Wydawnictwo

Ważną częścią działań Instytutu Literatury są publikacje: literackie, krytyczne i naukowe.

Realizując zadania statutowe, wydajemy kwartalnik kulturalny „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat”, któremu towarzyszą popularne monografie poświęcone pisarzom i krytykom literatury polskiej XX wieku wydawane w ramach serii Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika „Nowy Napis”.

Kontynuujemy także edycję serii „Biblioteka Pana Cogito”, ukazującej się od roku 2004 pod redakcją Józefa Marii Ruszara, na którą składają się książki poświęcone literaturze i szeroko pojętej humanistyce.

W planach wydawniczych Instytutu Literatury są również utwory literackie i filozoficzne, przede wszystkim będące pokłosiem organizowanych przez nas konkursów oraz przyznawanych stypendiów i nagród. Wspieramy też, merytorycznie i finansowo, projekty wydawnicze innych instytucji kultury.

Wydane publikacje

Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika „Nowy Napis”

 1. Adrian Gleń, Języki rzeczywistości. O twórczości Juliana Kornhausera
 2. Maciej Woźniak,Podróż przez rzeczywistość. O twórczości Marka Nowakowskiego
 3. Andrzej Sulikowski, Rynek i coraz dalsze okolice. O twórczości Janusza Szubera
 4. Jan Błoński, Język właściwie użyty. Szkice o poezji polskiej drugiej połowy XX wieku, red. Wojciech Kudyba
 5. Konrad Tatarowski i Renata Nolbrzak, Liryka i polityka. Jacek Bierezin, Zbigniew Dominiak, Zdzisław Jaskuła, Witold Sułkowski – o twórczości poetów podziemnego pisma „Puls”
 6. Zbigniew Chojnowski, Postacie kobiecości. O poezji Kazimiery Iłłakowiczówny, Kraków 2019.
 7. Katarzyna Szewczyk-Haake, Moralna strona ludzkiego bytu. O twórczości Józefa Wittlina, Kraków 2019.
 8. Dorota Heck, Topika, tren i tło. O poezji Wojciecha Wencla, Kraków 2019

Biblioteka Pana Cogito

 1. Katarzyna Szewczyk-Haake, Kolce Grünewalda. Nie tylko o ekfrazach
 2. Tomasz Tomasik, Poczucie tożsamości. Lektury na marginesach twórczości Zbigniewa Herberta
 3. Joanna Adamowska, „Sens kobaltu”. Zbigniewa Herberta i Tadeusza Różewicza spotkania z malarzami
 4. Paweł Panas, Zagubiony wpośród obcych. Zygmunt Haupt – pisarz, wygnaniec, outsider

Biblioteka Literacka Kwartalnika „Nowy Napis”: