Instytut Literatury oraz Stowarzyszenie Pisarzy Polskich rozpoczynają współpracę wydawniczą – w jej ramach wydamy łącznie dziesięć książek w ciągu bieżącego roku.

W naszym e-sklepie dostępne są już dwie pierwsze pozycje:

📘 Krystyna Lenkowska, Kiedy byłam rybą (lub ptakiem), Kraków 2020

📘 Lesław Nowara, Ość wieloryba, Kraków 2020