W piątek 15.11.19 w Instytucie Literatury odbyło się spotkanie poświęcone książce poetyckiej Krzysztofa Szeremety pod tytułem Czarne poszetki (2019), która ukazała się nakładem Domu Literatury w Łodzi / Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi.

Książkę Czarne poszetki można kupić tutaj.

Krzysztof Szeremeta jest poetą urodzonym w 1990 roku, autorem tomu Nowy dokument tekstowy (Gniezno 2011), arkusza Długi dystans (Wrocław 2009). Publikował w prasie, mieszka w Krakowie. Spotkanie poprowadził Adam Leszkiewicz, który pytał autora Czarnych poszetek między innymi o motywy acedii i nostalgii w jego najnowszej książce, papiestwo jako zjawisko estetyczne, użyteczność korpomowy w poezji oraz piłkę nożną.

Rafał Gawin pisze o projekcie poetyckim Szeremety:

Czarnymi poszetkami Krzysztof Szeremeta powraca po ośmioletniej przerwie, serwując wiersze melodyjne, rytmiczne, ale i w pewien metafizyczno-antykapitalistyczny sposób ascetyczne. Pisze o prostych miłościach i braku zainteresowań: sport jest tutaj wyłącznie wymówką, ale jak silnie lirycznie uzasadnioną! Ale jak to jest napisane!”