Ogłoszenie II Ogólnopolskiego Konkursu na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy”

Szanowni Państwo, uczestnicy konkursu „Nowy Dokument Tekstowy”!

W związku ze szczególną sytuacją, w jakiej obecnie żyjemy, postanowiliśmy zwiększyć pulę nagród oraz liczbę osób wyróżnionych w ramach II Ogólnopolskiego Konkursu na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy”.

Oprócz zaplanowanych nagród głównych w postaci honorarium i wydania zwycięskiej książki w każdej kategorii, nasi jurorzy będą także uważnie czytać Państwa zbiory wierszy, esejów i opowiadań pod kątem wybrania z nich pojedynczych najlepszych tekstów. Ich autorom zaproponujemy płatną publikację w antologii pokonkursowej oraz w kwartalniku i na portalu „Nowy Napis”.

Życzę powodzenia, pogody ducha i zdrowia przede wszystkim!

Jeszcze raz namawiam do uczestnictwa w konkursie.

dr Józef Maria Ruszar
dyrektor Instytutu Literatury