Instytut Literatury i Zaułek Wydawniczy Pomyłka z dumą przedstawiają pierwsze kompletne polskie wydanie poezji Emily Dickinson w nowym tłumaczeniu Janusza Solarza.

Na zestaw składają się trzy tomy:

O KSIĄŻCE

„Byłoby (…) nadużyciem sugerować, że nieco ponad sześćset utworów (a tyle mniej więcej jest dostępnych polskim czytelnikom w książkowych wydaniach przekładów pióra sześciu tłumaczy i tłumaczek) może wystarczyć, by poznać w adekwatny sposób tajemnice poezji Dickinson i zrozumieć skalę jej geniuszu. Cokolwiek by się nie powiedziało o przekładach Kazimiery Iłłakowiczówny, Ludmiły Marjańskiej, Stanisława Barańczaka, Andrzeja Szuby, Krystyny Lenkowskiej i Tadeusza Sławka, nawet jeśli wiele z tych przekładów zachwyca, wzięte wszystkie razem równają się mniej więcej jedynie jednej trzeciej dorobku tej poetki. Niniejsze trzytomowe wydanie stawia przed sobą ambitne zadanie prezentacji wszystkich utworów Emily Dickinson spod pióra jednego tłumacza. Tym samym polscy czytelnicy będą mieli okazję dołączyć do tych, którzy czytają po francusku lub po niemiecku, bo tylko we Francji i w Niemczech ukazały się analogiczne edycje poezji Dickinson”.

(ze wstępu tłumacza)

AUTORKA

Emily Elizabeth Dickinson urodziła w 1830 r. W wieku 32 lat wysłała kilka wierszy do „Atlantic Monthly”, ale redaktor Thomas Wentworth Higginson, zaskoczony ich niezwykłą w owych czasach, nowatorską formą odmówił druku, pozostając jednak z autorką w stałym kontakcie. Mimo to za życia poetki w czasopismach ukazało się – anonimowo i bez jej wiedzy – siedem wierszy. Dopiero po śmierci (1886 r.) jej młodsza siostra Lavinia znalazła rękopisy blisko tysiąca ośmiuset wierszy Emily. Dzięki staraniom Lavinii, malarka Mavel Loomis Todd i wspomniany Higginson podjęli się wydania poetyckiej twórczości Dickinson. Niestety, mieli oni małe pojęcie o artystycznej wartości tych utworów i poprawili je zgodnie z ówcześnie obowiązującymi konwencjami estetycznymi, a na ogłoszenie wielu wierszy w ogóle się nie zdecydowali. Dopiero po 65 latach, w 1955 ukazała się kompletna edycja poezji Dickinson zredagowana przez Thomasa H. Johnsona. Teraz ten unikatowy w skali światowej głos poetycki może w pełni wybrzmieć dla polskiego czytelnika dzięki dwujęzycznej i trzytomowej edycji Wierszy zebranych Emily Dickinson w przekładzie Janusza Solarza. Jest to pierwsza w naszym kraju próba całościowego spojrzenia na dorobek amerykańskiej poetki.

TŁUMACZ

Janusz Solarz urodził się w 1959 r., jest absolwentem krakowskiej anglistyki (1983) i studiów podyplomowych z literatury amerykańskiej na Syracuse University (1989) i z literatury porównawczej na New York University (1993). Zajmował się historią literatur żydowskich w Europie Wschodniej, a ostatnio studiami nad współczesną poezją amerykańską. Wykłada na kilku amerykańskich uniwersytetach, obecnie na Indiana University w Bloomington. Nagradzany w licznych konkursach poetyckich.