Andrzej Bursa – bez kompromisów i pseudonimów

 

Instytut Literatury serdecznie zaprasza do nadsyłania propozycji artykułów do tomu poświęconemu twórczości Andrzeja Bursy. Poeta „bez kompromisów i pseudonimów” – jak pisała o nim Bogumiła Kaniewska – pozostaje jedną z bardziej wyrazistych postaci na mapie XX-wiecznej historii literatury. Na recepcję jego twórczości przez lata wpływała legenda biograficzna, a poręczne etykiety „buntownika” i „poety wyklętego” przylgnęły do Bursy na stałe, stanowiąc niemal obowiązkowy punkt wyjścia dla większości odczytań.

Nie zapominając o wadze doświadczeń biograficznych, chcielibyśmy zaprosić Państwa do ponownego przyjrzenia się poezji i prozie autora Zabicia ciotki. Wierzymy, że lektura dzieł Bursy w niemal dziewięćdziesiąt lat po narodzinach poety, wciąż może przynosić intrygujące interpretacyjne wnioski podparte wnikliwymi analizami.

W szczególności zapraszamy do nadsyłania tekstów skupionych wokół:

– dotychczasowej recepcji Bursy i wpływu legendy biograficznej na odczytania dzieł;

– szczegółowych zagadnień/motywów/inspiracji widocznych w twórczości Bursy;

–  propozycji bliskich interpretacji poszczególnych utworów;

– współczesnych zjawisk literackich, w których odzwierciedlone zostały inspiracje językiem poetyckim Bursy.

 

Prosimy o nadsyłanie propozycji artykułów wraz z krótkimi abstraktami (ok. 500-1000 znaków) i słowami kluczowymi. Do zgłoszeń dołączyć należy krótką notatkę zawierającą biogram wraz z afiliacją oraz numer ORCID.

Pozytywnie zrecenzowane szkice zostaną zakupione przez Instytut Literatury i opublikowane w punktowanej (poziom I – 20 pkt.) monografii naukowej .

 

Termin nadsyłania abstraktów/konspektów:  15 kwietnia 2021 roku na adres: wydawnictwo@instytuliteratury.eu.

Termin nadsyłania artykułów:  30 października 2021 roku na adres: wydawnictwo@instytuliteratury.eu.