Instytut Literatury zaprasza na bezpłatne szkolenia dla nauczycieli języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych w województwie małopolskim. Szkolenia dotyczyć będą projektu „Opracowania nowych lektur z kanonu szkół ponadpodstawowych”. Uczestnicy otrzymają wartościowe materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o odbytym szkoleniu. Pierwsze szkolenie 8 października w Krakowie.

 

Nowy kanon lektur

Projekt „Opracowania nowych lektur z kanonu szkół ponadpodstawowych” powstał  w związku ze zmianą szkół licealnych na czteroklasowe oraz wdrażaniem nowej podstawy programowej nauczania języka polskiego. Pojawił się w niej znacznie poszerzony względem dotychczasowego kanon lektur zalecający omawianie w szkołach średnich książek, które nie przedostały się dotąd do masowego obiegu czytelniczego i mogą być nieznane nauczycielom. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, już na początku roku 2019 Instytut Literatury uruchomił serię wydawniczą, w ramach której wydaje monografie poświęcone nowym lekturom (m.in. twórczości Marka Nowakowskiego, Józefa Mackiewicza oraz Floriana Czarnyszewicza). To właśnie autorzy tych monografii oraz inni badacze literatury wystąpią jako prelegenci szkoleń.

 

Autorzy i prelegenci

Każde szkolenie składać się będzie z dwóch modułów: pierwszy wykład związany będzie z nowym autorem w kanonie, drugi dotyczyć będzie pisarza, który w kanonie obecny jest już od kilkudziesięciu lat. Pierwsze szkolenie w odbędzie się 8 października o godz. 8:30 w Salonie Literackim Instytutu Literatury w Krakowie. Poprowadzi je prof. dr hab. Wojciech Kudyba, który opowie o przynależności Wojciecha Wencla do kręgu klasycystów i romantyków oraz o realizmie w prozie Marka Nowakowskiego. Za podstawę omówienia tematów posłużą: Topika, tren i tło. O poezji Wojciecha Wencla  prof. dr hab. Doroty Heck oraz Podróż przez rzeczywistość. O twórczości Marka Nowakowskiego dra Macieja Woźniaka.

 

Informacje dla uczestników

Uczestnicy szkolenia otrzymają monografię Instytutu Literatury o nowym autorze w kanonie oraz kartę do pracy z uczniami na lekcjach, drugą publikację IL związaną z wykładem oraz zaświadczenie o odbytym szkoleniu do awansu zawodowego.  

Liczba uczestników jest ograniczona. Organizator prosi o zgłoszenia pod adresem: szkolenia@instytutliteratury.eu.

 

Pełna lista prelegentów wraz z tematami i datami:

 

  1. prof. dr hab. WOJCIECH KUDYBA – 08.10.2022

Temat 1: Wojciech Wencel – klasycysta czy romantyk?

Temat 2: Realizm Marka Nowakowskiego.

 

  1. prof. dr hab. ADAM FITAS – 15.10.2022

Temat 1: Józef Mackiewicz i jego Droga donikąd.

Temat 2: Esej, literatura faktu, intymistyka.

 

  1. prof. dr hab. DARIUSZ KULESZA – 22.10.2022

Temat 1: Epopeja po epopei albo miejski, historyczny i prywatny Widnokrąg Wiesława Myśliwskiego

Temat 2: Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w kontekście polskiej literatury obozowej.

 

  1. dr hab. BARTOSZ MAŁCZYŃSKI – 29.10.2022

Temat 1: Wierszem zbawić ludzkość. Poezja Anny Świrszczyńskiej.

Temat 2: Poezja Tadeusza Różewicza wobec problemu depresji.

 

  1. dr IRENEUSZ STAROŃ, PAULINA SUBOCZ-BIAŁEK – 05.11.2022

Temat 1: Nadberezyńcy jako Pan Tadeusz XX wieku.

Temat 2: Wyobraźnia poetycka Brunona Schulza.

 

  1.  dr hab. JÓZEF MARIA RUSZAR – 19.11.2022

Temat 1: O wybranych wierszach Zbigniewa Herberta (Dlaczego klasycy, Curatoa Dionisia i Epizod z Saint Benoit)

Temat 2: O twórczości Jana Polkowskiego (Morze Białe, Madonna Brzemienna)