Instytut Literatury ogłasza powstanie nowej serii wydawniczej – Biblioteki Literackiej Kwartalnika „Nowy Napis”. Oprócz zaplanowanych pozycji, tworzyć ją będą także książki nagrodzone w Ogólnopolskim Konkursie na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy”.

Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy pełnoletni twórcy, niezależnie od dotychczasowego dorobku. Rywalizacja odbywać się będzie w trzech kategoriach:
a) Liryka – autorskie tomy poezji składające się z maksymalnie pięćdziesięciu wierszy;
b) Epika – powieści lub zbiory opowiadań liczące sobie maksymalnie 360 000 znaków ze spacjami;
c) Esej – zbiory esejów liczące sobie maksymalnie 360 000 znaków ze spacjami.

Utwory w formacie plików .rtf, .doc lub .docx należy przesyłać mailowo na adres konkurs@instytutliteratury.eu. Nieprzekraczalny termin zgłoszenia dzieła to 7 czerwca 2019 roku. W treści maila należy podać imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail oraz przesłać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Literatury w celu udziału w I Ogólnopolskim Konkursie na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy”, w tym na ewentualną publikację mojego nazwiska jako laureata ww. konkursu”.

Temat maila zgłoszeniowego musi mieć następującą postać: „Zgłoszenie na konkurs – KATEGORIA”, gdzie w miejsce słowa „Kategoria” należy wstawić nazwę kategorii, w której będzie oceniany przesłany utwór.

Oceny nadesłanych zestawów dokona powołane przez organizatora jury, którego skład zostanie ogłoszony najwcześniej po zakończeniu okresu nadsyłania zgłoszeń, a najpóźniej podczas uroczystości przyznania nagród.

Uroczystość ogłoszenia wyników odbędzie się 6 lipca w siedzibie Instytutu Literatury w Krakowie.

Regulamin konkursu

Załącznik do regulaminu