Szczerze mówiąc, kategoria pokolenia nigdy nie była mi do niczego potrzebna” – zaznacza stanowczo Roman Bobryk w dyskusji z Józefem Ruszarem, Michałem Januszkiewiczem, Małgorzatą Peroń, Radosławem Siomą i Zofią Zarębianką. To właśnie kategoria pokolenia w literaturze będzie nas zajmowała tym razem.

Spojrzenie poetów na tę kwestię przedstawimy w rozmowie Romana Honeta z Joanną Mueller, Joanną Lech i Edwardem Pasewiczem, którzy ustosunkowują się do własnej przynależności pokoleniowej. Nieco inne światło na problem rzuca Andrzej Szpulak w tekście o polskiej szkole filmowej. Najciekawsze debiuty poetyckie ostatniej dekady omówią krytycy towarzyszący tym debiutom: Monika Glosowitz, Marta Koronkiewicz, Paweł Kaczmarski, Dawid Kujawa, Klaudia Muca i Jakub Skurtys.

W dziale „Ars Poetica” znajdziemy tym razem szkice Macieja Bieszczada, Mirosława Dzienia, Romana Honeta i Adama Wiedemanna, który w „Liryce” zaprezentuje też ciekawą korespondencję poetycką z młodym poetą, Filipem Matwiejczukiem. O wierszach Martyny Buliżańskiej napisała dla nas Anna Mochalska, a Jarosław Nowosad pochylił się nad nowymi utworami Łukasza Jarosza. W tym sąsiedztwie znajdziemy wiersze innego laureata Nagrody im. Wisławy Szymborskiej – Romana Honeta, a także Marcina Jurzysty, którego twórczość swoim komentarzem opatrzył Rafał Gawin.

Marcin Bałczewski i Maciej Bieszczad zaprezentują nam swoje premierowe opowiadania, natomiast dramat Wojciecha Tomczyka Wielka Improwizacja dziejący się 3 maja 1967 roku zamknie literacką część drugiego numeru „Nowego Napisu”. Między innymi tego, że czas akcji jest tutaj nieprzypadkowy, dowiemy się ze szkicu krytycznego Łukasza Kucharczyka.

Ze względu na okoliczność czterdziestej rocznicy pierwszej wizyty Jana Pawła II w Polsce, przypomnimy treść jego homilii na wzgórzu Lecha. Jerzy Sikora w szkicu towarzyszącym opowie nam o kazaniu jako gatunku literackim.

Za oprawę graficzną numeru dziękujemy tym razem Krzysztofowi Dydo, który udostępnił nam wybór prac polskiej szkoły plakatu ze swojej kolekcji i dołączył opowieść o historii swoich zbiorów; tę prezentację – oraz cały niniejszy numer „Nowego Napisu” – zamyka szkic Pauliny Ornatowskiej, przybliżający czytelnikom specyfikę i fenomen polskiej szkoły plakatu oraz problematykę sztuki plakatu jako takiej.

 

 

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne / 5

Pokoleniowość / 7

Po co nam pokolenia? Rozmowa JÓZEFA MARII RUSZARA z dr. hab. ROMANEM BOBRYKIEM, prof. MICHAŁEM JANUSZKIEWICZEM, dr MAŁGORZATĄ PEROŃ, dr. hab. RADOSŁAWEM SIOMĄ, prof. ZOFIĄ ZARĘBIANKĄ / 9

ANDRZEJ SZPULAK
Ułomności nieskorygowane  / 20

Odrębność ludzi piszących
Z JOANNĄ LECH, JOANNĄ MUELLER I EDWARDEM PASEWICZEM rozmawia ROMAN HONET / 30

Poetyckie debiuty dekady / 38

MONIKA GLOSOWITZ
Nauka o ptakach Michała Książka, Atomy Urszuli Zajączkowskiej / 39

MARTA KORONKIEWICZ
Kanada Tomasza Bąka, Pamięć zewnętrzna Radosława Jurczaka  / 44

PAWEŁ KACZMARSKI
Język korzyści Kiry Pietrek, Splendida realta Ilony Witkowskiej / 50

DAWID KUJAWA
Stacja wieży ciśnień Dawida Mateusza, Clubbing Kamila Brewińskiego / 56

KLAUDIA MUCA
Nakarmić kamień Bronki Nowickiej, b Michała Prankego / 61

JAKUB SKURTYS
repetytorium Macieja Taranka, Apokalipsa. After party Piotra Przybyły /  66

 

Ars Poetica /  71

MACIEJ BIESZCZAD
Kiedy zacząłem pisać, nie wiedziałem jeszcze / 73

MIROSŁAW DZIEŃ
W ogrodzie miedzy smokami. Dlaczego piszę? / 78

ROMAN HONET
O sprawach pisania własnego / 86

ADAM WIEDEMANN
Wiersze dobre i wiersze słabe  / 88

 

Liryka / 93

MARTYNA BULIŻAŃSKA
euston: sylwia (6 V 2006 / 95
west end: martine (15 III 2008) / 96
hornchurch: rocky (2 V 2006) / 96

ANNA MOCHALSKA
Wiersze jak się patrzy. O poezji i obrazach Martyny Buliżańskiej / 97

MIROSŁAW DZIEŃ
Schody (podwójnie) / 102
Trzecia godzina  / 103
Zachęty / 103

ROMAN HONET
sylweriusz i mietta / 104
pokrewieństwo / 104
o astronaucie roztrzaskanym w głogu / 105

ŁUKASZ JAROSZ
Sad / 106
Wiatr, wiersz najbielszy / 106
Jupiter / 106
Metrum / 107
Ujęcie / 107

JAROSŁAW NOWOSAD
Szukam słów, które zwrócą mi ciebie. O pięciu nowych wierszach Łukasza Jarosza / 108

MARCIN JURZYSTA
Spin-off / 114
Dzisiaj bajki będą płynąć wenflonem / 115
Ogień świętego Antoniego / 115
Wycinanka / 116
Lato ogrzewa stare zdjęcia i dawne ciała / 116

RAFAŁ GAWIN
Wolne i szybkie amerykanki. O wierszach Marcina Jurzysty / 117

FILIP MATWIEJCZUK / ADAM WIEDEMANN
Korespondencja poetycka [lipiec 2018] / 124

 

Epika / 133

MARCIN BAŁCZEWSKI
Murek, murek, a za murkiem las i pole / 135

MACIEJ BIESZCZAD
Marek / 141

 

Dramat / 175

WOJCIECH TOMCZYK
Wielka Improwizacja / 177

ŁUKASZ KUCHARCZYK
Kuszenie Gustawa, czyli Konrad na stadionie.
Wokół Wielkiej Improwizacji Wojciecha Tomczyka / 205

 

Szkice / 211

JAN PAWEŁ II
Homilia w czasie Mszy Świętej odprawionej na Wzgórzu Lecha  / 213

JERZY SIKORA
Pierwszym słowem był pocałunek ojczystej ziemi. O kazaniach Karola Wojtyły / 213

 

Sztuka / 235

KRZYSZTOF DYDO
Krótka historia mojej kolekcji / 237

PAULINA ORNATOWSKA
Oprawa pewnych treści / 237