Szanowni Państwo,

rok 1822 utrwalił się w powszechnej świadomości jako data pierwszego wydania Ballad i romansów Adama Mickiewicza, uznawanych za manifest polskiego romantyzmu i początek nowej epoki w historii literatury polskiej. W 2022 roku będziemy obchodzić dwusetlecie tego wydarzenia. Z tej przyczyny tematem przewodnim II Międzynarodowego Kongresu Literatury Polskiej, organizowanego  przez Instytut Literatury, będzie paradygmat romantyczny w literaturze polskiej XIX i XX wieku.

Zapraszamy do udziału w konferencji i załączamy formularz zgłoszeniowy, który prosimy odsyłać do 15 grudnia na adres mailowy: konferencje@instytutliteratury.eu

Zgodnie ze zwyczajem organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej. Instytut opłaca noclegi i wyżywienie zaakceptowanym referentom, a przyjęcie referatów do druku (po dwóch pozytywnych recenzjach) związane jest z otrzymaniem honorarium.

 

Termin: 24.04 – 27.04.2022 (z możliwością przedłużenia do 28.04.2022)

Miejsce: Kraków – Wierzchosławice

 

Przewidziane sesje:

Mickiewicz i świat

(przewodniczący obrad prof. dr hab. Bogusław Dopart)

Obecność paradygmatu romantycznego w literaturze polskiej po 1945

(przewodniczący obrad prof. dr hab. Wojciech Ligęza)

 

Dalsze informacje będą przesłane do osób, które wypełnią formularz zgłoszeniowy.

 

dr hab. Józef Ruszar