Instytut Literatury i Katedra Historii Literatury Polskiej XX wieku Wydziału Polonistyki UJ zapraszają na XVII Warsztaty Herbertowskie – konferencję naukową Wyobrażone, nieminione… Tadeusz Nowak i jego twórczość.

Rada Naukowa:

prof. dr hab. Stanisław Balbus

prof. dr hab. Wojciech Ligęza

prof. dr hab.  Anna Węgrzyniak

 

Szanowni Państwo,

w związku z wcześniejszymi informacjami dotyczącymi możliwości przesunięcia terminu konferencji o twórczości Tadeusza Nowaka i w nawiązaniu do ogłoszonego w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, wywołanego wirusem COVID-19, informujemy, że organizatorzy podjęli decyzję o przesunięciu konferencji  Wyobrażone, nieminione… Tadeusz Nowak i jego twórczość na jesień. O dokładnym terminie będziemy Państwa informować, gdy tylko sytuacja powróci do normy.

Prosimy Państwa jednak o przygotowywanie referatów do planowanej publikacji, która bez względu na okoliczności zostanie wydana zgodnie z harmonogramem wydawniczym (ze względu na przypadającą w 2021 roku 30 rocznicę śmierci Tadeusza Nowaka). Termin nadsyłania ostatecznej wersji tekstów to 31 lipca 2020 r.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie zasad publikacji obowiązujących w Wydawnictwie Instytutu Literatury.  Tutaj aktywny link: https://instytutliteratury.eu/dla-autorow/

Ze względu na zaistniałą sytuację i wprowadzone zmiany, termin nadsyłania zgłoszeń udziału w konferencji zostaje przedłużony do 30 kwietnia 2020 r.

W tej trudnej sytuacji, wymagającej od nas wszystkich cierpliwości i wytężonego działania w innych niż do tej pory warunkach, pozostajemy z nadzieją na dobrą współpracę. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań.

Przekazujemy wszystkim Państwu życzenia zdrowia!

 

Tematyka konferencji

Mija 90 lat od narodzin Tadeusza Nowaka, a w roku 2021 upłynie 30 lat od Jego śmierci. Poeta i prozaik o niezwykłej wrażliwości zasłynął przede wszystkim jako twórca czerpiący inspiracje z ludowej kultury, ale także jako autor niezwykle przejmujących, głęboko refleksyjnych Psalmów, które stanowią jedną z najciekawszych w polskiej poezji współczesnej prób zgłębiania problemów ludzkiej egzystencji w perspektywie metafizycznej. Szczególne miejsce zajmują także – powstałe pod koniec życia poety – Pieśni bezsenne.

Twórczość Tadeusza Nowaka interesowała literaturoznawców. Swoje pracy poświęcili jej między innymi Roch Sulima i Jan Z. Brudnicki (wcześniej pisali o poezji Nowaka Kazimierz Wyka, Jan Błoński, Jerzy Kwiatkowski), ale największe zasługi, jeżeli chodzi o lekturę dzieł Nowaka ma badacz i bliski przyjaciel poety – Stanisław Balbus. W ostatnich latach (2016) ukazał się tom Nowy Nowak (Tadeusz) jako pokłosie konferencji zorganizowanej na Uniwersytecie Śląskim, a także monograficzny zeszyt pisma „Konteksty Kultury” w 25 rocznicę śmierci poety. Nadal jednak wiele jest w tym pisarstwie  nieodkrytych tropów, głębiej niezbadanych wątków. Innymi słowy, obszar refleksji w naszym czasie otwiera się na nowo. Organizatorzy konferencji liczą na rozpoznania wydobywające nieodkryte jeszcze aspekty tej niezwykłej twórczości. Oto możliwy zestaw pytań badawczych: jak dziś czytamy Nowaka, czy i jak zmienia się postrzeganie Jego dzieła w nowych orientacjach myśli humanistycznej, w momencie pokoleniowej zmiany literaturoznawców? Czy – wreszcie – podejmowane przez pisarza tematy oraz stosowane artystyczne rozwiązania znajdują kontynuatorów wśród przedstawicieli młodych generacji twórców?  Na ile poruszająca oraz inspirująca pozostaje oryginalna Nowakowa wyobraźnia?

Jeśli zechcą Państwo przyłączyć się do grona badaczy i czytelników, dla których twórczość autora Pieśni bezsennych jest droga, ważna czy wyróżniająca się zapraszamy do udziału w naszym sympozjum. Planowana konferencja odbędzie się w okolicy bliskiej pejzażom rodzinnym Tadeusza Nowaka, w Wierzchosławicach koło Tarnowa.

Potwierdzenie udziału w konferencji prosimy nadsyłać do 31 marca 2020 r. na adres e-mailowy: warsztaty.herbertowskie@gmail.com