Instytut Literatury ogłasza rozpoczęcie naboru prac na drugą edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy”. Zgłoszenia przyjmowane są w trzech kategoriach – liryka, epika oraz esej – do 5 kwietnia 2020 roku. Zwycięskie książki zostaną wydane w serii Biblioteka Literacka Kwartalnika „Nowy Napis”, a ich autorzy zainkasują atrakcyjne honorarium. 

UWAGA!
W związku ze szczególną sytuacją, w jakiej obecnie żyjemy, postanowiliśmy zwiększyć pulę nagród oraz liczbę osób wyróżnionych w ramach II Ogólnopolskiego Konkursu na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy”.
Oprócz zaplanowanych nagród głównych w postaci honorarium i wydania zwycięskiej książki w każdej kategorii, nasi jurorzy będą także uważnie czytać Państwa zbiory wierszy, esejów i opowiadań pod kątem wybrania z nich pojedynczych najlepszych tekstów. Ich autorom zaproponujemy płatną publikację w antologii pokonkursowej oraz w kwartalniku i na portalu „Nowy Napis”.

Tak jak przed rokiem, w konkursie mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni autorzy, którzy w nieprzekraczalnym terminie do 5 kwietnia 2020 roku nadeślą na adres konkurs@instytutliteratury.eu poprawne zgłoszenie konkursowe, które powinno zawierać:

  • w załączniku – zgłaszany projekt książki w formie pliku .rtf, .doc lub .docx; w nazwie pliku należy zamieścić tytuł zgłaszanego tomu oraz imię i nazwisko
  • w treści maila – dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Literatury w celu udziału w II Ogólnopolskim Konkursie na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy”, w tym na ewentualną publikację mojego nazwiska jako laureata ww. konkursu”
  • w temacie maila – „Zgłoszenie na konkurs – KATEGORIA”, gdzie w miejsce słowa „KATEGORIA” należy wstawić nazwę tej, w której będzie oceniany przesłany utwór

Zgłoszenia można nadsyłać na trzy konkursowe kategorie:

a) Liryka – autorskie tomy poezji składające się z maksymalnie pięćdziesięciu wierszy;
b) Epika – powieści lub zbiory opowiadań liczące sobie maksymalnie 360 000 znaków ze spacjami;
c) Esej – zbiory esejów liczące sobie maksymalnie 360 000 znaków ze spacjami.

Szczegóły dostępne są w regulaminie konkursu.

O przyznanych nagrodach i wyróżnieniach zadecyduje powołane przez Instytut Literatury jury, którego skład zostanie ujawniony najwcześniej po zakończeniu naboru zgłoszeń. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 6 czerwca 2020 roku w siedzibie Instytutu Literatury w Krakowie.

Na pierwszą edycję konkursu napłynęło aż 454 zgłoszeń, spośród których jury wyróżniło:

Nagrodzone książki można kupić w sklepie internetowym Instytutu Literatury oraz w księgarniach.

DO POBRANIA

Regulamin

Załącznik do regulaminu