Stowarzyszenie Pisarzy Polskich oraz Instytut Literatury rozpoczynają współpracę wydawniczą – w jej ramach ukaże się łącznie dziesięć książek w ciągu bieżącego roku.

W naszym e-sklepie dostępne są już trzy pierwsze pozycje:

? Krystyna Lenkowska, Kiedy byłam rybą (lub ptakiem), Kraków 2020.

? Lesław Nowara, Ość wieloryba, Kraków 2020.

? Krzysztof Lisowski, Domy dni. Antologia osobista, Kraków 2020.