Seria wydawnicza Instytutu Literatury„Biblioteka Pana Cogito” powiększyła się o nową pozycję –  książkę Wierzyński. Sens ponad klęską. Biografia poety autorstwa Wojciecha Wencla.

 

O KSIĄŻCE

Kazimierz Wierzyński, jeden z najwybitniejszych poetów polskich XX wieku, prominentny skamandryta, niestrudzony opiekun literackich adeptów, wreszcie jedna z czołowych postaci polskiej literatury emigracyjnej i życia literackiego poza krajem, niezłomny i nieprzejednany reprezentant środowiska londyńskiego, który ze szczytu powodzenia, obrotem spraw przerastających jednostkę, ale i skutkiem własnych wyborów spadł w nizinę obcości, odrzucenia, zmarginalizowania, nieledwie zapomnienia. Nie doczekał się aż do teraz mono- i biografii, które pokazałyby nie tylko poetę, ale i człowieka, i w dodatku uczyniły to zajmująco, dostępnie, poza jakimkolwiek metajęzykiem. Dobrze się stało, szczęśliwie nawet, że książkę o poecie napisał poeta, poeta dysponujący solidnym warsztatem nie tylko pisarskim, ale też literaturoznawczym. Książka pomyślana została jako cykl esejów biograficznych komponujących się w spójną całość. To „opowieść biograficzna” umieszczona w rozległym kontekście historycznym, społecznym, politycznym, w którym Autor porusza się ze swobodą erudyty, jest właśnie opowieścią do przeczytania, do odczucia.

(z recenzji wydawniczej dra hab. Krzysztofa Ćwiklińskiego)

 

O AUTORZE

Poeta, eseista, krytyk literacki, felietonista. Silnie związany z ulicami Matarni. Absolwent III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku oraz polonistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Felietonista takich tygodników jak „Nowe Państwo” (1999–2004), „Ozon” (2005–2006), „Wprost” (2006–2008), „Gość Niedzielny” (od 2006), „Gazeta Polska” (2011–2013), „wSieci” (od 2014). Wiersze publikował m.in. w „Brulionie”, „Zeszytach Literackich” i „Tygodniku Powszechnym”. Członek redakcji kwartalnika „Fronda” (1997–2007) oraz współzałożyciel i członek redakcji magazynu „44 /Czterdzieści i Cztery” (2007–2011). Od 1998 jest stałym współpracownikiem dwumiesięcznika „Arcana”. W latach 1998–2002 był członkiem, a następnie wiceprzewodniczącym Rady Programowej TVP SA. W 2010 wszedł w skład Trójmiejskiego Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego na prezydenta RP. Jest autorem manifestu stowarzyszenia Solidarni 2010. W 2011 był inicjatorem listu otwartego poetów wyrażającego solidarność z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem, pozwanym przez spółkę Agora. Laureat Nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny za najlepszy debiut poetycki roku – Wiersze (1995), Nagrody głównej w I Konkursie Poetyckim im. ks. Józefa Baki za poemat Requiem (1996), Nagrody Fundacji im. Kościelskich za Odę chorej duszy (2000), Nagrody im. ks. Janusza St. Pasierba za Odę chorej duszy (2000), Nagrody Artusa za najlepszą gdańską książkę roku – Ziemia Święta (2003), Řád Bílé Karla Vrány I. stupně (Order Biały Karla Vrány I. stopnia) za „poetyckie i śliwowicowe propagowanie Wyżyny Czesko-Morawskiej w Polsce”, Nagroda Literacka im. Franciszka Karpińskiego (2011), Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza za De profundis (2011), Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Zasłużony dla Polszczyzny” (2017). Wyróżniony w konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek „Najpiękniejsze książki roku” za tom Imago mundi (2006). Nominowany do Nagrody Literackiej Nike za Odę na dzień św. Cecylii (1997), Nagrody TOTUS w kategorii „osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” (2011), Nagrody im. Jacka Maziarskiego (2011), Nagrody Złotej Ryby przyznawanej przez Fundację Macieja Rybińskiego (2011). Zajął czwarte miejsce w plebiscycie radiowej Dwójki „25 książek na 25-lecie” – Oda na dzień św. Cecylii (2014).

Twórczość:

Poezja:

 • Wiersze, Warszawa 1995
 • Oda na dzień św. Cecylii, Gdańsk 1997
 • Oda chorej duszy, Kraków-Warszawa 2000
 • Ziemia Święta, Kraków 2002
 • Wiersze zebrane, Warszawa-Ząbki 2003
 • Imago mundi. Poemat, Warszawa-Kraków 2005
 • Podziemne motyle, Nowy Świat, Warszawa 2010
 • De profundis, Kraków 2010
 • Małe Betlejem / Christmastide, Berlin 2011
 • Oda do śliwowicy i inne wiersze z lat 1992–2012, Kraków 2012
 • Epigonia, Kraków 2016
 • Wiersze wybrane, Kraków 2017
 • Polonia aeterna, Kraków 2018

Eseje:

 • Zamieszkać w katedrze. Szkice o kulturze i literaturze, Warszawa-Ząbki 1999
 • Przepis na arcydzieło. Szkice literackie, Kraków 2003

Felietony:

 • Niebo w gębie, Kraków 2010
 • Wencel gordyjski, Poznań 2011
 • Listy z podziemia, Łomianki 2013

Inne:

 • Droga Krzyżowa 2007 (tekst rozważań do widowiska z udziałem czołówki polskich aktorów emitowanego przez TVP, 2007)
 • Křížová Cesta. Velké Pátky 20. století (tekst rozważań do słuchowiska emitowanego i wydanego na płycie CD przez Czeskie Radio przy współudziale Instytutu Polskiego w Pradze, 2008)
 • Pani Cogito (tekst pieśni wykonywanej przez Jana Pietrzaka)
 • Wiersze o Polsce (płyta CD z autorską recytacją 28 wierszy dołączona do książki Joanny Lichockiej Przebudzenie, Kraków 2012)