Instytut Literatury – nowo powołana narodowa instytucja kultury – oficjalnie rozpoczął działalność. Uroczystego otwarcia siedziby Instytutu w Krakowie dokonali wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński oraz p.o. dyrektora dr Józef Maria Ruszar.

Ministerstwo zdecydowało się na powołanie Instytutu Literatury dla dopełnienia działalności dwóch istniejących jednostek – Instytutu Książki i Państwowego Instytutu Wydawniczego. Liczymy na to, że współdziałanie tych instytucji przyniesie liczne korzyści zarówno czytelnikom, jak i całemu środowisku literackiemu – mówi prof. Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Istotą misji Instytutu Literatury jest promowanie polskiej literatury współczesnej, wspieranie twórczości o charakterze niekomercyjnym i przygotowanie czytelników do samodzielnej, pogłębionej analizy ważnych zjawisk kultury najnowszej. Instytut animuje bieżące życie literackie, organizuje spotkania z literatami i konferencje gromadzące znawców literatury polskiej, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Zaprasza do współpracy aktywnych twórców, zarówno tych cieszących się już powszechnym uznaniem, jak i dopiero budujących swoją pozycję w świecie kultury. Instytut prowadzi też szeroko zakrojoną działalność wydawniczą – wydaje m.in. kwartalnik „Nowy Napis” oraz towarzyszącą mu serię krytycznoliteracką.

Nowa seria literacka

P.o. dyrektora IL, Józef Maria Ruszar, zapowiedział także uruchomienie nowej serii wydawniczej – Biblioteki Literackiej Kwartalnika „Nowy Napis”. Oprócz zaplanowanych pozycji, publikowane w niej mają być książki-laureatki uczestników I Ogólnopolskiego Konkursu na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy”.

– Przyznamy nagrody, w postaci wydania książek w naszej serii oraz honorarium, w trzech kategoriach – jurorzy oceniać będą nadesłane zbiory wierszy, esejów i opowiadań – mówi Ruszar. – Nagrodzone pozycje zostaną przez nas opublikowane najdalej do końca maja 2020 roku.

Ze szczegółowym regulaminem konkursu zapoznać się można na stronie internetowej Instytutu.

Konferencje i publikacje

W pierwszych miesiącach naukowej działalności IL poświęci wiele miejsca „powrotowi emigrantów do Kraju”. Na konferencji prasowej została zaprezentowana praca naukowa Pawła Panasa o Zygmuncie Haupcie, wydana w serii Biblioteka Pana Cogito (Zagubiony wpośród obcych. Zygmunt Haupt – pisarz, wygnaniec, outsider), a planowane są dalsze pozycje z okazji 70. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej. Zamówiono monografie takich pisarzy-emigrantów jak Józef Wittlin, Józef Czapski, a także Gustaw Herling-Grudziński. Szczególnie istotną postacią będzie Józef Łobodowski, urodzony 110 lat temu. To właśnie twórczości tego pisarza poświęcona będzie międzynarodowa konferencja naukowa, która odbędzie się już w dniach 15–25 maja w Hiszpanii, a także następna – szesnasta już – edycja Warsztatów Herbertowskich.

– Tegoroczne Warsztaty odbędą się we Lwowie – mieście narodzin Zbigniewa Herberta – obecnie  ukraińskim mieście Lviv. Referaty będą wygłaszane w językach: polskim, ukraińskim i rosyjskim. Pamiętamy o tym, że Józef Łobodowski był wielkim orędownikiem zbliżenia polsko-ukraińskiego – wyjaśnił Józef Maria Ruszar, ogłaszając nabór na międzynarodową konferencję.