Organizatorem konkursu jest Czytelnia na Piętrze I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego Gnieźnie. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych.

O konkursie

Patronką konkursu jest gnieźnieńska poetka, autorka prozy poetyckiej i redaktorka, Anna Piskurz (1957-2003). Uczestnicy mają za zadanie napisać krótki utwór prozatorski / opowiadanie, esej, felieton, reportaż/. Tematem tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu jest zdanie:  Na kolejnym zakręcie historii…

Prace nie mogą być wcześniej publikowane w prasie literackiej ani zgłaszane do  innych konkursów.

Nagrody

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę finansową w wysokości 1000 zł., pozostali Laureaci otrzymają cenne nagrody rzeczowe. Najlepsze prace zostaną opublikowane na stronach „Zeszytów Poetyckich” oraz wydane w formie książkowej !

Jury

Prace oceni jury w składzie: Dawid Jung (przewodniczący; redaktor naczelny Zeszytów Poetyckich), dr Wojciech Grupiński (Gnieźnieński Klub Literacki), Irmina Kosmala (redaktor naczelna Kuźni Literackiej ).

Zgłoszenia należy przesyłać na adres sekretariat@1lo.gniezno.pl (szczegóły w regulaminie).

Termin nadsyłania prac mija 5 czerwca.