Rozpoczyna się trzecia edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy”. Na zgłoszenia w dwóch kategoriach – liryka i epika – czekamy do 4 kwietnia 2021. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody w postaci atrakcyjnych honorariów oraz wydania zwycięskich książek w serii Biblioteka Literacka Kwartalnika „Nowy Napis”.

 

Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy pełnoletni autorzy, którzy w nieprzekraczalnym terminie do 4 kwietnia 2021 roku nadeślą na adres konkurs@instytutliteratury.eu poprawne zgłoszenie konkursowe, które powinno zawierać:

 

  • załączniku – zgłaszany projekt książki w formie pliku .rtf, .odt, .doc lub .docx; w nazwie pliku należy zamieścić tytuł zgłaszanego tomu oraz imię i nazwisko wg schematu „nazwisko imię, tytuł”
  • treści maila – dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, miejsce zamieszkania) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Literatury w celu udziału w III Ogólnopolskim Konkursie na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy”, w tym na ewentualną publikację mojego nazwiska jako laureata ww. konkursu”
  • temacie maila – „Zgłoszenie na konkurs – KATEGORIA”, gdzie w miejsce słowa „KATEGORIA” należy wstawić nazwę tej, w której będzie oceniany przesłany utwór

 

W Nowym Dokumencie Tekstowym 2021 rywalizacja odbędzie się w dwóch kategoriach:

  • liryka –  premierowe zbiory maksymalnie pięćdziesięciu wierszy
  • epika – zbiory opowiadań lub powieści nieprzekraczające 360 000 znaków ze spacjami

 

Szczegóły dostępne są w regulaminie konkursu.

 

Zwycięskie prace wybierze jury, którego skład zostanie ogłoszony najwcześniej po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń. W obu kategoriach wybrane zostaną nagrody główne i wyróżnienia, których laureaci otrzymają honoraria w wysokości odpowiednio 5000 i 3000 PLN. Jurorzy będą mogli wskazać także pojedyncze wiersze i opowiadania, za które przyznane zostaną wyróżnienia dodatkowe.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 5 czerwca 2021 roku.

 

Poprzednie edycje

Laureatami ubiegłorocznej edycji konkursu zostali Damian Kowal i Łukasz Barys (kategoria liryka) oraz Paweł Hohmann i Marta Kozłowska (epika). Na konkurs wpłynęło łącznie 665 prac – ponad 200 więcej w niż w pierwszej, organizowanej w 2019 roku, edycji, za sprawą której ukazały się książki Bartosza Popadiaka, Ewy Frączek, Tomasza Genowa i Macieja Filipka. Wszystkie nagrodzone książki dostępne są – osobno i w promocyjnych zestawach – w sklepie internetowym Instytutu Literatury.

 

Pakiet Nowego Dokumentu Tekstowego 2019