Turniej Jednego Wiersza to wydarzenie towarzyszące spotkaniom promocyjnym Kwartalnika Kulturalnego „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat”. Zasady są proste: każdy z biorących udział w Turnieju odczytuje zgromadzonym jeden wiersz swojego autorstwa. Następnie jury, w skład którego wchodzą autorzy występujący na danym spotkaniu promocyjnym „Nowego Napisu”, wskazuje najlepszy spośród prezentowanych utworów. Aby Turniej się odbył, chęć udziału w nim muszą zgłosić minimum trzy osoby.

Turniej Jednego Wiersza ma formę otwartą – w jego ramach mogą swoją twórczość zaprezentować wszyscy biorący udział w spotkania promocyjnych kwartalnika „Nowy Napis” (z wyłączeniem zaproszonych gości i prowadzących). Nie ma żadnych ograniczeń związanych z wiekiem czy dotychczasowym dorobkiem literackim. Warunkiem uczestnicywa jest, by odczytany podczas Turnieju wiersz nie był nigdy wcześniej publikowany (także w internecie) ani nagradzany w innych konkursach poetyckich.

Nagrodą w Turnieju Jednego Wiersza jest publikacja zwycięskiego utworu na portalu „Nowy Napis Online”.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w Turniejach Jednego Wiersza zostały opisane w regulaminie (PDF).