, Formy odbioru. Poetyckie przekazy z Bezrzecza i Szczecina, Wydawnictwo FORMA / Fundacja Literatury imienia Henryka Berezy, Szczecin 2022
 203. Zbigniew Chojnowski, Tyle razy nie wiem, Wydawnictwo FORMA / Fundacja Literatury imienia Henryka Berezy, Szczecin 2022
 204. Maciej Bieszczad, Miejsce spotkania, Wydawnictwo FORMA / Fundacja Literatury imienia Henryka Berezy, Szczecin 2022
 205. Wojciech Czaplewski, Dzieje poezji polskiej, Wydawnictwo FORMA / Fundacja Literatury imienia Henryka Berezy, Szczecin 2022
 206. Marek Czuku, Nudne wiersze, Wydawnictwo FORMA / Fundacja Literatury imienia Henryka Berezy, Szczecin 2022
 207. Jarosław Jakubowski, Dzień, w którym umarł Belmondo, Wydawnictwo FORMA / Fundacja Literatury imienia Henryka Berezy, Szczecin 202
 208. Halszka Olsińska, Przebyt, Wydawnictwo FORMA / Fundacja Literatury imienia Henryka Berezy, Szczecin 2022
 209. Karol Samsel, Fitzclarence, Wydawnictwo FORMA / Fundacja Literatury imienia Henryka Berezy, Szczecin 2022
 210. Bartosz Suwiński, Dutki, Wydawnictwo FORMA / Fundacja Literatury imienia Henryka Berezy, Szczecin 2022
 211. Jerzy Sikora, Życie bez karnawału. Szkice krytycznoliterackie, Fundacja Słowo i Obraz, Augustów 2022
 212. Erazm Stefanowski, Za grosz świętości, Fundacja Słowo i Obraz, Augustów 2022
 213. Beata Bronakowska, wróże, podróże, Fundacja Słowo i Obraz, Augustów 2022
 214. Młodość rodzi podziw, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków, Kraków 2022
 215. Bernard Łach, Psalmiki, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków, Kraków 2022
 216. Krzysztof Walczewski, Ekspres do kawy, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków, Kraków 2022
 217. Maciej Bujanowicz, Punkt wyjścia, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków, Kraków 2022
 218. Beata Kurek, Wiersze wybrane, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków, Kraków 2022
 219. Monika Pietkiewicz, Oderwani światem, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków, Kraków 2022
 220. W tym samym języku. Tom II, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków, Kraków 2022
 221. France Prešeren, Poezje, tłum. Katarina Šalamun-Biedrzycka, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków, Kraków 2022
 222. Zygmunt Ficek, Dusza ogrodu, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków, Kraków 2022
 223. Kacper Płusa, Dziennik Poliszynela, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków, Kraków 2022
 224. Eryk Ostrowski, Dla syna, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków, Kraków 2022
 225. Jadwiga Malina, Teoria powtórzeń, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków, Kraków 2022
 226. Krzysztof Rudowski, Apokryf, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków, Kraków 2022
 227. Anna Wojnarska-Maińska, Zagubiona w mieście, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków, Kraków 2022
 228. Szczęsny Wroński, Zaczyn, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków, Kraków 2022
 229. Wreszcie! Szkice o pierwszej serii Kolekcji Literackiej, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Warszawa, Warszawa 2022
 230. Adam Lizakowski, Pieszycka księga umarłych, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Warszawa, Warszawa 2022
 231. Marek Pękala, Nieśpiewy historyczne, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Warszawa, Warszawa 2022
 232. Bartłomiej Siwiec, Samotny mężczyzna spokojnie konsumuje fasolkę Heinza, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Warszawa, Warszawa 2022
 233. Małgorzata Szyszko-Kondej, Stara baba zapomniała umrzeć, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Warszawa, Warszawa 2022
 234. Grzegorz Walczak, Gdy zagra róg czyli o Polsce pieśń, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Warszawa, Warszawa 2022
 235. Szkicownik. O pisarzach lubelskich 2, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Lublin, Lublin 2022
 236. Zbigniew Włodzimierz Fronczek, Koniec świata w Lublinie, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Lublin, Lublin 2022
 237. Józef Zięba, Łabędzi śpiew, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Lublin, Lublin 2022
 238. Elżbieta Cichla-Czarniawska, Wydobądź się oddychaj, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Lublin, Lublin 2022
 239. Wojciech Pestka, Przejście, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Lublin, Lublin 2022
 240. Stanisław Rogala, Rozrzucone paciorki, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Lublin, Lublin 2022
 241. Stanisław Żurek, Powroty, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Lublin, Lublin 2022
 242. Andrzej Samborski, Nie tylko COVID. Wiersze i prozy, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Lublin, Lublin 2022

Pozycje dofinansowane w ramach Programu Wsparcia Debiutantów

 1. Patryk Kosenda, Robodramy w zieleniakach, Korporacja Ha!art, Kraków 2019
 2. Marcin Podlaski, Trzysta cytryn do trzeciej potęgi tygrysa, Korporacja Ha!art, Kraków 2020
 3. Łukasz Gamrot, Żółć, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Łodzi, Łódź 2020
 4. Tomasz Fijałkowski, Strona bierna, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Łodzi, Łódź 2020
 5. Paweł Bień, Światłoczułość, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Łodzi, Łódź 2021
 6. Marcin Pierzchliński, Voyage, voyage, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Łodzi, Łódź 2021

Pozycje dofinansowane w ramach Projektu Kontynuacje

 1. Wojciech Brzoska Ucho środkowe, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Łódź 2020
 2. Waldemar Jocher, Pieśni (do_)_widzenia, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Łódź 2020
 3. Anna Mochalska, Nie mam pytań, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Łódź 2020
 4. Michał Murowaniecki, Ojce, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Łódź 2020
 5. Andrzej Niewiadomski, Tytuł. Wiersze jednego sezonu, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Łódź 2020
 6. Bartosz Suwiński, Nawie, Wydawnictwo Forma / Fundacja Literatury imienia Henryka Berezy, Szczecin 2020
 7. Charles Kraszewski, Hallo Sztokholm, Pewne Wydawnictwo, Kielce 2021
 8. Wojciech Brzoska, Plejady, Biblioteka Śląska, Katowice 2021
 9. Paweł Majcherczyk, Zaburzenia mowy, Fundacja Duży Format, Warszawa 2021
 10. Rafał Baron, Przygody słowa, Wydawnictwo Anagram, Warszawa 2021
 11. Maciej Dobrzański, Coda oraz to, co po niej, Zaułek Wydawniczy Pomyłka, Szczecin 2021
 12. Dominika Kaszuba, małpki, małpki do domu, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Łodzi, Łódź 2021
 13. Marcin Badura, Złapać rogi za rzycie, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Łodzi, Łódź 2021

Pozycje wydane we współpracy z zagranicznymi wydawnictwami

Instytut Literatury zajmuje się współpracą z wydawnictwami zagranicznymi, publikując tłumaczenia dzieł polskich w językach obcych. Nawiązano współpracę z rosyjskimi, ukraińskimi, angielskimi oraz hiszpańskimi instytucjami wydającymi zarówno poezję (m.in. Okrągłe oko pogody Janusza Szubera), jak i eseje literaturoznawcze (Mane, tekel, fares. Obrazy Boga w twórczości Tadeusza Różewicza Józefa Marii Ruszara) polskich autorów. Do naszych partnerów należą takie wydawnictwa jak: ukraińskie Litopys i Krok, rosyjskie Baltrus i Limbach, brytyjski Glagoslav, rumuńskie Casa Cărţii de Ştiinţă oraz Ratio et Revelatio, hiszpańskie Ediciones Facta, bułgarskie VBB Publishing House.

Ukraina

Litopys: 1) Юзеф Марія Рушар, Мене, текел, перес. Образи Бога у творчості Тадеуша Ружевича, wyd. Litopis, 2020, 978-83-66359-62-8.

 • Ukraińskojęzyczna wersja książki Józefa Marii Ruszara Mene tekel fares. Obrazy Boga w twórczości Tadeusza Różewicza.
 • Po ukraińsku: http://www.litopys.lviv.ua/content/mene-tekel-peres-obrazy-boga-u-tvorchosti-tadeusha-ruzhevycha

Krok: 2) Войцех Венцель, Imago mundi, wyd. Krok, 2020

3) Ян Польковський, Розмови з Ружевичем, wyd. Krok, 2020,  978-83-66359-60-4.

4) Януш Шубер, Кругле око погоди та інші вірші, wyd. Krok, 2021, Kanon Polski, 978-83-66359-66-6.

 • Ukraińskojęzyczna wersja książki Janusza Szubera Okrągłe oko pogody
 • Po ukraińsku: https://krokbooks.com/portfolio/януш-шубер-кругле-око-погоди-та-інші-ві/

5) Анна Фрайліх, Василь Махно. Ім’я батька, wyd. Krok 2021, Tarcza dla literatów, 978-83-66765-91-7

Rosja

6) Януш Шубер, Ничему не удивляюсь, Чеслав Милош, Стихотворения из сборника “Хроники” (1987) [w:] «Иностранная литература» 2020/6. ISSN 0130-6545

7)  Ян Польковский,  Быть может еще существует поэзия, Кшиштоф Шатравский, Из разных книг, Анджей Бобковский, Наброски пером (Франция 1940-1944), Юзеф Мария Рушар, “Солидарность”. Это случилось со мной, Яцек Качмарский, Баллады о времени и свободе [w:] «Иностранная литература» 2021/6, cпециальный номер: Польша за пределами Польши / Polska poza Polską. ISSN 0130-6545

 • Wybór wierszy Jana Polkowskiego, Krzysztofa Szatrawskiegi i Jacka Kaczmarskiego, fragment książki Andrzeja Bobkowskiego Szkice piórkiem oraz tekst Józefa Marii Ruszara Solidarność. Przeżyłem to sam w specjalnym polskim numerze miesięcznika “Inostrannaja literatura” wydanym przy wsparciu i udziale IL. Wymienione materiały zostały w całości sfinansowane przez IL.
 • Po rosyjsku: https://www.labirint.ru/books/811899/

Baltrus  8) Войцех Венцель, Imago Mundi. Образ мира, wyd. Baltrus, 2020, 978-83-66359-57-4.

9) Ян Польковский, Беседы с Ружевичем, wyd. Baltrus, 2019, ISBN 978-5-89647-400-5 ISBN (IL) 978-83-66359-23-9

10) Януш Шубер, Круглый глаз погоды и другие стихи, wyd. Baltrus, 2020, 978-83-66359-65-9.

Limbach 11) Юзеф Мария Рушар, Солнце республики. Римская цивилизация в творчестве Збигнева Херберта, wyd. Iwana Limbacha, 2019, ISBN 978-5-89059-373

12) Войцех Лигензa, Не по канону. О поэзии Виславы Шимборской и Збигнева Херберта, wyd. Iwana Limbacha, 2021, 978-83-66359-70-3.

Rumunia

13) Jan Polkowski, Pandemia și alte dezastre. Însemnări martie-iulie 2020, wyd. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2021, ISBN: 978-606-17-1841-2