Instytut Literatury serdecznie zaprasza do przesyłania zgłoszeń na kolejną, szesnastą już, edycję Warsztatów Herbertowskich, która odbędzie się w dniach 7-12 września we Lwowie, mieście narodzin Zbigniewa Herberta. Głównym tematem tegorocznych Warsztatów będzie twórczość Józefa Łobodowskiego, wielkiego zwolennika zbliżenia polsko-ukraińskiego. Referaty będą wygłaszane w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim (z tłumaczeniem na język polski).

  1. Temat główny: „Ataman Łoboda” – Twórczość Józefa Łobodowskiego (1909 – 1988) – biografia, interpretacje, wątki polsko-ukraińskie.
  2. Temat: Rok Herlinga-Grudzińskiego – Gustaw Herling-Grudziński i literatura łagrowa dawnego „obozu socjalistycznego” (obcokrajowców ze Wschodu prosi się o przedstawienie literatury łagrowej ich krajów).
  3. Temat: Polska literatura najnowsza (po roku 1989). Interpretacje lub problemy translatorskie związane z literaturą polską XX/XXI w.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału i zgłoszenia tematu do 8 czerwca 2019 (prosimy wypełnić Kartę zgłoszenia i wysłać na adres mailowy: warsztaty.herbertowskie@instytutliteratury.eu).

Tradycyjnie nie ma wpisowego. Organizator zapewnia pobyt (noclegi i wyżywienie). Uczestnicy otrzymają najnowsze publikacje Biblioteki Pana Cogito z poprzednich Warsztatów.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc, organizator zastrzega sobie prawo do wyboru najciekawszych referatów. Doktoranci proszeni są ponadto o załączenie rekomendacji pracownika naukowego.

Karta zgłoszeniowa dla uczestników z Polski.

Karta zgłoszeniowa dla uczestników spoza kraju.