Uprzejmie informujemy, że wszyscy autorzy, którzy przesłali zgłoszenia do Tarczy dla literatów 2022: Książka, zostali poinformowani mailowo o rozstrzygnięciach. Decyzje zostały podjęte przez komisję selekcyjną Instytutu Literatury na podstawie ocen w składzie:

  • dr hab. Józef Maria Ruszar – przewodniczący
  • prof. Michał Januszkiewicz
  • dr Ireneusz Staroń
  • Patryk Kosenda – sekretarz