Kapituła Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza w składzie: prof. Jacek Bartyzel, Dorota Boether, prof. Krzysztof Dybciak, Wacław Holewiński, Jan Michał Małek, prof. Maciej Urbanowski (przewodniczący), Stanisław Michalkiewicz (sekretarz) i Rafał Ziemkiewicz, nominowała do Nagrody jedenaście książek. Wśród nich znalazła się powieść naszej redaktorki Marty KwaśnickiejPomyłka oraz wydana przez nas pozycja Ryzyko bycia Polakiemwywiad z Janem Polkowskim przeprowadzony przez Piotra Legutkę.

 

       

Książki nominowane do Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza 2020

 • Justyna Błażejowska, Ta historia wciąż trwa. Wspomnienia Jana Olszewskiego, Zysk i S-ka
 • Paweł Chojnacki, Reemigrejtan. Kiedy Zygmunt Nowakowski wróci wreszcie do Krakowa, Wydawnictwo Libron
 • Adam Fitas, Patriota pejzażu. Studia i szkice do portretu Józefa Mackiewicza, Wydawnictwo KUL
 • Bartosz Jastrzębski, Światło Zachodu. Szkice o myśli i kulturze chrześcijańskie, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
 • Tomasz Krzyżanowski, Szara, Wydawca Witold Gadowski
 • Marta Kwaśnicka, Pomyłka, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów
 • Jan Polkowski, Piotr Legutko, Ryzyko bycia Polakiem, Instytut Literatury
 • Wojciech Roszkowski, Roztrzaskane lustro, Biały Kruk
 • Andrzej Świdlicki, Pięknoduchy, radiowcy, szpiedzy. Radio Wolna Europa dla zaawansowanych, Wydawnictwo Lena
 • Krzysztof Tyszka-Drozdowski, Żuawi nicości, Teologia Polityczna
 • Janusz Węgiełek, Krukowate, Wydawnictwo LTW.

Nagroda Literacka im. Józefa Mackiewicza przyznawana jest od 2002 roku polskim autorom za książki w szczególny sposób popularyzujące rodzimą kulturę, historię i tradycję. W zeszłym roku Nagroda powędrowała do Marka Cichockiego – autora książki Północ i Południe. Teksty o polskiej kulturze i historii (Warszawa 2018).