Protokół z posiedzenia komisji selekcyjnej Konkursu Tarcza dla literatów 2022: Seria wydawnicza

Kraków, 12.05.2022 r.

Komisja selekcyjna Instytutu Literatury obradująca w składzie:

 • dr hab. Józef Maria Ruszar – przewodniczący
 • prof. dr hab. Michał Januszkiewicz
 • dr Ireneusz Staroń
 • Patryk Kosenda – sekretarz

postanowiła przyznać następujące dofinansowania w ramach Konkursu Tarcza dla literatów 2022: Seria wydawnicza:

 1. Fundacja Duży Format – 110 000 zł
 2. Fundacja Literatury Imienia Henryka Berezy – 100 000 zł
 3. Fundacja Poemat – 76 000 zł
 4. Fundacja Słowo i Obraz – 45 900 zł
 5. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich | Oddział Kraków – 100 000 zł
 6. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich | Oddział Lublin – 77 200 zł
 7. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich | Oddział Warszawa – 60 000 zł
 8. Wydawnictwo Anagram – 75 000 zł
 9. Wydawnictwo Biblioteki Śląskiej – 80 000 zł