Jury Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w składzie: Regina Wasiak-Taylor, prezes ZPPnO; ks. prof. Janusz Ihnatowicz z Houston; ambasador Andrzej Krzeczunowicz z Warszawy; dr Adam Wierciński z Opola; pisarka dr Aleksandra Ziółkowska-Boehm z Wilmington, przyznało Nagrody za twórczość w roku 2019 Janowi Wolskiemu, Katarzynie Zechenter i Pawłowi Panasowi.

Paweł Panas nagrodzony został za najlepszą książkę roku 2019 (ex aequo z poetką Katarzyna Zechenter – tom Tam i tutaj, Poznań 2020) – Zagubiony wpośród obcych. Zygmunt Haupt – pisarz, wygnaniec, outsiderwydaną w zeszłym roku nakładem Wydawnictwa Naukowego ATH oraz Instytutu Literatury.

Próba krytycznej wiwisekcji dorobku epistolarnego Haupta to przedsięwzięcie pionierskie, poprzedzone przez liczne poszukiwania i szczegółowe ustalenia dokumentacyjne (nieznane do tej pory fragmenty korespondencji), co samo w sobie stanowi istotną zasługę autora.

Mamy zatem do czynienia z wyrazistym zakreśleniem obszaru badań, zreferowaniem celu własnych poszukiwań. Jawi się on jako ambitna próba rekonstrukcji samoświadomości twórczej Haupta, zdeterminowanej przez kondycję wygnańca, ulegającą na przestrzeni lat ewolucji i przechodzącą w figurę outsidera.

Panas proponuje nam Haupta nieoczywistego, widzianego zarówno od strony jego warsztatu pisarskiego będącego przedmiotem badań tekstologicznych, światopoglądu twórczego ujawniającego się poprzez deklaracje w pismach z pozoru marginalnych, ale też poprzez konkretne działania natury „technicznej”, wreszcie od strony wzajemnych relacji pomiędzy epistolografią a zasadniczą częścią twórczości w postaci komponowanych (wydanych i niewydanych) zbiorów opowiadań.

Paweł Panas jest krytykiem literackim i historykiem literatury. Adiunkt w Ośrodku Badań nad Literaturą Religijną Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Publikował między innymi w „Tekstach Drugich”, „Sign System Studies”, „Europa Orientalis”. Jest członkiem międzynarodowych towarzystw naukowych: International Institute for Hermeneutics i Immigration and Ethnic History Society. Oprócz nagrodzonej pozycji, wydał książki poświęcone twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, a także Marcina Świetlickiego. Członek Komitetu Redakcyjnego „Roczników Humanistycznych”.